Kommunens samiska vägvisare; Simon Sundberg och Stina Larsson, klipper bandet vid nyinvigningen av Arvidsjaur Renslakt AB, på fredagen. Foto Kent Norberg.

Nyinvigning av Arvidsjaur Renslakt AB

2018-10-12 14:14

Arvidsjaur Renslakt AB fortsätter att expandera:
-Under en treårsperiod har vi byggt om och byggt ut, för att möta en större efterfrågan, sa vd Olov Granberg i samband med en nyinvigning av det vidgade lokalerna.

Olov berättade för alla inbjudna att slakteriet investerat i högre kapacitet, i flera led med längre slaktlina, fler hängkylar, större förädlingslokal, större personalutrymmen, fler kontor, ny butik, större utlastning med mera. Totalt 150 kvadratmeter helt ny lokalyta. 


Bild från i somras, under om- och tillbyggnationen. Foto Kent Norberg.


-Därför tyckte vi att det var dags med en nyinvigning och visa upp om- och tillbyggnationen idag, sa Olov och överlät bandklippningen till 2018:s års samiska "Vägvisare"; Stina Larsson och Simon Sundberg.

Därefter bjöds det på rundvandring i fabriken, tipsrunda, fika och lassokastning.


Vd Olov Granberg förevisar de nya lokalytorna. "Vi röntgar allt kött för att kontrolla så att det inte finns spår av bly från patroner. Det gäller främst älg i och med att vi avlivar renarna med speciellt godkänd slaktpistol."


Processen med slakt och styckning har utvecklats genom åren. Numer sker hela processen samtidigt. Olov Granberg visade under rundvandringen hela linan från renhagen till slakt, besiktning, paketering och infrysning:
-Omkring 350 renar passerar vår anläggning per dag under slaktperioden. Det blir 16000 renar per år, sa Olov och berättade vidare att under fjolåret hade man endast en slaktledig vardag - mellan höst och juletid.


Tempot är högt i styckningen. Arkivbild från hösten -18 Kent Norberg.


Det innebär att personalen, 30 personer, jobbar intensivt den här tiden på åre för att svara upp mot efterfrågan.
Företaget uppvisar en fördubbling av omsättningen senaste åren från 25 till 50 miljoner!


"Så här håller styckarna i kniven. Och för att de inte ska råka skära sig har de brynjor på kroppen och händerna".


Frysrummet klarar av att lagra 3000 renar.


Mesta delen av köttet paketeras och fryses in i det stora kylrummet som klarar av 3000 renar:
-Vi jobbar mer och mer med färskbeställning av ren- och älgkött och har förmodligen inte byggt ut färdigt än...


"I det här nya rummet maler vi färs, skavar och förädlar".


Målet är nämligen att omhänderta 100 procent av renen, redan nästa år:
-I dagsläget kan vi av praktiska skäl inte förädla renens huvud. Det vill vi ändra på.


Skriv ut: