Chefen AJB Mathias Holmqvist och chefen I 19 Jonny Lindfors informerade om Arméns Jägarbataljon vid senaste kommunfullmäktige. Foto Kent Norberg.
Chefen AJB Mathias Holmqvist och chefen I 19 Jonny Lindfors informerade om Arméns Jägarbataljon vid senaste kommunfullmäktige. Foto Kent Norberg.

"AJB är kommunens näst största arbetsgivare, och vi kommer att växa"

2019-06-18 14:28

Vid senaste kommunfullmäktige informerades ledamöter och presidiet av Jägarbataljonschefen Mathias Holmqvist, AJB och chefen I 19 Jonny Lindfors, om verksamheten och Försvarsberedningens förslag: Att återinrätta K4 som egen grundorganisationsenhet.

Alltså som eget regemente med egen ledningsstab. Som det var innan 2004 då K4 lades ner och förvandlades till detachementet AJB, under I 19 i Boden.

Förhoppningen om att en dag kunna återgå till samma status har funnits... Men under 1990-talet trodde politiken på den eviga freden och rustade ner det svenska försvaret. Som alla vet är hjulet runt och nu står vi åter inför en ytterst orolig och nyckfull omvärld. Något som föranlett upprustning av försvaret igen.

Att återgå till forna K4 har marknadsförts av såväl AJB som Arvidsjaurs kommun, som en "lågt hängande frukt" i lobbyarbetet. Bland annat genom skrivelser till försvarspolitiker, deltagande i Regionalt samverkansforum och vid Försvarsdagarna i Skövde.I Arvidsjaur finns certifierat militärt övningsområde, stort luftutrymme och en fantastisk utbildningsanläggning, som är i det närmaste som ny fortfarande.

-Att kommuninvånarna i Arvidsjaur till största del är positiva till den militära verksamheten har naturligtvis vägts in i beredningens förslag till beslut, sa chefen I 19 Jonny Lindfors och fortsatte:
-Vi har gjort allt vi kunnat för att nå hit. Nu ligger bollen hos den politiska processen. Vi ber er i fullmäktige att knuffa processen åt rätt håll med hjälp av era kontakter inom politiken.

K4 på uppdrag i det krigshärjade Kosovo. Foto Kent Norberg.

Mathias och Jonny berättade om AJB:s "underrättelse- och säkerhetsoperationer" vid ett flertal olika internationella insatser genom åren och att Irak är aktuellt för insats.

Arctics betydelse har ökat markant. I och med att nya färdvägar och gasfyndigheter tinat fram har området blivit en "hot spot" för de länder som har intressen där uppe:
-Inte minst därför är AJB:s vinterförmåga eftertraktad ute i världen, sa Mathias.

Här finns operativ effekt, produktionskapacitet och efterfrågad vinterförmåga:
-Försvarsmaktens vinterenhets vinterutbildning, i Arvidsjaur, genererar årligen omkring 19000-20000 gästnätter. 

Arvidsjaurs flygplats kan bli intressant nu när Flygvapnet ska stärkas:
-Kommunen har jobbat bra med att försöka få Sjöfartsverkets räddningshelikopter att förlägga en bas här. Men det gäller att fortsätta att ligga på nu, sa Mathias.

  • K4 invigdes 1980
  • Övningsfältets yta: 7 442 hektar (ca 74 kvadratkilometer) 
    -Det är kö för att få öva där! sa chefen AJB, Mathias Holmqvist.
  • 752 bäddar 

I dagsläget finns totalt 300 heltidsanställda på AJB (inklusive alla med försvarsmaktsanknytning. Ej AF kundtjänst inräknat):
-Det innebär att AJB är kommunens näst största arbetsgivare, och vi kommer att växa med antalet värnpliktiga.

Nyligen har 151 värnpliktiga ryckt in på AJB. 25 av dem är kvinnor i uniform. Enligt Mathias är det ett högt antal för att vara ett "elitförband". Foto Mats Carlsson, I 19 Boden.


"Äntligen är det dags, det känns lite nervöst men jag är väldigt taggad", sa Olle Windahl från Motala som ska göra sin värnpliktsutbildning på jägarbataljonen i Arvidsjaur. Foto Mats Carlsson, I 19 Boden.


-Innan 2025 törs jag nog sticka ut hakan och säga att då omsätter man två jägarförband här uppe, sa Chefen I 19.
Han gissar det då finns 120 officerare, cirka 250 värnpliktiga och en dubblering av antalet civilanställda. 

De farhågor som dock finns är att hamna i en politisk regulator. Där man bara tar vissa delar ut Försvarsberedningens rapport:
-Hjälp oss förmedla att FB:s rapport, där utveckling av AJB ingår, är ett paket. Inte ett smörgåsbord! vädjade Jonny Lindfors.

  • Under Let´s Go Arvidsjaur kommer AJB (Arméns Jägarbataljon) att ha aktiviteter för att integrera nya officerare och värnpliktiga soldater i samhället. 

Skriv ut: