Nu kan 60-64 med sjukdom boka vaccinering

2021-04-21 08:47

Nu kan personer i åldern 60-64år med en sjukdom eller tillstånd som innebär en riskökning enligt nedan boka in sig via www.1177.se.

  • Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig Covid-19:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Kronisk lever- eller njursviktsdiabetes Typ 1 och typ 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Downs syndrom

Läs mer på Covid-19 vaccination - Region Norrbotten (nllplus.se)


Skriv ut: