Hemtjänst


Hjälp i hemmet är basen för äldreomsorgen. Det är hemtjänsten som utför den hjälp som du har blivit beviljad.

När du har fått ditt beslut om hjälp i hemmet kommer den hemtjänstgrupp du tillhör att kontakta dig för att planera den hjälp du beviljats. Varje person som har hemtjänst får en kontaktperson. Tillsammans med din kontaktperson gör ni en genomförandeplan som beskriver hur din hjälp ska utföras.

I Arvidsjaurs kommun finns 6 hemtjänstgrupper. Vilken hemtjänstgrupp du tillhör beror på var i kommunen du bor. Hemtjänstgrupp 1-5 hjälper personer som bor inom Arvidsjaurs tätort. I Arvidsjaur tätort finns även tillgång till hemtjänst nattetid. 

Personalen i hemtjänsten arbetar vardagsrehabiliterande. Det innebär att du tillsammans med personalen utför den hjälp du är beviljad. Målet är att du ska fortsätta göra det som du klara av. Personalen ska finnas där som ett stöd, för att hjälpa dig med det du har svårt med.

 

Relaterade Länkar

Skriv ut: