Anhörigstöd, stöd till närstående

Stöd till dig som vårdar och stödjer din närstående

Vårdar eller stödjer du någon närstående? Hjälper du en granne eller en vän? Har någon i din närhet psykisk ohälsa? Har din livskamrat drabbats av en sjukdom eller olycka?

De allra flesta ställer upp när någon i ens närhet behöver hjälp. Att vårda eller stödja en närstående kan på många sätt vara givande, men ibland också påfrestande. Kanske känner du att höga krav ställs på dig, och att den närståendes sjukdom leder till oro och sorg. Upplever du trötthet eller känner du dig ensam med allt ansvar? Du som anhörig eller annan person som hjälper en närstående kan själv behöva stöd. Stöd till anhöriga kan bestå av stöd i hemmet av hemtjänsten, dagverksamhet, växlande korttidsvård eller tillfällig avlastning för att anhörig ska få återhämta sig.

Närståendestöd 

Om du behöver hjälp med omvårdnad i hemmet och har en närstående/anhörig som kan hjälpa dig (din anhörig ska vara minst 18 år gammal och högst 65 år), kan kommunen anställa honom/henne för detta. Ansökan om närståendestöd gör du hos biståndshandläggaren. Det är chefen för hemtjänsten som skriver anställningsavtalet och beslutar om din närstående kan anställas. Närståendestöd avser hjälp med den personliga omvårdnaden. Övriga hemsysslor som städning, tvätt o.dyl. ingår ej i närståendestödet.

Avlösning i hemmet 

För att underlätta och stödja din anhörig som vårdar och stödjer dig i hemmet och bidra till att du ska kunna bo hemma längre, kan avlösning i hemmet med totalt 10 tim/månad beviljas. Avlösning i hemmet innebär att hemtjänstens personal vistas hos dig medan din anhörig utför tex ärende, tränar eller vilar upp sig. Avlösning gäller inte nätter, kvällar, röda dagar och helger (då kan behövet tillgodoses genom att du beviljas korttidsvård och bokar en korttidsplats). Avlösning ges max 4 timmar per tillfälle.   

Korttidsvård - Avlösning

För att ge dig och din närstående stöd och för att hjälpa din närstående att bo kvar i hemmet finns möjlighet till avlasning i form av korttidsvård. Det innebär att personen som behöver hjälp får vistas under en period på kommunens korttidsboende. Det vanligaste är en vistelse på korttidsavdelningen 1 vecka per månad. Det går också att anpassa vistelsen utifrån behov och önskemål.

För mer information och ansökan om stöd kontakta din biståndshandläggare.

Relaterade Länkar

Skriv ut: