Trygghetslägenheter

Trygghetslägenheterna i Arvidsjaurs kommun är sedan april 2020 biståndsbedömda. Detta innebär att du som vill ansöka om en trygghetslägenhet vänder dig till biståndshandläggare som utreder ditt behov. Om du är berättigad till en trygghetslägenhet får du ett beslut från din biståndshandläggare och erbjuds sedan en lägenhet. Om du inte är berättigad har du möjlighet att överklaga beslutet. 

För att kunna bo i en biståndsbedömd trygghetslägenhet behöver du ha ett omvårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård. I trygghetslägenheterna finns inte personal dygnet runt. Behöver du hjälp och stöd för att klara din vardag kan du ansöka om detta genom att kontakta biståndshandläggare. Den hjälp du behöver tillgodoses sedan via insatser från hemtjänsten. 

Trygghetslägenhet har bra tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta med tillgång till gemensamhetslokal, hiss och matsal. Kommunen har inte något hälso- och sjukvårdsansvar för dig som flyttar till en trygghetslägenhet. Om du behöver hälso- och sjukvård och inte är inskriven i den kommunala hemsjukvården vänder du dig till din hälsocentral.

Följande kriterier beaktas särskilt vid ansökan om trygghetslägenhet

- upplever otrygghet i sin nuvarande bostad som inte kan tillgodoses via andra insatser,
- har litet eller inget socialt nätverk och behovet inte kan tillgodoses i den nuvarande bostaden,
- på grund av fysiska eller psykiska begränsningar har svårt att ta sig till aktiviteter,
- har ett varaktigt och/eller återkommande behov,
- har behov av en anpassad bostad och/eller omgivning på grund av fysisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa,
- har ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård,
- har ett omvårdnadsbehov som motsvarar heldygnsvård men som helt eller delvis tillgodoses av anhörig,
- är folkbokförd i och har sin huvudsakliga dygnsvila i Arvidsjaurs kommun.

 

Var finns trygghetslägenheterna?

Trygghetslägenheterna i Arvidsjaurs kommun ligger på Ringelsta och på Solbacken. 

Hur söker jag trygghetslägenhet?

För att ansökan om en trygghetslägenhet på Solbacken eller Ringelsta behöver du lämna en ansökan till biståndshandläggare. 

Ansökningsblankett för trygghetslägenhet kan du hämta på socialkontoret i kommunhuset eller under fliken Blanketter, omsorg och stöd.

 

Biståndsbedömd trygghetslägenhet om du är bosatt i annan kommun

Om en person önskar flytta till en annan kommun får personen ansöka om insatser i den kommunen han eller hon har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser och inte kan bosätta sig i kommunen utan att insatserna lämnas. Målgruppen för biståndsbedömda trygghetslägenheter är äldre personer som inte har ett behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Om du är bosatt i en annan kommun och ansöker om en trygghetslägenhet i Arvidsjaur, uppfyller du inte kriterier för att kunna få en trygghetslägenhet. 

Skriv ut: