Turiststrateg Peter Manner håller i arbetsdokumentet som ska bli en ny kommunikationsplan för destination Arvidsjaur. Men även en röd linje för kommunens kommunikation i helhet. Foto Kent Norberg.

Kommunikationsplan för destinationen Arvidsjaur

2017-01-12 13:56

Hösten 2015 fastslog ett antal företag inom Arvidsjaurs besöksnäring att en av de viktigaste åtgärderna för framtiden är att utveckla en gemensam strategi.

Sedan dess har ett intensivt arbete pågått som nu närmar sig fullbordan; en tematisk kommunikationsplan för vad som ska kommuniceras, hur och till vem. I processen har företaget ”UpThere, everywhere” engagerats. Företaget och dess ägare, Julian Stubbs, har tidigare varit engagerad i marknadsföringen av bland annat Stockholm, Amsterdam, Liverpool och andra europeiska metropoler.

Ett stort antal möten och interjuver med företagare, tjänstemän, politiker, ungdomar och andra intressenter har genomförts under våren:
-En av de övergripande frågorna i arbetet har varit att hitta vilken unik position vi har i regionen, säger Peter Manner, turistbyrån.

Efter djupgående analys har resultatet blivit en beskrivning vad Arvidsjaur är, är på väg att bli och vilken position Arvidsjaur ska ta i anspråk. 
Inom olika fritidsverksamheter, exempelvis fiske, snöskoter och bilkörning på is har en detaljerad analys gjorts. En tillhörande grafisk profil för destinationen har också utarbetats. 

Arbetet med destinationens kommunikationsplan finansieras med stöttning från EU.


Ett av flera möten i arbetet med kommunikationsplanen. 

En finslipning, de närmaste veckorna, återstår innan arbetet med kommunikationsplanen är klart och kan presenteras i sin helhet med allt från logo, färger och typsnitt till kommunikationsmetodik:
-Detta möjliggör för destinationen Arvidsjaur att kunna uppträda på ett strukturerat och genomtänkt sätt utåt, utifrån en gemensam plattform, säger Manner. 

 Sandra Laestander, hotell manager på Laponia, ingår i gruppen som jobbat med kommunikationsplanen.

Sandra berättar att det varit ett gediget arbete som sträckt sig över hela 2016:
-Arbetet har haft stor betydelse för att kunna hitta en röd tråd i utvecklingen för Arvidsjaur som turistort, främst under lågsäsong. Samarbetet med UP har varit viktigt för att få idéer från

någon utifrån orten, som förhoppningsvis ser en utvecklingspotential på nya plan som vi som kanske är hemmablinda missar. 

-Jag hoppas att detta arbete blir grunden för att vi ska kunna bygga vidare på destinationen Arvidsjaur och fortsätta utvecklas för att locka hit nya besökare under alla månader på året, säger Sandra.


Tidigare artiklar...

Inbjudan till presentation av kommunikationsplan


Nu är det dags för presentation av arbetet med att göra en kommunikationsplan för Arvidsjaurs kommun.

Presentationen kommer att ske måndag 20 juni kl 11.00-13.30, hotell Laponia.

Välkomna! 

Ps, kontakta Peter Manner, Arvidsjaurs turistbyrå, för mer information: 0960-175 04.  

Publicerat av: Kent Norberg
Senast ändrat: 2016-06-20


 

Hjälp oss att sätta Arvidsjaur på kartan!18:00 i kväll! Delta även du, i att skapa en kommunikationsplan för destinationen Arvidsjaur! Det säger Kenneth Bäcklund, Julian Stubbs +UP, Bjarne Hald, Lotta Åman, Peter Manner samt Mats Reneé och Jenny Aarnio. +UP. Foto Kent Norberg.
 

Nu har alla medborgare i Arvidsjaurs kommun chansen att bidra till en kommunikationsplan, som ska sätta orten på kartan:
-Vi vill lyfta er kommun  som en destination att åka till, fram för allt sommartid, säger Julian Stubbs, från företaget UP there everywhere.

 

Julian Stubbs är en internationell varumärkesstrateg som bland annat jobbat med identitetsprojekt för Stockholm ("The Capital of Scandinavia").

I en av de största turistsatsningar Arvidsjaurs kommun gjort, har man nu anlitat UP, för att skapa en kommunikationsplan. Men de behöver få inspel från företagare, ungdomar, ja, alla medborgare som önskar att får snurr på Arvidsjaur som destination.

Syftet är att försöka nå aktiva resenärer som vill ut i naturen. Och detta genom att lyfta det som erbjuds här; flygplats med dryga timmen från Stockholm, fisket, atmosfären och inte minst lugnet. 

Finns det något ytterligare att lyfta fram? 
-Kom till hotell Laponia i kväll klockan 18.00 och delta i en diskussion om hur vi kan locka fler turister och nya invånare, säger Stubbs.


Julian Stubbs, är en internationell varumärkesstrateg som bland annat jobbat med identitetsprojekt för Stockholm ("The Capital of Scandinavia"). Delta även du och kom med förslag på vad som är unikt med vår kommun. Foto Kent Norberg.

Det går även att delta i en träff på hotell Laponia, i morgon, onsdag klockan 09.00-13.00.
-Välkomna att delta, vi behöver er input! hälsar Juilan Stubbs och medarbetare från UP samt Peter Manner, Arvidsjaurs turistbyrå. 

Alla förslag kommer att sammanställas i en strategirapport som ska vara klar 17 juni.

Publicerat av: Kent Norberg
Senast ändrat: 2016-05-17


Skriv ut: