Informationsblad utifrån tillsynsuppdragen

2021-01-15 11:05

Länsstyrelsen har tagit fram ett antal informationsblad utifrån tillsynsuppdragen som är kopplat till den nya pandemilagen.

Informationsbladen riktar sig till de verksamheter som omfattas av vår tillsyn (t.ex. badhus, sportanläggningar, gym, handelsplatser, och platser för privata sammankomster) och innefattar punktlistor för vilka åtgärder som bör vidtas utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 

 


Skriv ut: