Parkeringsövervakning sedan 1 januari i Arvidsjaurs tätort. Foto Pixabay.

Parkeringövervakning i Arvidsjaur

2021-01-20 10:08

1 januari 2021 infördes parkeringsövervakning i Arvidsjaurs tätort på gatumark. 

Syftet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten då vi ser ett ökande problem med bilar som parkerar där de inte ska och under längre tid än vad som är tillåtet. Det är framförallt ett stort problem under vintern, säger Erika Harr Gatu- och VA-chef. Vi gör detta på prov ett år för att se utfallet av övervakningen och kommer sedan att utvärdera och bestämma oss hur vi ska göra kommande år.

På kommunens hemsida hittar ni mer information om parkeringsövervakning  https://www.arvidsjaur.se/sv/samhalle/Trafik-och-vagar/parkeringsovervakning/


Skriv ut: