Hjälp i hemmet

Du kan få hjälp i hemmet av hemtjänsten. Detta är inte en allmän rättighet, utan du måste ansöka om den hjälp som du behöver. Du betalar en avgift för din hjälp i hemmet. Bistånd kan du få för det som du inte klarar själv och när det inte kan tillgodoses på annat sätt och för att uppnå en skälig levnadsnivå. Din hjälp i hemmet planeras utifrån dina personliga mål. Din målsättning kan exempelvis vara att bo kvar hemma, att ha en aktiv och meningsfull tillvaro, att få hjälp med rehabilitering eller att få hjälp med det du inte själv klarar. Det är viktigt att du är delaktig i din hjälp så mycket du kan och berättar hur du vill ha det. Inom Arvidsjaurs tätort finns möjlighet till hjälp både på dagen och på natten.

Exempel på hjälp i hemmet;

Personlig omvårdnad
Personlig omvårnad kallas det som har att göra med din dagliga personlig vård, till exempel att klä sig, att sköta sin hygien, och att klara dagliga förflyttningar.

Egenvård
Om du behöver hjälp att till exempel ta dina mediciner eller ögondroppar, dela i dosett eller enklare omläggning av sår behöver du först ta kontakt med ansvarig inom hälso- och sjukvården. Legitimerad personal (läkare, distriktsköterska, fysioterapeut) gör en bedömning och skriver ett underlag som lämnas till biståndshandläggaren. Med hjälp av detta underlag kan du ansöka om hjälp. Den här sortens av hjälp kallas för egenvård.

Serviceinsatser
Serviceinsatser kallas det som har att göra med din vardag som rör till exempel att handla hem matvaror, att hämta mediciner på apoteket, att tvätta och städa (två rum och kök).

Trygghetslarm
Om du t.ex. har falltendenser eller känner otrygghet i ditt hem kan du ansöka om ett trygghetslarm. Alla trygghetslarm är digitala. Ditt eget telefonabonnemang påverkas inte av larmet.

Dagverksamhet
Dagverksamheten Utsikten erbjuder sysselsättning och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Utsikten är också en möjlighet till avlasning för personer som vårdar och stödjer sina närstående. 

Ledsagning
Om du har speciella behov kan ledsagning av hemtjänstspersonal beviljas. Olika former för ledsagning är till exempel ledsagning för utevistelse, och ledsaning till hälsocentral- och sjukhus.

Anhörigstöd, stöd till närstående
För personer som stödjer eller vårdar en närstående finns det olika former av stöd. Information om stöd till närstående finns i menyraden till höger eller via länk nedan.

Skriv ut: