Individ och familjeomsorg IFO
Foto Ann Grundström.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

I Arvidsjaurs kommun prioriteras förebyggande arbete, speciellt med barn och ungdom. 

Enskilda och familjer som inte klarar sin ekonomi kan ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Vi  arbetar för att bryta långvarigt beroende  av försörjningsstöd och ersätta det med sysselsättning.

Vi erbjuder även råd och stöd i olika former samt behandlingsinsatser. 

Lagstiftning:
Individ- och familjeomsorgens arbete med barn och ungdom grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL). Övrig lagstiftning inom området är bl.a Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),  Lag med bestämmelser om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Föräldrabalken.

Sekretess:
För vårt arbete råder sekretess. Det betyder att vi inte kan berätta om någons personliga förhållanden för någon annan, om inte personen ifråga går med på det.

För att kunna handlägga ett ärende så måste vi behandla personuppgifter om dig och i förekommande fall även inhämta uppgifter från andra myndigheter. All hantering av personuppgifter regleras av GDPR, läs mer om detta här: "Dataskydd" . 

E-tjänster:
Från och med 1 augusti 2018 kan du göra ansökan om ekonomiskt bistånd samt orosanmälan via vår e-tjänst. Se länk nedan.

Orosanmälan barn:
OBS! Vid akut situation på kvällstid och helger kontaktas socialjouren via 112. 
Övrigt tid, samt vid icke akuta situationer kan orosanmälan ske via e-tjänst eller telefon till socialsekreterare.

Skriv ut: