Korttidsvård

Korttidsvård är ett bistånd som du kan ansöka om, det är inte en sjukvårdsplats. Kommunens korttidsplatser finns på korttidsavdelningen Bryggan. På Bryggan arbetar vårdbiträden och undersköterskor dygnet runt och dagtid vardagar arbetar även arbetsterapeut och sjukgymnast. Sjuksköterska finns alltid tillgänglig. Behöver du mer avancerad hälso- och sjukvård får du hjälp att kontakta läkare på hälsocentralen.

Vår målgrupp

  • Personer som är utskrivningsklara från sjukhus eller vårdavdelning och har ett fortsatt utredningsbehov
  • Personer som är utskrivningsklara från sjukhus eller vårdavdelning som har ett fortsatt behov av rehabilitering som förhindrar att de kan återgå till ordinärt boende
  • Personer som är i behov av avlastning eller växelvård

Mål med vistelsen

När du kommer för en korttidsvistelse upprättar personalen en individuell genomförandeplan där ditt behov av hjälp beskrivs. I genomförandeplanen beskrivs också målet med din vistelse. Det kan vara till exempel att du kommer till Bryggan för att få hjälp med vidare rehabilitering efter en sjukhusvistelse eller för att avlasta din närstående som hjälper dig i hemmet.

Rum

På Bryggan finns både enkelrum och dubbelrum vilket innebär att alla inte kan ha eget rum. Verksamheten försöker belägga platserna på bästa sätt. Det kan innebära att någon av Bryggans gäster kan behöva byta rum under vistelsetiden.  

Bra att veta inför din korttidsvistelse

En korttidsplats är inte en sjukvårdsplats. Du behöver ha med dig dina egna kläder, hygienartiklar, hjälpmedel och mediciner. Om personalen ska hjälpa dig med medicinerna är det viktigt att du tar med dig en aktuell läkemedelslista.

Om du har en bokad vistelse på Bryggan finns det vissa tider att förhålla sig till. Detta eftersom personalen måste få möjlighet att städa rummet inför att du kommer och efter att du åkt. Vi önskar därför att du anländer efter kl 14.15, den dagen du är bokad och åker kl 13.15, dagen du ska åka hem.

Kontakta Bryggan

Tel: 0960-155 91. Bryggan finns på Hälsocentralen (Sjukstugegatan 3, 933 31 Arvidsjaur)

Om du har ett beslut om korttidsvistelse och vill boka en vistelse på Bryggan kontaktar du boendechefen på Bryggan på telefonnummer 0960-165 19

Relaterade Länkar

Skriv ut: