Trygghetslägenhet Ringelsta

I huset Ringelsta finns två olika boendeformer. Den ena kallas för vård- och omsorgsboende och är till för personer som har behov av heldygnsomsorg och den andra är biståndsbedömda trygghetslägenheter. 

I trygghetslägenheterna på Ringelsta bor du i din egen lägenhet, med stöd från hemtjänsten. Du har tillgång till gemensamhetsutrymme, aktiviteter och närhet till matsal.  Boende i trygghetslägenheterna på Ringelsta har inte tillgång till personal dygnet runt. 

Om du vill äta lunch och middag i resturangen behöver du vända dig till biståndshandläggarna och lämna en ansökan. Om du bara äter lunch kan du välja att betala i kassan i resturangen och behöver inte ansöka om något bistånd. 

Behöver du hjälp och stöd i hemmet vänder du dig till biståndshandläggaren och ansöker om hemtjänst. 

Skriv ut: