På grund av Corona blev frukostmötet i Gula Villan, Glommersträsk, ovanligt utspritt... Foto Kent Norberg.
På grund av Corona blev frukostmötet i Gula Villan, Glommersträsk, ovanligt utspritt... Foto Kent Norberg.

Kommunen med på frukostmöte i Glommersträsk "Behålla gymnasiet är en viktig fråga att jobba med!"

2020-06-23 15:20

Kommunalrådet Sara Lundberg och näringslivsstrategen Anne Enoksson bjöds på tisdagsmorgonen in till ett frukostmöte med företagare i Glommersträsk:
-Det är jättebra att vi träffs regelbundet och delar information med varandra, sa Sara Lundberg.

Hon inledde med att berätta vad som är på gång i kommunen. För närvarande finns ett förslag på ny översiktsplan, som är utställd i Medborgarhuset. Hon berättade även om de möjligheter som kommunen står inför. Exempelvis tågtestbanan Jörn-Arvidsjaur:
-Det är Skanska som driver frågan nu med stöd av RISE och Skellefteå Kraft. Går allt vägen kan det i bästa fall sätta spaden i jorden 2022. Det är i alla fall oerhört spännande och de hoppas kunna lämna mer information senare i höst.

Två gruvprojekt berör Arvidsjaurs kommun. Det är Eva-fyndigheten i Tjärnhedenområdet, tidigast aktuell om 3-5 år, samt Laver, i Älvsby kommun (där finns ingen tidsaspekt):
-Vi vill att en eventuell gruvverksamhet ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar innan den ens kan vara intressant.

Bo Lundmark, GME tillika Bärens hus och Glommersbär, ansåg att det behövs en rejäl undersökning vad en kortsiktig gruva kan innebära för långsiktiga sår, i det unika Tjärnhedenområdet med undervattenskällor som är sammanbundna.

Vidare berättade kommunalrådet om skapandet av en bostadsförsörjningsplan, där samhällsbyggnadskontoret ser över det framtida behovet av bostäder, i och utanför samhället:
-Där tänker vi i första hand på ett eventuellt positivt beslut om att återinrätta jägarregementet K4 i Arvidsjaur. Något som beräknas ge 100 nya jobb på sikt.

Ett inriktningsbeslut är taget i kommunfullmäktige om en ny sim- och sporthall:
-Den kommunala budgeten bygger på att coronaepedemin kingar av. Blir det förändringar får vi revidera våra planer.

På tal om Corona, noterade mötet att äldrevården i Arvidsjaurs kommun är en av få kommuner där smittan ännu inte lyckats få fäste.

Region-10 är ett samarbete mellan A-kommunerna samt åtta andra inlandskommuner, i syfte jobba för utveckling och tillväxt i inlandet:
-En av de viktigaste frågorna vi jobbar med nu är gymnasieskolan, som är en ytterst viktig tillväxtfaktor. För den här säsongen har vi gått in med medel så att vi kan hålla igång busslinjerna till sorsele och Malå.

Bo Lundmark underströk vikten av att behålla gymnasium i vår egna kommun:
-Tappar vi ungdomarna till kusten är risken stor att de rotar sig där med följden att skatteunderlaget minskar och befolkningen blir äldre och äldre...

Arvidsjaurs kommun har lagt in en förfrågan om riksintag för en flygteknisk utbildning:
-Vi hoppas på ett positivt svar till hösten, avslutade Sara sin informationsdel.


 

Näringslivstrateg Anne Enoksson övertog ordet. Hon började med att berätta om ett förbättrat företagsklimat:
-Bättre än på länge. Men fortfarande har vi förstås mycket att jobba på!

Trots Corona har näringslivskontoret inte sett någon konkurs än så länge. Sommaren kommer dock att bli tuff för många inom handel och turism. 

Tråkigt är att Hertz väljer att lägga ner delar av sitt kontor i Arvidsjaur och flytta det till Göteborg. Något som berör 17 anställda som förlorar sitt arbete:
-Roligare är då att det finns två företag inom besöksnäringen och ett industriföretag som är intresserade av att flytta deras verksamheter till vår kommun.

Under innevarande år finns hittills 24 nyregistrerade företag i Arvidsjaurs kommun. Anne tror att samarbetet med Nyföretagarcentrum har bidragit kraftigt till de siffrorna:
-I övrigt försöker vi på näringslivskontoret att ha täta kontakter med företagen och fråga hur det går, vilket verkar vara uppskattat.

  • Mötet var eniga om är vikten av att få in it-kunskap i kommunens företag.


Byborna berättade om hur många ideella timmar de lägger för byns bästa. De undrade om det finns möjighet att söka pengar till landsbygdsprojekt. Anne svarade att det "kan finnas en öppning, men hon kunde inte lova någonting:
-Däremot kan jag vara behjälplig med att ansöka om medel till att avlöna en person som kan jobba med sådana utvecklingsfrågor.
-Sedan får vi se om det lyckas.

Peter Edström, tidigare ägare till GK-Door, sa att en avlönad resurs skulle vara mycket värdefull och innebära en win-win för hela kommunens ekonomi och framtid:
-Det är viktigt bara det här med hur det ser ut när man kör in i en by. Är det fint och prydligt kanske det är lättare att locka till inflyttning. 

 

 

 

 

 


Skriv ut: