Sociala verksamheten
Sociala  verksamheten bygger på kommunens värdegrund; glädje, respekt och professionalitet. Den enskilde  och  närstående ska i mötet med personalen få ett värdigt bemötande, ges insyn och kunna påverka de insatser som erbjuds. Trygghet är ledord för verksamheten.

Våra insatser ska grundas på evidensbaserad praktik. Det betyder att kunskapen kommer från tre källor; bästa vetenskapliga underlag, den enskildes kunskaper och önskemål samt personalens kunskaper.

Sociala verksamheten ansvarar för kommunens socialtjänst, individ- och familjeomsorg, stöd för personer med funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Mycket av den kommunala omsorgen bygger på att personer som av olika anledningar har behov av stöd,  ska kunna leva ett självständigt liv, delta i samhällslivet, ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning och så långt det är möjligt kunna bo i egen bostad.

Arvidsjaur är samisk förvaltningskommun, det innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda samisk äldreomsorg helt eller delvis till den som så önskar.

Ansvaret för förvaltningens verksamhet ligger hos socialnämnden. Socialchefen är  ytterst ansvarig tjänsteman. Verksamhetschefer ansvar för olika områden , t ex hemtjänst eller boenden i kommunen.

Ytterst ansvarig för sjukvården är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Vår verksamhet är kommunens största, både mätt i pengar och personal.

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Klicka här eller på länken till höger på sidan.

Socialnämndens ordförande

Ingrid Tagesdotter, tfn 070-564 12 47 tjänstgör torsdagar, finns då i sitt kontor i Kommunhuset, entreplanet, bredvid receptionen.

 

 

 


 


 


 

 

 

Skriv ut: