Oro finns för att hemvändare kan dra med sig smitta från mer tätbefolkade platser, med mer covid-19, hem till Arvidsjaurs kommun. Uppmaning är att vara ytterst noggranna inför eventuell hemresa! Foto: Pixabay.com.
Oro finns för att hemvändare kan dra med sig smitta från mer tätbefolkade platser, med mer covid-19, hem till Arvidsjaurs kommun. Uppmaning är att vara ytterst noggranna inför eventuell hemresa! Foto: Pixabay.com.

Oro att hemvändare för med sig Covid-19 i juletider!

2020-12-16 14:00

Inför jul- och nyårshelgerna finns en viss oro från kommunens krisledningsgrupp, att hemvändare från mer drabbade områden drar med sig covid-19 smitta till Arvidsjaur, som klarat sig bra hittills.

Att låta testa sig kan ge en falsk trygghet i tron att man nu kan mingla med släkten under jul. För även om man låter testa sig en fredag, och får testsvar redan på måndag, kan man lika fullt ha hunnit smittas under helgen, på livsmedelsaffären eller liknande...

Kommunens krisledningsgrupp vill därför rikta en uppmaning till eventuella hemvändare och anhöriga, att vara extra noggranna med att följa allmänna riktlinjer samt att stanna hemma om man känner minsta symtom Risken är annars att vi drar på oss smitta (sprids snabbare i kyla).

Fram till nu har Arvidsjaurs kommun klarat pandemin på ett bra sätt. Låt oss fortsätta i den stilen!

Mvh
Arvidsjaurs kommunens krisledningsgrupp


Skriv ut: