Tung militär transport. Foto Försvarsmakten.
Tung militär transport. Foto Försvarsmakten.

Militär övning v 18-19

2024-04-15 11:02

Under vecka 18 och 19 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24. Det är en del av en stor övningsserie inom Nato. 

Syftet är att tillsammans med övriga Natoländer öva försvaret av Nordkalotten samt att ta emot förstärkningar av internationella förband. Övningsserien är viktig för Sverige som en del av Nato.

Några dagar under vecka 18 och 19 kommer ett flertal långa militärkolonner att färdas längs vägarna i norra Norrbotten. Kolonnerna är omkring en kilometer långa och ibland kör de långsammare än gällande hastighetsbegränsning. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken på flertalet vägar. Framför allt gäller det vägsträckningen Riksgränsen – Boden, samt Boden –Haparanda och Boden – Pello. 

Följ myndigheternas information om militärtransporterna. Det kan du bland annat göra via trafikinformation från SR P4 Norrbotten och på Trafikverkets webbplats (länk längre ner). Om du befinner dig i samma område som militärtransporterna så kör försiktigt och välj alternativa vägar om det är möjligt.

Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Är det nödvändigt att köra om se då till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd och då är det inte tillåtet att köra om.

  • Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar.
  • Försvarsmaktens verksamhet är också av intresse för främmande makt som vill skaffa information om skyddsvärda platser, verksamhet och materiel. Var därför uppmärksam och om du ser något som avviker från det normala kan du rapportera detta till Polisen på 11 414. Misstänkt pågående brottslig verksamhet rapporteras omgående till Polisen på 112. 

Skriv ut: