Medborgarlöfte 2020

2020-10-14 15:04

Gå till årets medborgarlöfte!


Tidigare medborgarlöfte 2019-2020 bestod av följande:

Trygghetsvandringar i offentlig miljö
Det framkom att det fortfarande fanns platser där man kände sig mer otrygg i centralorten. Många av de medborgare vi pratade med, tyckte att Arvidsjaur i grunden var en trygg och säker kommun att bo i, men att trygghetskänslan skulle öka om det fanns bättre belysning på vissa platser. 

Utfört: Kommunen och polisen har tillsammans bjudit in allmänheten till trygghetsvandring i offentlig miljö i centralorten. Medborgarna skulle inför varje trygghetsvandring ges möjlighet att påverka inom vilket området i centralorten som trygghetsvandringen skulle utföras. Men eftersom igen från allmänheten anmälde sig till denna inbjudan så genomförde kommunen och polisen trygghetsvandringen själv.


Trafik

Den ökade skotertrafiken inom Arvidsjaurs kommun upplevdes fortfarande som ett problem. Det kördes skoter inom avlysta militärområden, på skogsplantage och i ömtåliga renbetesområden.  

Utfört: Polisen har genomfört särskilda trafikinsatser utöver det vanliga trafiksäkerhetsarbetet riktat mot rådande problem gällande skoterkörning. Den folder med information som är framtagen av kommunen har delgivits till de skoterförare som påträffas vid dessa riktade insatser. 


Narkotika
Bland medborgarna kände man oro för narkotikasituationen, man ville att det ska arbetas mer förebyggande med narkotikainformation i kommunen. Invånare i Arvidsjaur och gymnasieskolans personal upplevde det väldigt positivt att polisen sök efter narkotika på skolan med narkotikahundar i förebyggande syfte och önskade att det skulle fortgå.

Utfört: Polisen och Pärlan (Öppenvård för missbruk och beroende) har genomfört kunskapshöjning av all skolpersonal på högstadiet och gymnasiet. Vissa av gymnasieskolans lärare har utbildats för att kunna kompetens höja eleverna kring cannabis.
Då det har visat sig att elever som har högre kunskap blir mer restriktiv gällande cannabis känns det bra att eleverna nu har påbörjat sin kunskapshöjning.

Vid minst två tillfällen per år skulle hundförare från polisen söka efter narkotika på gymnasiet och högstadieskolan i förebyggande syfte, men det har inte genomförts för att polisen har haft brist på polishundar. 


Skriv ut: