Trygghetslägenhet Ringelsta

I huset Ringelsta finns sedan hösten 2007 två olika boendeformer. Det ena är den biståndsbedömda särskilda boendeformen för äldre, som kallas för vård- och omsorgsboende. Den andra är trygghetslägenheter för personer fyllda 70 år och äldre. 

I trygghetslägenheterna på Ringelsta bor du i din egen lägenhet, med stöd från hemtjänsten. Du har tillgång till gemensamhetsutrymme, aktiviteter och närhet till matsal.  Boende i trygghetslägenheterna på Ringelsta har inte tillgång till personal dygnet runt. 

Om du vill äta lunch och middag i resturangen behöver du vända dig till biståndshandläggarna och lämna en ansökan. Om du bara äter lunch kan du välja att betala i kassan i resturangen och behöver inte ansöka om något bistånd. 

Behöver du hjälp och stöd i hemmet vänder du dig till biståndshandläggaren och ansöker om hemtjänst. Det är hemtjänstgrupp 4 som utför din beviljade hjälp. 

Skriv ut: