Beslut om tillfälligt förbud mot snöskoterkörning inom renskötselområde

2021-04-08 17:00

Beslut om tillfällig förbud mot körning med snöskoter inom Mausjaur samebys renskötselområde inom Arvidsjaurs kommun, Norrbottens 1än.

Beslut
Arvidsjaurs kommun beslutar med stöd av 3:e paragraf terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 paragraf terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter
inom nedanstående område som finns angivna på kartbilaga 1

Syftet med regleringen är att:
Skydda känslig fauna från störningar från friåkning med snöskoter i bergsområdena
som framgår av kartbilagan (länk all information finns nedan).

Föreskrifterna gäller fr.o.m 2021-04-07 t.o.m. 2021-05-20.
Beslutet gäller även om det överklagas.

Klicka här för att öppna karta över förbudsområdet


Skriv ut: