Försvarsmaktens vinterenhet - bidrar till ökad krigsduglighet. Utbildningen i subarktisk miljö genererar i snitt 20 000 gästnätter/år. Foto Kent Norberg.
Försvarsmaktens vinterenhet - bidrar till ökad krigsduglighet. Utbildningen i subarktisk miljö genererar i snitt 20 000 gästnätter/år. Foto Kent Norberg.

Försvarsmaktens vinterenhet bidrar till ökad krigsduglighet!

2021-12-09 16:35

Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur röner enormt intresse från hela världen när det handlar om utbildning i förmågan att verka i kallt klimat:
-Vinterförmåga kan vara livsavgörande i kris eller konflikt, säger Jörgen Hahlin, utbildningschef avdelning FMVE Arvidsjaur.

Försvarsmaktens vinterenhet är en del av Norrbottens regemente, I 19, och verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur. Sedan många år är efterfrågan stor från utländska förband:
-Vi har deltagare från ett femtontal förband och officersskolor. Dessutom 150–200 utländska deltagare från bland annat Danmark, Holland, Belgien, Norge, Finland, USA, Tyskland, Frankrike och Polen. 

Inte nog med det… Fler länder står i kö och vill få ta del av faciliteterna och kompetensen i Arvidsjaur. Vem hade trott för en generation sedan att snö, mörker och kyla skulle bli så efterfrågade element?
-Det är till slut personalstock och boendekapacitet som begränsar en fortsatt utveckling, säger Hahlin som ägnar mycket tid till att planera och administrera minst 1-2 år i förväg.
- Vi har färdiga utbildningspaket. Men vissa kunder önskar skräddarsydda utbildningar och det kan ibland vara så att länder har olika budgetår och regelverk att ta hänsyn till.
- Men det löser vi! 


Vinterutbildning i Lapplandsfjällen. Foto: Försvarsmaktens vinterenhet. 

Barentsområdet med ett smältande Arktis är en ”hot spot” i vardande. Isarna smälter och blottlägger gasfyndigheter och nya farleder, som tidigare varit gömda under snö och is. Det innebär att stormakterna vill markera revir och området förutspås av vissa till ett kommande konfliktområde. 


Soldat- och förbandsutbildning i kallt väder är alltid skarp verksamhet. Foto Kent Norberg.

På grund av den oroliga och oförutsedda omvärlden vi lever i nu, håller totalförsvaret på att återuppbyggas i Sverige. En av åtgärderna är just det vi pratar om: Vinterförmåga. Instruktörskurser genomförs därför med polis, räddningstjänst, regionerna, Sjöfartsverket med flera.


Stridsövning. Foto FMVE.

För även vältränade förband eller enskilda individer kan hamna i kritiska situationer om man inte är förberedd och van att hantera kyla, vind och snö. Dessa kunskaper kan även användas i andra extrema miljöer. På så vis bidrar FMVE till ökad krigsduglighetför Försvarsmakten och partners. 


Arvidsjaur erbjuder subarktiskt klimat oavsett om det är snö och kallt eller barmark med myrar, sankmark och mygg… Foto Kent Norberg.

-Vi utbildar visserligen under båda årstiderna. Men tricket är att om en soldat klarar av att agera i kallt klimat kan personen också hantera ett mycket varmt klimat, konstaterar Hahlin.

Fakta: Utbildningspaketet ”Kallt väder” har funnits under närmare 20 år och har under årens lopp utvecklats på olika sätt. Försvarsmaktens vinterenhet har funktionsansvaret för utvecklingen.

Av Kent Norberg
Arvidsjaurs kommun


Skriv ut: