Rennäring. Arkivfoto: Norran i Arvidsjaur.
Rennäring. Arkivfoto: Norran i Arvidsjaur.

Kommunen i samrådsmöte med rennäringen

2021-10-08 10:57

-Dialog är oerhört viktigt, sa kommunalrådet Lasse Forsgren och hälsade representanter från rennäringen välkomna till samrådsmöte med kommunens olika verksamheter.

Det finns många olika areella intressen i kommunen, därför är det bra att plocka upp frågor innan det hinner bli en konflikt:
-Får vi vara med i ett tidigt skede går det oftast att lösa saker för båda parter, sa Johan Lundgren, Östra Kikkejaurs sameby.

Han sa vidare att de självklart vill det bästa för rennäringen, men att de förstår att ett samhälle behöver utvecklas:
-Vi vill inte vara en bromskloss i den utvecklingen utan försöker i samverkan hitta bästa lösningarna.

Andra frågor som uppkom på mötet var exempelvis; renpåkörningar. Trafikverket kan tänka sig sätta upp tillfälliga hastighetsbegränsningar om det får in rapport om rensamlingar, flyttningar och liknande, från samebyarna.RTN (Rail Test Nordic) kommer att återuppta dialogen och genomföra konsekvensanalys med berörd sameby, när det gäller att omvandla Tvärbanan till tågtestbana.


Lars Anders Baer (samisk politiker, tidigare medlem i FN:s permanenta forum för ursprungsfolk och ordförande i Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen) tipsade mötet om att ILO-konventionen finns översatt på tyska:

-Det kan vara bra att veta, i och med att i A-kommunerna har vi många tyska intressen så som: Fordons- och biltest, bilevent, hundsläds- och skoterföretag med mera.
-Tyskland har ingen ursprungsbefolkning och kan därför kanske vara lite oförstående om vad som gäller här och då kan skriften vara ett bra stöd.

Lars-Anders sa vidare att Arvidsjaur och Arjeplog brukar nämnas som de goda exemplen när det gäller låg konfliktnivå mellan medborgare, kommun och rennäringen:
-Men det är viktigt att vara uppmärksamma för det kan snabbt blossa upp otrevligheter på sociala medier, som kan ta fart om det exempelvis inträffar intressekonflikter mellan olika näringsidkare eller liknande. 

Kommunen berättade att de digitala informationsskyltarna, vid samhällets in-/utfarter, är trasiga och därför svarta. Men håll ut, nya är på gång! Trafikverkets åtstramade regler har dock medfört att kommunen behövt hitta nya platser att placera de nya skyltarna på:
-Vi har utsett två bra ställen. Nya skyltarna blir större, av bättre kvalitet och i färg. Men innan allt är klart och på plats ska byggnadslov sökas och godkännas, nya fundament byggas och elförsörjning fixas, sa Anne Enoksson, näringslivsstrateg.

När skyltarna väl är på plats kommer de bland annat att kunna nyttjas för renvarning:
-Jag tycker att vi har en bra relation med kommunen, sa Johan och mötet var eniga om att jobba för att behålla den goda samtalsnivån även i fortsättningen.

 


Skriv ut: