Krisberedskapsvecka: Om krisen eller kriget kommer...

Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Broschyren blir på 20 sidor i A5 format och trycks i fyrfärg. Texten ska vara på enkel svenska och ha faktarutor, punktlistor och illustrationer.

Broschyren tar bland annat upp:

  • Hur en kris kan påverka samhället och människors vardag.
  • Privatpersoners ansvar för att kunna klara en besvärlig situation.
  • Råd och konkreta tips för att kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation utan samhällets stöd en tid.
  • Råd för att upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
  • Vad totalförsvaret består av samt vad totalförsvarsplikt, allmän tjänsteplikt och krigsplacering innebär.
  • Vad höjd beredskap innebär och hur man ska agera vid ett sådant.
  • Hur Sverige kan hotas och angripas (ex. extremväder och cyberattacker som slår ut viktiga it-system).
  • Olika system för att varna befolkningen (VMA, beredskapslarm och flyglarm) och hur man bör agera vid sådana.
  • Skyddsrum och andra skyddade utrymmen (ex. källare och tunnlar).
  • Viktiga webbplatser och telefonnummer.

Längre ned på sidan finns länkar till bland annat MSB:s broschyr samt länkar till andra nyttiga sidor med information.

Skriv ut: