Beslut om skärpta allmänna råd i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län

2020-11-10 13:29

Landshövding Björn O Nilsson meddelade vid en presskonferens på tisdagseftermiddagen om beslutet som innebär maximalt 50 personer för allmänna och offentliga sammankomster, i Norrbotten. Beslutet är taget i samråd med MSB och smittskyddsläkare och gäller till 8 december, men kan förlängas.

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kalmar län, Norrbottens län och Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Beslutet gäller 10 november till och med den 8 december 2020, men kan förlängas.

Fler och fler insjuknar i covid-19 i länet, speciellt längs kustremsan. Men det är mer samhällsspridning än tidigare och smittskyddsläkaren Anders Nystedt är orolig över utvecklingen:
-Känslan nu är att det är väldigt skört och smittan kan sticka iväg hur som helst. Största problemet är medelålders som rör sig ute i samhällslivet, på jobb, butiker och likande. Inte förskolan med små barn. 

Enligt Anders måste man ställa sig själv fråga om man vill vara en person som skiter i alla uppmaningar, oavsett om man smittar någon som kan leda till döden. Eller om man vill vara en person som bryr sig och vill göra rätt saker för att förhindra att smittan sprider sig ytterligare..?


För den som vistas i Norrbottens län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom, som kan vara covid-19, ska undvika all nära kontakt med andra.
  Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Landshövding Björn O Nilsson meddelade vid en presskonferens på tisdagseftermiddagen om beslutet som innebär maximalt 50 personer för allmänna och offentliga sammankomster, i Norrbotten. Beslutet är taget i samråd med MSB och smittskyddsläkare och gäller till 8 december, men kan förlängas.

 • I veckan tas 6000 covid-19 prover.

Skriv ut: