Jimmy Svensson, från HRM Affärsutveckling, anlitades som extern konsult för att hjälpa till med skolgenomlysningen i Arvidsjaurs grundskolor. Vid Lärarförbundets senaste mätning "Bästa skolkommun 2017" har Arvidsjaur lämnat bottenskiktet och påbörjat klättringen uppåt... Arkivfoto Kent Norberg.

Arvidsjaur klättrar på Lärarförbundets rankinglista!

2017-10-05 16:05

Grundskolorna i Arvidsjaurs kommun har klättrat hela 92 placeringar sedan mätningen i fjol:
-Det känns som om vi är på rätt väg nu vilket är oroligt glädjande! säger tillförordnade skolchefen Lars-Håkan Andersson
.

Grundskolorna i Arvidsjaurs kommun har tidigare rankats högt kunskapsmässigt - nationellt sett. Till och med bäst! Men har under senare år sjunkit i dessa rankningar, tillsammans med elevernas resultat som också blivit sämre.

Vid fjolårets mätning hade Arvidsjaur sjunkit till plats 245 av totalt 290 kommuner i landet. En bottennotering.

Detta har oroat och bildat grund för analys och eftertanke. Politikerna lät därför genomföra en extern genomlysning (granskning) av grundskolorna i vår kommun. Detta har skett i ett nationellt anbudsförfarande, där en extern part, HRM Affärsutveckling, har tilldelats uppdraget.

Syftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet har varit att identifiera förbättringsområden och ge förutsättningar för en väl fungerande grundskoleverksamhet. Kulturen, strukturen och ledarskapet i skolan ses över och ska förhoppningsvis lyfta skolresultaten än mer.

I årets skolkommun 2017 visar mätningen att Arvidsjaur klättrat upp till placering 178 i totalrankningen. Alltså 92 pinnar upp! I undersökningen ingår kriterierna (2016-års mätning inom parentes): Resurser 1 (19), utbildade lärare 279 (283), lärartäthet 76 (44), friska lärare 185 (277), lön 134 (160), avtalspart 267 (236), andel förskola 14 (27), merit åk 9 192 (278), merit likvärde 179 (270), andel godkända 163 (249), andel godkända likvärde 132 (232), gymnasie inom 3 år 82 (92) och högskolebehörighet 261 (146).

- Vi bör tacka våra engagerade lärare i grundskolan, för det är deras ansträngningar som vi nu börjar se resultatet av, säger tf. skolchef avslutningsvis.


Skriv ut: