Slåtter

2024-06-27 11:15

Slåttern var förr i tiden en central del av jordbruket. Den ägde rum på sommaren, vanligtvis i juni eller juli.

Det skördade gräset användes torkades på häsjor och användes som foder till boskap, hästar och andra djur under vintern. Slåttern gav också strömaterial till stallar och ladugårdar för att hålla djurens liggytor torra och bekväma.

Läs mer om slåtter!


Skriv ut: