Magnus Öhman är heltidsanställd räddningschef i Arvidsjaurs kommun sedan ett år tillbaka. ”Vår organisation har verkligen prövats med bland annat bränderna i somras, PFAS-larm och klorgasutsläpp”. Men jag tycker att det har fungerat bra! Foto Kent Norberg.
Magnus Öhman är heltidsanställd räddningschef i Arvidsjaurs kommun sedan ett år tillbaka. ”Vår organisation har verkligen prövats med bland annat bränderna i somras, PFAS-larm och klorgasutsläpp”. Men jag tycker att det har fungerat bra! Foto Kent Norberg.

Räddningschefen "Vi är på banan"

2019-06-10 15:58

Det är ett år sedan kommunen valde att anställa en räddningschef på heltid. Tidigare köptes tjänsten av Storuman.
– Fördelen är att det blir ett mer aktivt arbete på plats med tillsyn och annat, samt bättre för hela kåren med en chef som är närvarande, säger Magnus.

Det är ett år sedan kommunen valde att anställa en räddningschef på heltid. Tidigare köptes tjänsten av Storuman:
-Fördelen är att det blir ett mer aktivt arbete på plats med tillsyn och annat, samt bättre för hela kåren med en chef som är närvarande, säger Magnus.

I dag finns tre heltidsanställda på räddningsstationen: Räddningschef, beredskapssamordnare (tillika stf räddningschef) och en fordons- och utrustningsansvarig. Därutöver handlar det om 24 deltidsbrandmän i Arvidsjaur, 12 deltidsbrandmän i Glommersträsk och 8 ideella brandvärnsmän i Moskosel.


"Vi är på banan med bra personal och utrustning här i Arvidsjaurs kommun" säger räddningschefen Magnus Öhman.

Organisationen har verkligen fått bekänna färg senaste tiden med bränderna i somras, det befarade PFAS-utsläppet i dricksvattnet och klorgasutsläppet i Centrumbadet:
-Jag tycker att det fungerat bra! Vi är så sammansvetsade och alla ställer upp utan knussel när det behövs.

Utrustningsmässig ser det bättre ut än på flera år:
- Ny lastväxlare planeras att köpas in (med dricksvattentank som kan ta 11 kubik och lastas av och på )
- Nytt maskinflak
- Insatsfordon i Arvidsjaur
- Nytt insatsfordon i Glommersträsk
- Inköp av begagnad hävare
- Skoter
- Fyrhjuling
- Båt
- Räddningspulka

-Det vi skulle behöva är fler deltidsbrandmän/kvinnor. I dag har vi tre kvinnor i kåren, vilket är bra. Men vi tar gärna emot fler! säger Magnus.

Han berättar vidare att det finns ett grannkommunsamarbete med RCB (Räddningstjänst i beredskap) som kallas "SAMLAS" (Storuman, Arvidsjaur, Malå, Lycksele, Arjeplog och Sorsele).
-Vi har medhörning över kommungränserna när det går larm och kan vid behov kalla på hjälp. Det är verkligen bra då vi inser att det kommer att brinna mer och mer i framtiden på grund av klimatförändringarna.

Är det något annat du ser som kommer att förändras lokalt?
- Norska Tjernfjellstunneln kommer att medföra ökad trafikströmning genom Arvidsjaurs samhället: Tung trafik, turism men även kemikalietransporter. Även om vi är på banan nu, är ju våra resurser begränsade och detta kan bli en utmaning framgent.


Ledningsbilen är utrustad för att klara av olika situationer i ett tidigt skede. (Bilden t.h)


Boende i Arvidsjaur har säkert uppmärksammat att det kör en rödmålad "ledningsbil" på samhället. Enligt Magnus är det bland det bästa de har:
-Vi turas om att ha ständig jour med endast 90 sekunders inställelsetid. Bilen innehåller en rad modern och viktig utrustning. För att hitta, bedöma och göra en första snabb insats på plats och därmed bromsa förloppet, innan resten av styrkan kommer.

Ett nytt arbetssätt jämfört med tidigare, som visat sig fungera bra. Deltidsbrandmännen åker ut med en styrkeledare plus barndmän (inställelsetid 5 minuter).

På stationen har även en del försändningar gjorts. Bland annat en ny speciell ingång där brandmännen kan ta av sig smutsiga skyddskläder, efter insats. "För rena och friska brandmän" kallas den satsningen.

-Jobba som räddningschef är spännande och intressant. Dessutom roligt att få fortsätta att effektivisera organisationen för framtidens krav!

 


Skriv ut: