Kommunens sandlada är flyttad!

2020-01-07 14:47

Grus får inte hämtas nere på Förrådsgatan!

Privatpersoner får inte vara inne i Mellanströms sandlada och hämta grus. Kommunens låda är flyttad till Södra Gatan 8 och där får privatpersoner hämta grus.


Skriv ut: