Ett sjuttiotal personer deltog vid KOFA-projektets spridningskonferens som hölls i Älvsbyn den 25 oktober. Foto Göran Westerlund.

KOFA – ett projekt som hjälper individer till egen försörjning

2017-11-01 09:44

Individanpassade, riktade insatser som hjälper de som har det allra svårast att komma närmare en anställning eller till och med att få ett jobb. Det är vad projektet KOFA, Kompetens för alla, sysslar med.


-En eloge till det här projektet, det har blivit väldigt, väldigt bra. Det har blivit verkstad, det har hänt något, sa Lotta Åman, Arvidsjaurs kommunalråd, vid den spridningskonferens som projektet i onsdags, 25 oktober, genomförde i Älvsbyn.

  • Förkortningen KOFA står alltså för Kompetens för alla och genomförs i Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner. Projektets syfte är att hjälpa dels nyanlända invandrare, dels personer som av olika anledningar som har svårt att få jobb att komma in på arbetsmarknaden och bort från ohälsa och utanförskap.


Lars Häggström, Timmy Andersson, Mattias Lundström och Christina Eliasson utbyter KOFA-erfarenheter vid en paus under spridningskonferensen i Älvsbyn. Foto Göran Westerlund.


Utifrån de olika deltagarnas intressen, kunskaper och önskemål matchas de mot praktik på lämpliga arbetsplatser. Samtidigt ges arbetsgivarna som tar emot deltagarna en chans att hitta arbetskraft:
-Allt fler arbetsgivare ser möjligheten, ser att det finns kompetens hos de här personerna, sa Ylva Lindström, Piteå, projektledare för KOFA, vid konferensen i Älvsbyn.

Spridningskonferensen genomfördes 25 oktober och samlade ett sjuttiotal personer från de tre kommunerna samt andra intresserade. Där delades information och gavs exempel på vad projektet hittills har lett till och hur det har gjort skillnad för några av de personer och några av de arbetsgivare som deltagit.

Mattias Lundström, handledare vid Resurscentrum i Arvidsjaur, berättade om hur han dagligen i sitt arbete i den så kallade Kaos-styrkan arbetar tillsammans med deltagare i KOFA-projektet:

-Min uppgift är att vara där, att lyssna på dem och fråga, lyssna på allt från om de har problem till vad de har för framtidsplaner, berättade Mattias.
-Det man måste göra är att få dem att våga prova. Många av killarna vi har hos oss har dålig självkänsla, de törs inte prova av rädsla att misslyckas. Vi försöker få dem att tycka att det är kul, peppar dem och visar dem att det inte är så svårt och när de upptäcker att de klarar det ser man hur de växer, de känner att de törs, sa Mattias vidare.


Mattias Lundström, här intervjuad av Tommie Helgeé, European Minds, berättade om sitt arbete med att handleda deltagare i KOFA-projektet. "Det är ett fruktansvärt roligt jobb", sa Mattias. Foto Göran Westerlund.


Genom projektet har deltagare från de tre kommunerna också fått möjlighet till transnationella aktiviteter i form av ett par veckors utlandspraktik i Bernburg i Tyskland. Vid höstens utlandspraktik var Mattias Lundström med som ledare och samordnare på plats och inför avresan höll Resurscentrums Michael Åhman tre träffar med deltagarna i gruppen.

Bland deltagarna i KOFA finns det också nyanlända invandrare. Genom KOFA-projektet kan dessa få språkstöd och i Arvidsjaur är det Lars Häggström som sköter det arbetet.
-Det viktigaste när man undervisar är att lyssna och entusiasmera eleverna. Min undervisning med dessa utrikesfödda elever bygger på dialog och samtal. Vi försöker prata väldigt mycket. Vi tar vår utgångspunkt i ord, meningar och texter, berättande texter och faktatexter. Vi tränar ordförråd, vi tränar litteratur och vi tränar uttal. När eleverna blir lite duktigare försöker jag få dem att läsa böcker, lättlästa böcker. Just nu läser vi Bröderna Lejonhjärta, jag och en elev, en fantastisk bok med ett fantastiskt språk som utvecklar den som kommer till mej, sa Lars Häggström i sn presentation vid konferensen.


Lars Häggström berättade vid konferensen om sitt arbete som språkstödjare i KOFA-projektet. ”Min undervisning bygger på dialog och samtal”, sa han. Foto Göran Westerlund.


Han berättade också att han både ger läxor och ställer krav på deltagarna:
-Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. Det är väldigt viktigt för man ska ju så småningom in på en arbetsmarknad och där gäller ju de kraven. Sedan är jag väldigt tydlig med att det tar tid att lära sig ett nytt språk. Det fordras en målmedveten egen ansträngning och att man jobbar med språket även hemma och inte bara med mej.


Christina Eliasson är KOFA-samordnare i Arvidsjaur. Foto Göran Westerlund.

Tack vare KOFA-projektet driver Älvsby folkhögskola numera en filial i Arvidsjaur. Folkhögskolans Leine Norén berättade på konferensen om den satsningen:
-Christina Eliasson sökte upp oss på folkhögskolan för drygt ett år sedan och pratade om utbildning, hur kan vi göra något tillsammans. Vi satte oss ned och diskuterade och det innebar att vi gjorde om hela schemat för hösten 2017 och gjorde det möjligt för deltagare från Arvidsjaur att komma och gå allmän kurs hos oss. Det betyder att de kan läsa in grundskolan och gymnasiet här vid folkhögskolan. Tre dagar per vecka åker de buss till Älvsbyn och studier här och två dagar sitter de kvar i Arvidsjaur med handledare och har direktkontakt med lärare här. Det har funkat jättebra. Vi har inte så många deltagare än men vi tror att det kommer att öka.


-Det här projektet har verkligen gett resultat, sa Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman. Till vänster står Leine Norén, Älvsby folkhögskola. Foto Göran Westerlund.


Lotta Åman lovordade projektet:

-Jag har suttit på många möten i andra projekt och det har bara varit snack, snack, snack men här ser man verkligen att det händer något, det har blivit verkstad.
Hon lyfte också Resurscentrums betydelse i projektarbetet:
-Resurscentrum är en otroligt viktig kugge i samhället.

KOFA-projektet avslutas efter sommaren 2018.
-Den största utmaningen som jag ser det är att fortsätta med det här arbetet även när projekttiden är slut. En annan utmaning i vårt samhälle är att alla ska känna sig inkluderade i samhället, oavsett vem du är, vad du gör eller hur du ser ut. Det är också en ganska stor utmaning. Sedan att försöka fånga upp de personerna som behöver extra stöd, det måste finnas utbildningar och möjligheter för alla, oavsett vem du är, summerade Lotta Åman.

Fakta:

  • KOFA är ett samverkansprojekt mellan Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteå kommuner och Arbetsförmedlingen och delfinansieras av Europeiska socialfonden med 11,5 miljoner kronor.
  • Projektet startades hösten 2015 och pågår till 31 augusti 2018.
  • I Arvidsjaurs kommun har hittills sammanlagt 28 personer fått hjälp och stöd genom KOFA. Tretton av dessa har nu lämnat projektet, åtta av dessa har fått arbete, två har gått vidare till studier och tre till annat (till exempel flyttat från kommunen, sjukskrivning, med mera).
  • Kontaktpersoner i Arvidsjaur är Christina Eliasson, samordnare, Peter Bergstedt, praktiksamordnare/matchare, och Lars Häggström, språkstödjare.

 

 Text och foto: Göran Westerlund. 


Skriv ut: