Den ökade skotertrafiken inom Arvidsjaurs kommun upplevs fortfarande som ett problem. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Den ökade skotertrafiken inom Arvidsjaurs kommun upplevs fortfarande som ett problem. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Trygghet, skotertrafik och narkotika - prioriteringar i medborgarlöftet 2019-2020

2019-05-09 09:01

Lokala medborgarlöften är en utveckling av de samverkansavtal som sedan tidigare finns mellan Arvidsjaurs kommun och Polismyndigheten. I arbetet med att ta fram medborgarlöften ska medborgarna göras delaktiga och ges möjlighet att påverka inriktningen på det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Medborgarna i Arvidsjaurs kommun har involverats genom en enkät som funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Man har även tittat på den drogvaneundersökning som genomförts med några av skolans elever. Det har genomförts medarbetardialoger inom kommunen och polisen.

Där har man lyft det som känns aktuellt. Även en översyn av de befintliga medborgarlöftena har genomförts. Efter en utvärdering av det som framkommit, orsaksanalys och genomgång av statistik har arbetsgruppen kommit fram till tre områden.


Bättre belysning i centralorten ska skapa ökad trygghet. Arkivfoto Kent Norberg. 


Två av de redan befintliga löftena kommer att kvarstå, eftersom tiden har varit för knapp för att man ska kunna se resultatet av arbetet. Men även för att det kvarstår som ett problem.

  • Trygghet. Många av de medborgare vi pratat med, tycker att Arvidsjaur i grunden är en trygg och säker kommun att bo i. Men att trygghetskänslan skulle öka om det fanns bättre belysning på vissa platser. Målet med löftet trygghetsvandringar i offentlig miljö, blir att se över vilka platser i centralorten som går att få bättre belysta. Men även att åtgärda vegetation som vuxit för mycket så att de skymmer belysningen. 

  • Skotertrafiken. Den ökade skotertrafiken inom Arvidsjaurs kommun upplevs fortfarande som ett problem. Det körs skoter inom avlysta militärområden, på skogsplantage och i ömtåliga renbetesområden.

  • Narkotika - är det område som har tillkommit. Där finns det behov om att arbeta mer förebyggande. 

Medborgarlöftet för 2019-2020:

Polisen och Arvidsjaurs kommun lovar härmed att fortsätta att jobba för att öka tryggheten i centralorten, samt jobba brottsförebyggande med skoterkörningen i kommunen. Men även att arbeta förebyggande gällande narkotika riktad mot unga och de som arbetar i ungas miljö, genom följande arbete.


 


Läs hela Medborgarlöftet i sin helhet med genomförandeplan i länken nedan.

 


Relaterade Länkar

Skriv ut: