Varmvattenbassängen fortsatt stängd på grund av ökad smittspridning

2020-11-11 10:06

På grund av den negativa utvecklingen av covid-19 tvingas kommunen till skärpta åtgärder, för att minska risken för smittspridning. Det innebära att varmvattenbassängen även fortsatt kommer att vara stängd.

Kommunen förbereder sig för en snabb öppning av bassängen när risken för smittspridning har minskat.

Terminskort med sista giltighetsdag efter 2020-03-31 kommer att förlängas med de antal månader som fanns kvar på terminskortet. Detta kommer att förtydligas ytterligare när bassängen öppnas.

När bassängen öppnas igen kan det eventuellt ske med begränsningar. Kommunen för dialog med representanter för föreningen HjärtLung och Reumatikerföreningen så att en återöppning kan ske snabbt och säkert, när läget tillåter.

Betalning kommer fortsättningsvis enbart att kunna genomföras via Swish.
Eventuella frågor besvaras av Matts Good, 0960-155 51

 


Skriv ut: