Om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan!

2018-11-14 14:25

Pressmeddelande:

Grundskolan (för- mellan- och lågskola) har länge varit trångbodda. Som en tillfällig lösning har man tvingats att ställa upp moduler för att rymma alla elever:
-Men nu ska vi äntligen få en permanent lösning på lokalproblemen, säger fastighetschef Sara Persson.

Sara berättar att i planerna ingår om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan med fem klassrum och en ny entré, totalt 725 kvadratmeter bruttoarea. Därutöver ombyggnad av de redan befintliga skollokalerna, totalt 1600 kvadratmeter.

  • Byggstart för tillbyggnaden sker snarast möjligt.
  • Ombyggnaden startar vecka 25. 


Allt ska stå klart till skolstarten hösten 2019:
-Nu hoppas vi att många byggföretag är med och lägger anbud. Sista anbudsdag är 22/11, säger fastighetschef Sara Persson, Arvidsjaurs kommun.


Skriv ut: