"Det som växer är det enda som är hållbart i mina ögon". På bilden visar han strö av rörflen: "Strå är en fördel som strö!". Foto Kent Norberg.

Strå fördel som strö!

2021-10-29 08:54

På torsdagen hölls en workshop i Glommersträsk som arrangerades av det internationella projektet Go-Grass.

Projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. GO-GRASS letar efter hållbara lösningar och affärsmodeller för gräsmarker på landsbygden. För detta ändamål har olika demonstrationsprojekt startats i fyra länder, bland annat i Sverige.

I det svenska demonstrationsprojektet omvandlas gräset rörflen till en hållbar och cirkulär ströprodukt för djur. De svenska GO-GRASS-partnerna arrangerade igår en visning av den mobila demonstrationsanläggningen hos Glommers Miljöenergi i Glommersträsk, där deltagarna fick se hur djurströet Klimatströ produceras.

Tyskland satsar på biokol, Danmark gör proteinfoder av gräs och Nederländerna papper. Spanien, Bulgarien och Rumänien deltar också i projektet, men som observatörer.

Bo Lundmark, GME, har jobbat många år för att få myndigheterna att förstå värdet i det som växter på Sveriges åkrar:
-Det är en enorm kapacitet, som vi måste lära oss att ta vara på.

Fakta om rörflen och klimatströet:
Klimatströ tillverkas av det klimatsmarta gräset rörflen som värmebehandlats och pressats. Rörflensstrået och det stora rotsystemet binder via fotosyntesen mycket kol från atmosfären varje år, och bidrar på så vis positivt till klimatfrågan.

Klimatströ passar fint som strö i stallar och ladugårdar men också som täckmaterial i bär- och grönsaksodling i komposten. Ströet är lätt att hantera och ger en mjuk och stabil bädd för djur, kväver ogräs och minskar bevattningsbehov som täckmaterial i odlingen, balanserar kol-kvävekvot vid kompostering samt kan ersätta torv och göra jorden luftig vid inblandning i odlingsbädden.

Glommers Miljöenergi AB (GME) startade 1996 med en vision om att skapa arbetstillfällen baserade på produktion av närproducerade biomassa. Vd Bo Lundmark äger bolaget tillsammans med majoriteten av de anställda. I dag producerar företaget träpellets, djurströ av det fleråriga gräset rörflen samt värme till flera fastigheter. De är även ägare till ett av hyreshusen i byn. För 6 år sedan startades Glommersbär, en ny del av företaget som förädlar bär från närbelägna skogar till hälsosamma produkter.

 


Skriv ut: