Ansökan om stöd

Ansökan om stöd – så här går det till

Du som vill ansöka om hjälp och stöd eller få information kontaktar biståndshandläggarna i Arvidsjaurs kommun.

I Arvidsjaur är vi tre biståndshandläggare som jobbar inom äldreomsorgen. Vi är uppdelade utifrån olika områden, men det går bra att ta kontakt med vem som helst av oss. Vi kommer att se till att du får prata med rätt biståndshandläggare för det områden som du bor på.

Första kontakten 
Om du inte har haft kontakt med oss tidigare erbjuder vi ett hembesök. Ett hembesök är ett personligt möte med dig i din bostad, gärna tillsammans med någon närstående. Syftet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation. Du kan också välja att boka ett besök på biståndshandläggarens kontor.

Om du som anhörig ringer till biståndshandläggaren lyssnar vi på vad du har att berätta och erbjuder sedan att ta kontakt med din närstående för att göra ett hembesök.

Biståndshandläggaren har tystnadsplikt.

Ansökan

Det är du som behöver hjälpen som kan göra en ansökan. Dina anhöriga och närstående kan inte göra en ansökan åt dig, de kan däremot stötta dig i kontakten med biståndshandläggaren. Om du har en god man eller legal företrädare kan de också hjälpa dig med din ansökan.

Under mötet får du möjlighet att beskriva vilken hjälp du behöver och lämna en muntlig eller skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren behöver få information om ditt boende och dess närmiljö, din fysiska och psykiska hälsa, din vardag och hur du klarar av att uträtta olika ärenden. 

Biståndshandläggaren kan behöva hämta mer information om din situation från andra personer du varit i kontakt med. Dessa kan vara exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare.

Utredning och beslut

Efter mötet utreder biståndshandläggaren ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden i kommunen har antagit. Utifrån det som framkommit i utredningen fattas sedan ett beslut om det stöd och den hjälp du har rätt till.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller om det är något som du vill lägga till i en pågående utredning.

Beslut om hjälp i hemmet får du som regel inom två veckor. Du får ett skriftligt beslut hemskickat till dig med information om din ansökan beviljats eller inte. 

Överklagan

Om du får avslag eller delavslag på din ansökan står orsaken till det i beslutet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Du kan få hjälp att överklaga avslaget.

Du lämnar din överklagan till den biståndshandläggare som fattat beslutet. Överklagan måste lämnas in inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra beslutet. Överklagan är kostnadsfri.

Uppdrag

Om du har rätt till det du har ansökt om kommer biståndshandläggaren att skicka ett uppdrag till hemtjänsten, eller den enhet som ska verkställa din hjälp. Om du beviljas hjälp i hemmet kommer hemtjänsten att ta kontakt med dig och boka ett första besök.

Uppföljning

Minst en gång om året ska biståndshandläggaren kontakta dig för att se om din situation förändrats. 
Du får ett nytt beslut om dina insatser förändras, annars fortsätter det gamla beslutet att gälla.

 

Skriv ut: