Projekt ska stimulera barns språkutveckling och läsvanor

2023-11-23 11:53

Fulla hyllor på biblioteket med bokgåvor inköpta av projektpengar.


Biblioteket i Arvidsjaur har genom projektpengar från Kulturrådet kunnat jobba med de två projekten; Bokstart (0-3 år), sedan 2020 samt Stärkta pengar (4-7 år), under 2023.

Tanken med de båda projekten är att biblioteket tillsammans med barn, föräldrar, förskolan, BVC och andra vuxna i barns närhet, ska skapa och stimulera språkutveckling och läsvanor genom läs- och språkfrämjande aktiviteter. Språkutveckling är inte något som sker av sig själv, inte heller läsglädjen eller läsutvecklingen. Genom att läsa och språka med ditt barn från födseln och under hela uppväxten ger du ditt barn viktiga förutsättningar för att kunna tänka, uttrycka och lära sig, samt att läsa och skriva. Prioritera högläsning med barnen och gör det till en rutin precis som med tandborstning.

    
Sagohörnor.

Undersökningar visar att en sjuttonåring som läser och som har blivit läst för under sin uppväxt har ett ordförråd på cirka 50–70 000 ord medan en sjuttonåring som inte fått detsamma har ett ordförråd på 15–17 000 ord. För att kunna klara sig i vårt samhälle behöver vi minst 50 000 ord. Redan hos barn i treårsåldern har forskare sett skillnad mellan barn som blivit lästa med under sina tre första levnadsår och barn som inte blivit det.

De barn som blivit läst med har 1200 ord i sitt ordförråd medan de som inte blivit läst med enbart har 500 ord. Så börja högläsa, sjunga, rimma och ramsa med ditt barn redan från födseln och fortsätt högläsa med dina barn även efter att de börjat läsa själva. Digitala medier såsom ljudböcker och sagor på lärplattor ska ses som ett komplement eftersom det blir en avsaknad av det viktiga samspelet som uppstår runt den fysiska boken.

Genom de två projekten har det skapats möjligheter att jobba mot förskolan. Vårt samarbete har inneburit sagostunder på avdelningarna, utdelning av bokpåsar med böcker till barnen och fortbildande litteratur till pedagogerna. Vi har kontinuerlig kontakt gällande förskolornas behov och vad biblioteket kan hjälpa till med. Tillsammans arrangerade vi en fortbildningsdag v.44, där alla förskolans pedagoger lyssnade till Kristina Lundmark, föreläsare från Lärarfortbildning, om “Barns rätt till språk”.

Förskolorna i Arvidsjaur kommun har under läsåret 23/24 “ språk” som ett av våra utvecklingsmål. Målet har vi satt utifrån att vi tagit del av forskning som visar att barns tal- och språkutveckling blir sämre.

Därför arbetar förskolorna nu tematiskt med en särskild bok eller författare där fokus ligger på språket, både att arbeta med ord och begrepp samt att träna på inferenser , det vill säga att dra slutsatser utöver det som står i texten eller att förstå berättelsens struktur. I förskolans läroplan, Lpfö 18, står det att “barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”.


Avdelningen "Jösse" har forskat om igelkottar.

För att det ska bli likvärdigt så har alla förskolor fått i uppdrag att arrangera en läshörna samt fronta litteratur vid olika mötesplatser, till exempel en faktabok vid dinosaurierna, en bok med höstbilder på bordet i ateljen och så vidare. Målet, förutom att bygga ordförråd och träna på inferenser, är också att barnen ska bli läsintresserade, bland annat genom att det finns tillgång till olika slags texter i förskolemiljön. Men allra viktigast är att alla vuxna är läsande förebilder!

Bokstart som projekt med stöd av kulturrådet har tyvärr tagit slut efter tre år av gott samarbete mellan de olika parterna och där vi tillsammans har kunnat erbjuda en mängd olika aktiviteter för barnen. Det läsfrämjande projektet, Stärkta pengar, för de lite äldre barnen kommer att fortsätta 2024 med reducerad budget.

Text/foto: Therese Eriksson, specialpedagog förskolan och Viktoria Lindberg, Projektanställd bibliotekarie.


Avdelningen "Ängen" har satt upp boken på väggen.

 


Skriv ut: