OMSORG

Socialnämndens verksamhet bygger på kommunens värdegrund; glädje, respekt och professionalitet. Den enskilde och närstående ska i mötet med personalen få ett värdigt bemötande, ges insyn och kunna påverka de insatser som erbjuds. Trygghet är ledord för verksamheten.

Orosanmälan barn:
OBS! Vid akut situation på kvällstid och helger kontaktas socialjouren via 112. 
Övrigt tid, samt vid icke akuta situationer kan orosanmälan ske via e-tjänst eller telefon till socialsekreterare.

Skriv ut: