Så här påverkas skolan

Skolorna är öppna och elever som är symptomfria förväntas vara i skolan.

Minska risken för smittspridning i skolan

 

  • Är ditt barn sjukt, ska barnet vara hemma och undvika att träffa andra människor. Det gäller även lättare symtom som snuva, hosta, feber eller muskel- och ledvärk. Alla som har symptom ska stanna hemma för att minimera smittspridningen.
  • Barnet ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan/förskolan.
  • Friska barn/elever ska vara i skolan.
  • Om elev blir sjuk under dagen ska eleven gå hem så fort som möjligt, vårdnadshavare kontaktas och rådgör om eleven kan gå hem själv eller om eleven ska vänta i ett enskilt rum till vårdnadshavare anländer.
  • Har man familjemedlemmar med influensaliknande symtom ska även friska förskolebarn hållas hemma.

 

Om skolan och förskolan stänger

 

I dessa corona-tider måste Arvidsjaurs kommun planera för att regering och myndigheter kan komma med nya rekommendationer. Vi måste vara förberedda och snabbt kunna ställa om.

Vi behöver därför veta om ni har barn som är i behov av barnomsorg om beslut fattas att skolor och förskolor ska stänga på grund av corona. För mer information se "Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet".

 

Skolskjuts

 

De elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa.

Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska elever kan åka till skolan.

För mer information besök Länstrafiken i Norrbottens hemsida.

Skriv ut: