Viktig information från Vattenfall

2021-01-21 15:26

Med anledning av det oväder som kommer in över Norrbotten under kommande dygn höjer Vattenfall beredskapen i området inför eventuella störningar på elnätet.

I första hand sker det genom att personalen i driftcentralen utökas, samt att fordon och materiel förbereds för snabb insats. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts. Väderutvecklingen följs noggrant för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

En förberedande åtgärd är att vi tar bort snö och is på våra ledningar, både från marken och med hjälp av helikopter, samt tar bort snötyngda träd som riskerar att falla på ledningarna.

Prognoserna visar på kraftigt snöfall i kombination med hård vind, vilket kan ställa till problem med att träd faller på elledningarna. Beredskapen utökas därför så att vi är beredda på att snabbt kunna komma ut och reparera eventuella fel i elnätet.

Lågt hängande ledningar eller ledningar som ligger på marken utgör en säkerhetsrisk. Vi är tacksamma om de som gör observationer, exempelvis av träd som riskerar att falla på ledningar, ringer och meddelar detta till vår felanmälan på telefonnummer 020-82 58 58 eller meddelar vår kundservice via https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/blanketter/felanmal-elnat/

Aktuell störningsinformation finns på http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vattenfall.avbrotsinfo; eller i App Store.

För vidare information kontakta:

Eva-Marie Rönnbäck
Samhällskontakt
Storstörningsorganisationen
Vattenfall Eldistribution AB
070-6078555

För vidare information: www.vattenfalleldistribution.se under Om oss/Våra nyheter.


Skriv ut: