Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Foto: Pixabay.
Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Foto: Pixabay.

Myndigheternas budskap kopplade till den förhöjda terrorhotnivån

2023-08-22 11:14

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala, vilket innebär ett högt hot gällande aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige.

Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och Säkerhetspolisens bedömning är att hotet kommer att bestå under en längre tid. 

Beslutet om den förhöjda terrorhotnivån är främst ett verktyg för olika myndigheter och andra aktörer i samhället som i sin verksamhet kan behöva vidta åtgärder för ökad säkerhet och trygghet.  

Till allmänheten: 

Det bästa du kan göra just nu att fortsätta att leva som vanligt men vara lite mer vaksam. Om man ser saker i sin närmiljö som avviker från hur det brukar vara kan man tipsa polisen. 

• Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och följer eventuella rekommendationer från myndigheterna. Var källkritisk och dela inte vidare obekräftad information. 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram råd till privatpersoner om hur man ska agera om ett attentat skulle ske: Råd vid attentat (msb.se) 

 


Skriv ut: