Trygghetslägenhet Solbacken

Trygghetslägenheterna på Solbacken består av 16 lägenheter och huset finns på Nygatan 24.

Behöver du hjälp och stöd i hemmet vänder du dig till biståndshandläggaren och ansöker om hemtjänst. Det är hemtjänstgrupp 1 som utför din beviljade hjälp. På Solbacken finns det inte tillgång till personal dygnet runt. 

I huset finns en hiss, gemensamhetsrum och en matsal. För att äta i matsalen på Solbacken ska du vara beviljad bistånd. Matsalen på Solbacken är främst till för de som bor i trygghetslägenheterna men även boende i närområdet kan ansöka om bistånd för att äta i matsalen.

Det finns även möjlighet till gemensamma aktiviteter. 

Skriv ut: