Ledningsbyte

2020-07-06 11:17

Arvidsjaur kommun kommer att byta ut ledningar på följande sträckor (markerat med rött) under sommaren 2020.

Ledningsbyte sommar 2020

I samband med detta så påbörjas även ett arbete med att smalna av Villavägen och förse den med en ordentlig gång- och cykelväg på ena sidan fram till Fjällströmsvägen. Den del av Villavägen som kommer att beröras i år är delen mellan Storgatan och Domängatan samt korsningen Villavägen/Prostgatan och vi avser att fortsätta nästa år. Upphandlad entreprenör är Arvidsjaur Mark och Asfalt (AMA) och grävningsarbetet beräknas påbörjas v 28 med start i korsningen Villavägen/Domängatan

 Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå i trafiken under ombyggnationerna. Tänk på att en vägarbetsplats är ingen lekplats och iaktta försiktighet vid maskiner, lastbilar och schaktkanter.


Skriv ut: