"Framtidstro hos Arvidsjaursföretag"

2022-09-27 08:35

Företag i Arvidsjaurs kommun har hittills under år 2022 beviljats lite drygt 8 miljoner kronor i investeringsstöd hittills för 2022 i Arvidsjaurs kommun. Investeringsstöd kan beviljas från 25% och upp till 50% av investeringen.

Av alla beviljade stöd i Norrbotten så långt under 2022 så har företag i Arvidsjaurs kommun fått ta del av nästan en fjärdedel.
-Det visar på framtidstro tycker jag, att våra företag satsar för att fortsätta utveckla verksamhet i den här kommunen, säger Anne Enoksson, näringslivsstrateg.

  • Investeringarna beräknas tillsammans resultera i totalt 16 nya heltidstjänster.

Många små kommuner drömmer om de stora etableringarna. Men enligt Anne skapas de allra flesta arbetstillfällen i de små företagen:
-Det här är ett tydligt exempel på det tycker jag. Med rätt stöd och hjälp kan vi få tillväxt där vi står!

 


Skriv ut: