Med hösten kommer mörkret - skydda ditt hem mot inbrott.
Med hösten kommer mörkret - skydda ditt hem mot inbrott.

Skydda ditt hem mot inbrott

2021-09-21 08:46

Här listar vi några tips och råd på vad du kan göra för att skydda ditt hem mot inbrott.

Gör det svårt för tjuven att ta sig in

 

  • Lås ytterdörren även om du är hemma. Handväskor, plånböcker och nycklar i hallen är ett lätt byte för tjuvar.
  • Ha bra lås. Det finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.
  • Förstärk fönster och altan- och balkongdörrar.
  • Ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster.
  • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid dörrar.
  • Ha trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att tjuven inte kan använda dem.
  • Ha stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster.
  • Var försiktig med att släppa in okända personer. Om någon påstår sig vara myndighetsrepresentant eller av annan anledning vill komma in i ditt hem ska du begära legitimation. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.

Kontakta också ditt försäkringsbolag och ta reda på om du måste ha till exempel särskilda fönsterlås eller larm för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott.

Mer tips om hur du kan skydda ditt hem finns på Samverkan mot brotts hemsida :

Brottsförebyggande tips och åtgärder - samverkanmotbrott.se

 

Ta hjälp av dina grannar och starta Grannsamverkan

 

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

 

Starta grannsamverkan i ditt bostadsområde

 

För att få veta mer om grannsamverkan där du bor kan du ringa 114 14 och fråga efter en samordnare för grannsamverkan i Norrbottens län.

På hemsidan Samverkan mot brott finns en mängd bra information om hur du går till väga för att starta grannsamverkan. 


Skriv ut: