Visselblåsarfunktion för Arvidsjaurs kommun

Klicka på länken för att komma till: Rapporteringstjänst för Arvidsjaurs kommun

  • Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för rapportering om missförhållanden i verksamheten.
  • Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.
  • Lösningen möjliggör också korrespondens med en anonym uppgiftslämnare.

Inom Arvidsjaur kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen. 

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. rför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero. 


Kanalen 
är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner. 

För att ra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Arvidsjaur kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering. 

Obs! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

 Använda en dator utanför Arvidsjaur kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

 Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

 Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi. 

 

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Skriv ut: