Utställning av översikts- och tillväxtplanen

2020-05-12 14:02

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 13 maj till 13 augusti 2020. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen.

Planförslaget finns tillgängligt på sidan www.arvidsjaur.se/oversiktsplan samt i Medborgarhusets foajé.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den 13 augusti 2020 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).


Skriv ut: