Kommunens arbete till följd av Coronaviruset

Kontaktperson: lena.ruth@arvidsjaur.se Telefon: 0960-155 04

2022


7/2 - Måndagens möte med krisledningsgruppen

På onsdag lättar de flesta restriktionerna i Sverige. Det innebär också att i princip alla kan återgå till sina ordinarie arbetsplatser.

 • För kommunen beslutades att respektive avdelningschef gör egna bedömningar så att de kan bibehålla personal/verksamhet.

Skola - Läget är under kontroll.

Soc - Fortfarande smittade men läget ser ut att ljusna. Så även på personalsidan.

HR - Stopp för tjänsteresor tas bort för kommunanställda. Däremot rekommenderas digitala möten för att främja såväl miljön som kommunens ekonomi. Även begränsningar i lokaler plockas bort. Men alla uppmanas att använda sunt bondförnuft och vara fortsatt försiktiga med avstånd och handhygien. Stanna hemma om du känner dig krasslig!

Samhällsbyggnads - Lugnt nu.

Kultur/fritid - Lugnt nu.

Stöd/service – Lugnt nu.

Ekonomi - Alla friska denna vecka.

Näringsliv - En som är sjuk.


1/2 - Tisdagens möte med krisledningsgrupen

Soc
Vi har fått smitta på ett av våra äldreboenden, 9 av 11 brukare testade positivt. Alla mår trots allt bra, informerar Peter Öhman, chef socialförvaltningen.
Han säger att kohortvård bedrivs samt att kontakt med vårdhygien är tagen för ytterligare "experthjälp":
-Positivt är att personaltillgången ser idag mycket bättre ut än förra veckan, så det var väldigt jobbigt.

Skola - Lägst frånvaro har Sandbackagymnasiet. Övriga skolor har hög frånvaro. Parkskolan i Glommersträsk har 67 procent av eleverna frånvarande och lika stor andel lärare. Inom barnomsorgen är upp till 80 procent av personalen sjuka. Tallbacka har förhoppningsvis nått "puckeln" i närtid.

Samhällsbyggnads - Varit lite kritiskt läge med insjuknad personal. Ser en ljusning till nästa vecka.

Räddningstjänst - Värst i Glommersträsk men så långt har vi klarat av att upprätthålla jouren.

Näringslivsenheten - Tre medarbetare har symtom och jobbar hemifrån.

Kultur/fritid - Några sjukdomsfall, men allt är öppet som vanligt förutom "Mötesplatsen". Men den väntas öppna under veckan.

Reception - En personal hemma pga smitta i familjen.  


25/1 - tisdagens möte med krisledningsgrupen
Soc
- Kämpigt läge, vi tar en dag i taget. Har fått in smitta på två boenden. Överlag har vi ganska bra koll på läget, men det är mer ansträngt är någonsin tidigare. 

Skola - Ganska lurvigt läge. Sjuktal: 70 elever på Tallbackaskolan, 40 Ringelskolan, 40 Fridhem och 30 Sandbackagymnasiet. Lärarkåren befarar att siffrorna kommer att stiga framöver. Personalen har hittills klarar sig bra, utom på Ringelskolan där det finns covidfall.

Räddningstjänsten - Vi reder oss än så länge.

Näringslivsenheten - 1 personal med symtom.

Kultur/fritid - Vi har haft nga med sjukdom som är åter på jobbet. Så det fungerar.

Samhällsbyggnads - Finns sjuka i verksamheterna. Vikarier är inkallade och möjligheterna för öppet i matbespisningarna ses över.

HR - Lugnt.

Ekonomi - Kan bli familjekarantän för en av våra anställda. Dessutom vabbar en personal.

Kommunikation - Annons i lokalmedia tisdag 25 jan, information på soc medier. Tisdagsmöte med Lst, regionen och Norrbottens kriskommunikatörer (återkommande). 

Övrigt: Självtester kommer att fördelas till de verksamheter som främst är i behov.2021


23/6 - onsdagens möte med krisledningsgrupen

Beredskapssamordnaren - Förmodligen en rekyl efter skolavslutningen som gör att Norrbotten generellt ökat smittspridningen och fortfarande ligger högt över rikssnittet. Arvidsjaurs kommun har däremot minskat i jämförelse med v23. Smittskyddsläkaren uttryckte en viss oro för att den indiska mutationen ska nå Norrbotten, men hoppas självklart att vi ska slippa den eftersom man inte säkert vet hur pass mycket skydd vaccinet ger. 
I länet har nu 34 procent av befolkningen fått båda vaccindoserna och det har lugnat ner sig på covidintensiven. 
16+ kan bli aktuellt för vaccinering.

Soc- ingen smitta.

Skola/förskola - lugnt

Kultur/fritid - lugnt. Badet stängt över sommaren. Extra städning i Camp Gielas servicebyggnader. 

Arvidsjaurhem - lugnt. 

HR - lugnt.

Räddningstjänsten - lugnt.

Kommunikation - Bluff-sms förekommer fortfarande, kampanj inför midsommar: Håll i och fortsätt håll ut för även om vaccinering genomförts så kan man fortfarande bli smittad och föra smitta vidare till andra, 1/7 lanseras e-tjänst med covidbevis, information när bärplockarna kommer, sommarbemanning (KIB).

Beslut: Under semestertider ha uppehåll i krisledningens onsdagsmöten. Men som i fjol ska krisledningsgruppen vara ajour för eventuell sammankallning om behov uppstår.


9/6 - onsdagens möte med krisledningsgrupen

Totalt 29 nya fal
l i Arvdsjaurs kommun v.22. Tyvärr följer inte vi med i länets trend med nedgång av covid-19 smitta.

Kommunikation - Filmer och olika uppmaningar på sociala medier och i tryckta annonser - inför cruising och studenten.

Soc - Fungerar ok.

Skolan - Tillkommer smittfall då och då på någon av våra enheter.

Samhällsbyggnads - En person i karantän.

Kultur/fritid - Lugnt i dagsläget.


26/5 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Skolan - Lugnat ner sig betydligt. "Har koll på avslutningsdelen".

Soc - Några medarbetare hemma, som jobbar i nära hushållskontakter. I övrigt lugnt.

Samhällsbyggnads - Lugnt.

HR - Lugnt.

A-hem - Covidsjuk medarbetare åter på jobbet nu, i övrigt inget nytt att rapportera.

Kommunikation - Kampanj inför skolavslutning och uppmaning om skärpning eftersom Norrbottens smittsiffror är bland de högsta i Europa!

Kultur/fritid - lugnt bland personalen.

Beslut: I det läge som råder i Norrbotten kommer Centrumbadet att hållas stängt under sommaren.


 

19/5 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Beredskapssamordnaren - Hög belastning och "svängigt" i Norrbotten. Enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt både "lurvigt och läbbigt". Speciellt jobbigt i Malmfälten och inom byggbranschen. Kiruna togs som exempel. Nio kommuner på röd nivå. Norrbotten tredje högsta spridningen i riket samt långt över rikssnittet när det gället incidens/invånare. De flesta smittas på fritiden, många unga. Nästan bara "UK-smittan" i Sverige nu. Tros hög belastning på sjukvården, är det färre dödsfall. 
-Arjeplog högt smittal. Förhoppningsvis kan de kväsa det som i Arvidsjaur, sa Nystedt.
Pandemifrågan bör lyftas på alla politiska möten. 

Soc - ingen covidsmitta, däremot florerar någon slags "flunsa"/förkylning.

Skolan - En del vanliga förkylningar som "spökar" också, mitt i pandemin. Covid-19 kommer lite spritt men i det stora hela lugnt och stabilt inom skolans verksamheter nu. 

Räddningstjänsten - En misstänkt smittad.

Kultur/fritid - Branschen vill öppna anläggningarna men smittskyddsläkaren i vårt län anser att Norrbotten har för hög smitta nu och vill därför avvakta med ett sådant beslut.

Kommunikation - Hur nå våra yngre medborgare inför examen och studenten. Hitta lokala berättelser och de lokala nätverken. Få föräldrarna att prata med sina ungdomar om allt från skolavslutningsfester till sommarens begivelser som ex cruising och liknande. 

Arvidsjaurhem - En medarbetare hemma i sviterna av covid-19.

HR - Lugnt i närmiljön.


12/5 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Beredskapssamordnaren - Fortsatt tufft läge i länet. Ingen synbar generell minskning i Arvidsjaur. Risk för behov av intensivvård även i sommar, i länet.
Sommarplaneringen pågår, men oerhört besvärligt läge för Regionen som även ska klara av vaccineringen. När vi nu går in i Fas 4 får dock Regionen hjälp av vissa kommuner, större företag och liknande med vaccinering av egen personal.
Nästan 40 procent av befolkningen i Norrbotten har fått första dosen vaccin. Kiruna har lägst antal vaccinerade, med anledning av yngre befolkning. Vaccinet ger inte fullt skydd mot covid-19, men bra skydd mot att bli mycket sjuk... 
50 + får boka tid för vaccinering nu.
Lovveckor är enligt statistiken den tid då smittspridningen ökar som mest. I dagsläget finns inga indikationer på lättnader efter 17/5.
Vare sig cruising, idrottsläger eller liknande är tillrådligt som det ser ut nu med många sjuka och redan överhettad sjukvård. 

Kommunikation - Länsstyrelsen har tagit fram ett övergripande förslag om hur vi bäst kan jobba gemensamt vid kris. Dokumentet kommer att skickas ut på en remissrunda till alla kommuner för eventuell komplettering.

 • Uppmaning: Kommuner som kan vara aktuella för cruising bör ta kontakt med sina näringsidkare för att hitta lösningar med servering eller annat - i syfte att minska smittspridningen.


"Inte läge nu att lätta på restriktionerna" enligt Anders Nystedt, smittskyddsläkare. Men 18/5 kommer i alla fall eventuellt ett nytt nationellt beslut. Extramöte hålls då med Norrbottens kriskommunikatörer, Länsstyrelsen och Regionen. (Även kultur/fritid erbjuds att delta eftersom deras verksamheter berörs i hög grad.)

Fas 4 - hittills 17000 som bokat sig för vaccinering i länet. 

Budskap:

 • Håll koll på www.1177.se angående ny fas och bokningstider.
 • Viktigt att prioritera vaccinering även om det inträffar under semestertider.
 • Informationsbrev går ut till skola och bussägare inför skolavslutningen: "Åka på lastbilsflak, eller samlas i bussar är inget man ska ägna sig åt nu" säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt.
 • Utskick går även ut till olika trosförbund och kyrkor om vad som gäller inför begravningar, dop, och bröllop. 
 • Inför Krisi himmelsfärd: Fira med familjen alternativt ett fåtal vänner som ni känner väl.
 • Håll alltid avstånd oavsett!

Soc - Fortsatt lugnt på boendena.

Skolan - Smittspridningen tenderar att lugna ner sig även om det kommit rapporter om ett och annat fall under veckan.

Räddningstjänsten - Två nya misstänkta covid-19 fall. Testar sig.


5/4 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Beredskap - Smittläget allmänt ner i länet, även i vår kommun. Men fortfarande har vi höga värden i vår kommun. Farhågor finns för ytterligare en uppgång, i svallvågorna av den gångna helgens cruisning i Piteå. Risken finns att Arvidsjaursbor deltagit där och drar med sig smitta hem.

Skolan - Smittläget har lugnat ner sig betydligt. Diskussioner ska tas med rektorerna, om eventuell återgång till normal skolgång för Fridhem.

Soc - Fortsatt lugnt på brukarsidan.

Kultur/fritid - Inget nytt att rapportera.

Samhällsbyggnads - Inget nytt att rapportera.

Arvidsjaurhem - Inget nytt att rapportera.

HR - Lugnt.

Beslut: Restriktionerna ligger kvar så länge Arvidsjaur ligger på så pass höga incidensnivåer som vi gör nu.


3/5 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Skolan - Efter förra veckans topp har smittfrekvensen klingat av betydligt inom skolans/förskolans verksamheter i kommunen. Fridhem bedriver växelvis distans- och närundervisning i veckan.

Räddningstjänsten - Från och med i dag återupptas övningsverksamheten.

Soc - Lugnt.

Samhällsbyggnads - En personal med småbarn testar sig i dag. I övrigt lugnt.

Kultur/fritid - Biblioteket har en konstaterad smittad, i övrigt lugnt.

Arvidsjaurhem - Tre personal hemma. En på grund av sviterna efter covid, två som har testat sig och väntar på svar.

Krisledningsgruppen konstaterade slutligen att överlag ser Arvidsjaur ut att vara på "bättringsvägen", jämfört med senaste veckorna.


28/4 - onsdagens möte med krisledningsgruppen


Beredskapssamordnaren
- Regionen funderar nu hur över vilka intervaller Fas 4 ska ha för fortsatt vaccinering. Incidensen senaste 2v har gått ner i länet. Arvidsjaurs kommun har haft besvärligt med många fall, men ser ut att lätta lite.

Skolan - 2 elever smittade (tillhör Fridhem) sedan i måndags. Eleverna inte smittade i skolan. Undervisningen har skett på distans i två veckor.
Övriga skolor inga nya fall.

Soc - Lugnt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Lugnt.

Räddningstjänsten - 1 hemma med konstaterad covid-19 samt en misstänkt som väntar på provsvar.

Kultur/fritid - Lugnt.

Farhåga: Cruising i Piteå under Valborg...


26/4 - onsdagens möte med krisledningsgrupp

Beredskapsamordnaren - Stor smittspridning i Arvidsjaurs kommun, högsta siffran i länet v 16.

Skolan - Parkskolan återupptar undervisningen i morgon tisdag. Lugnt i förskolan och på Sandbackagymnasiet, Ringelskolan 1 elev smittad. Fridhemsskolan har distansundervisning. Tallbackaskolan har två nya fall bland personalen och en elev idag med konstaterad Covid-19. 

Soc - Inom äldreomsorgen har vi en personal som är dubbelvaccinerad som är testad positiv idag. I övrigt lugnt.

Arvidsjaurhem - 1 misstänkt smittad, som jobbat hemmavid.

Kultur/fritid - Inga smittade.

Räddningstjänsten - 2 misstänkta som testat sig i dag och inväntar svar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - 3 misstänkta covidfall, som jobbat hemmavid.

Kommunikation - Annonsering, uppdatering på kommunens sociala medier, tre "coronamöten"/vecka samt input från de olika verksamheterna.


21/4 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Beredskapssamordnaren - Fortsatt stor spridning i Arvidsjaurs kommun. Störst spridning bland högstadieålder. Smittskyddsläkaren hänvisar till vistelser tillsammans i fjällstugor, fester under påsk och liknande...  

Soc - En personal denna vecka med konstaterad covid-19. Ansträngt personalläge. Dock ingen brukare smittad.

Skolan - Parkskolans förskoleklass till och med åk 6 är stängt torsdag och fredag.

 • För Fridhemsskolan gäller att nya beslut tas på fredag.
 • Smittläget inom skolans verksamheter: 1 personal i förskolan, 2 personal på Parkskolan, 3 elever samt 2 personal som har Covid-19 på Tallbackaskolan, 1 elev på Sandbackagymnasiet, totalt 17 på Fridhemsskolan och 0 smittade på Ringelskolan. 15-timmarsbarnen hemma på grund av personalbrist. Samma inträffade på "Nattis" men den verksamheten öppnar i dag.

Kultur/fritid - Kulturskolan har gjort en riskbedömning och beslutat att de kör distansundervisning.

HR - Utmaningen är att vi alla ska orka hålla ut, men det är oerhört viktigt att vi gör det. Covid -19 är en lömsk och mycket farlig sjukdom. 

Kommunikation - Annonsering inför Valborg, fortsatt uppdatering av covidinformation (sedan mars 2020).


19/4 - onsdagens möte med krisledningsgruppen

Beredskapssamordnaren - Stor spridning i länet och inte minst i Arvidsjaurs kommun. Viktigt att inte komma på jobbet/skolan med minsta symtom. Det är enda sättet att få stopp på covid-19.

Skolan - Kraftig ökning bland högstadieelever i Arvidsjaur. Fridhem 15, Ringelskolan 2, Tallbacka 1. De är hemma och smittan misstänks ha tillkommit under sportlovet. Ingen personal smittade. 
Däremot personalbortfall inom barnomsorgen. När det gäller undervisning inom idrott/bad avgör rektor.

Samhällsbyggnads - 1 konstaterad fall med covid-19.

Räddningstjänsten - 1 konstaterad fall med covid-19.

Soc - Ingen sjuk i dagasläget. Men många i personalstyrkan som är hemma med sjuka barn.

Arvidsjaurhem - Förra veckan 1 konstaterad smittad och ytterligare två i dag som covidtestats på grund av symtom.

Kultur/fritid - 2 sjuka i covid-19.

Information - Fortsatt uppdatering på kommunens soc medier, annonsering i lokalmedia. Deltagande i krisledningsgruppsmöten samt med Regionens krisnätverksgrupp totalt 3 ggr/vecka.


14/4 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Stor spridning i länet. Arvidsjaur redovisar högsta spridningen hittills sedan utbrottet i fjol (19 personer, v 14). Tufft för sjukvården. Ökad spridning bland yngre. 90 procent är brittiska muteringen som anses mer aggressiv.

Soc - En brukare med misstänkt covid-19. Icke vaccinerad personal testas två gånger/veckan.

Skolan - lugnt.

Samhällsbyggnads - En konstaterad covidsmittad. 

Kultur/fritid - En konstaterad covidsmittad.

Räddningstjänsten - Lugnt.

HR - lugnt på enheten.

Arvidsjaurhem - En konstaterad covidsmittad.

Information - Fortsatt varning för ökad smitta samt rapportering löpande på våra soc medier. 

Beslut - Restriktionerna för allmänheten gäller tills vidare på grund av den ökande smittan.
Däremot lättnader för skolan att använda våra sportanläggningar (fr.o.m 19/4) om det, efter riskanalys, bedöms att det krävs i undervisningen - för att kunna ge betyg. Samma gäller för kulturskolan att göra en riskanalys om verksamheten kan dra igång på ett smittsäkert sätt. 


7/4 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp


Beredskap - Stor ökning av covid-19 förra veckan, främst i fyrkkantenområdet. Boden +126, Luleå +281, Älvsbyn +37, Piteå +182.. Förhållandevis begränsad smitta i Arvidsjaurs kommun +9 förra veckan. Farhågor finns för hur antalet smittade kommer att se ut efter påsken. Förhoppningsvis kommer vaccineringen igång igen i maj.

Soc - Lugnt för närvarande. Nästan all personal är vaccinerade.

Skola - En förskolepersonal smittad, men har varit hemma de 11 senaste dagarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Inga nya misstänkta fall av covid-19.

Arvidsjaurhem - Två som "vabbar" och en personal med förkylningssymtom.

Kultur/fritid - Avvaktar till efter påskveckan med att ta beslut om vi kan öppna anläggningarna, då främst för skoleleverna. 31/3 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskap - Information till unga: Inga partyn och nya bekantskaper! Umgås i mindre skala med dem ni brukar umgås med i normala fall. 
Få som använder munskydd i Norrbotten.

Skolan - Varit dramatiskt senaste veckan med ryktesspridningar och hemförlovning. En elev och en personal smittade.

Information - Riktade budskap mot yngre. 

Soc - Ett misstänkt fall på SÄBO (låg misstanke). Överlag hanterbart med personal. Arvidsjaurs kommun har bra system för smittspårning.

Kultur/fritid - Väldigt lågt antal bokningar på campingen.

Samhällsbyggnads - Lite oro finns för högt antal VAB bland personalen. Dock ingen konstaterad smitt än iaf.

Arvidsjaurhem - Samma här med lite mer VAB än vanligt. En personal med misstänkt smitta, ska testa sig i dag.

Beslut: Restriktionerna fortsätter till och med v.15.29/3 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp


Socialförvaltningen -
Covid-19 ökar i Arvidsjaur, som enda kommun i länet. Spridningen sker på arbetsplatser, eftersom folk inte håller sig hemma när de har symtom. Men även på skolorna och bland unga generellt. Obs! Även om man testat sig negativt för covid-19 ska man ändå stanna hemma till man är helt symtomfri.

Skolförvaltningen - Ökad smitta i skolan. Hög personalfrånvaro i skolans verksamhet. Klass hemförlovad förra veckan pga oro.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Ökad VAB.

Info - Rapporten från länet visar att Arvidsjaurs kommun är den enda kommun som uppvisar ökande smitta.

 • Med anledning av ovanstående har räddningstjänsten skjutit upp övningsverksamheten kommande två veckor.
 • Beslut – Förnyad uppmaning om vad som gäller när man har symptom.
 • Beslut – Kommande möte ska besluta om budskap/restriktioner för att få bukt med den ökande smittspridningen i kommunen.

24/3 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Ökning av smittspridning efter sportlovet. Även arbetslösheten i länet ökar, särskilt bland unga. Arvidsjaurs kommun är en av de kommuner där arbetslösheten ökar.

Socialförvaltningen - Inget nytt att rapportera

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Gör en tillsynsdrive inför påsken bland matställen, affärer och liknande.

Skolförvaltningen - Ett covid-19 fall konstaterad bland personal på Tallbackaskolan. Verksamheten inom förvaltningen fungerar bra. Möjlighet till snabbtester av personal efter påsk ses över.

Information - Informationsfilm om vaccination på tigrinja ute på hemsidan och kommunens FB. 


17/3 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beslut

 • Kontroll ska göras med COOP/ICA/OK angående eventuell ökad belastning under veckoslut/påsk. Detta görs genom Samhällsbyggnadsförvaltningen försorg.

 • HR utkommer snarast med bestämmelser gällande gravida kvinnor beträffande åtgärder/ersättningar med mera samt klarläggande av bestämmelser/ansvarsförhållanden vid arbete i hemmet – inte att förväxla med distansarbete.

 • Nuvarande restriktioner bibehålls till och med v 14 med inriktning att öppna sporthallar och simhall för skolans verksamhet från och med v 15. Förutsättningen för det senare är att smittspridningen i Norrbotten nedgår liksom fortsatt låga siffror i Arvidsjaurs kommun. 

Socialförvaltningen - fortsatt lugnt. Stoppet av Astra Zenecas vaccin innebär ca 70 avbokningar för allmänheten.

Information - i närtid kommer den att särskilt inriktas mot smittoriskerna på arbetsplatser och inom skolans verksamhetsområden.


10/3 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Totalt sett oförändrat läge i vår kommun sedan förra veckans möte.
 • Regionen vill nu att man ska testa sig för eventuell covid-19 så fort man känner av symtom.

Socialförvaltningen - Inga smittade, personalen friska. Tar emot bokade besök. Ser dock att sociala bekymmer ökar till följd av pandemin.

Beredskap - A-kommunerna har klarat sig bäst när det gäller smittläget i länet. I övriga länet samt i Västerbotten är det väldigt bekymmersamt. I kustremsan har covid-19 ökat stort. Därför är det ytterst viktigt att hålla sig därifrån, så vi inte drar hem smitta. Vidare är det klokt av kommunen att hålla fast vid restriktionerna över v 11 (sportlovsveckan).
Undersökningar görs nu nationellt angående pandemins påverkningar i samhället, med exempelvis ökat psykiskt illamående, ökat spelmissbruk, osv.

Kultur/fritid - Träffar IFKA fotboll under dagen för att diskutera om vad som gäller för deras verksamhet.

Skolförvaltningen - Lugnt nu ur pandemisynpunkt. Oro finns dock för v 12, efter sportlovet, ifall inte alla hörsammat uppmaningarna om att vara restriktiva och inte åka till kusten.

Arvidsjaurhem - Eloge till de flesta hyresgästerna som hörsammar pandemireglerna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Lugnt ur pandemisynpunkt.

HR - Vi bör se över om det finns ytterligare behov/möjligheter att träffa näringslivet, så vi står beredda gemensamt - om pandemin skulle eskalera även i vår kommun.

Information - Affischering angående pandemireglerna på olika språk i Arvidsjaurshems trappuppgångar. Film på sociala medier om att även "Din insats betyder något" samt annonsering i lokalmedia om att avstå resor till kusten mm. Kontinuerliga uppdateringar på kommunens hemsida för att undvika ryktesspridningar och för att vara transparenta i vår arbete mot smittan.


3/3 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp


Skolförvaltningen -
 Inga nya misstänkta sjukdomsfall. Men det är veckan efter sportlovet som det kan inträffa saker, om inte våra uppmaningar att inte resa till andra kommuner uppfylls. 

Beredskap - Ingen smitta förra veckan i Arvidsjaurs kommun, men stor ökning i bland annat kustkommunerna.

HR - Vi har haft ett konsekvent beteende och en strategi som givit ett bra resultat.

Arvidsjaurhem - Går ut med annons i lokalmedia och förklarar varför det ex kan uppstå långa ledtider pga corona.

Kultur/fritid - Skapat en isbana för uteverksamhet.

Information - Covid-19 information på andra språk till Arvidsjaurhem, annonsering i lokalmedia, uppmaningar om att inte resa på sportlovet på kommunens sociala medier. 


24/2 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

Socialförvaltningen - Inga nya misstänkta sjukdomsfall. Arvidsjaurs kommun ligger bra till när det handlar om vaccinering. Men måste invänta att övriga kommuner kommer i kapp, enligt ett beslut av Regionen. Det är orsaken till att vaccineringen sker i lite lägre takt än tidigare.

Skolförvaltningen - "Lugnt på smittfronten". Däremot är det en del personal som är borta för att testa sig. Visir har delats ut bland personal.

Beredskap - 742 nya covid-19 fall i Norrbotten, mest i Luleå. Men det ökar kraftigt i omgivningen kring Arvidsjaurs kommun. I Västerbotten är det fram för allt; Skellefteå, Sorsele och Lycksele, som drabbats väldigt hårt sista tiden. Så även om vi i Arvidsjaur klarat oss bra hittills, är det av stor vikt att vi fortsätter att vara försiktiga och inte reser i onödan

Arvidsjaurhem - Social distansering är ett problem för nysvenskar som exempelvis kan träffas 10 personer i en liten tvåa. "När vaktmästaren ska göra jobb i lägenheter och möts av det backar vi på grund av smittrisken"
Revision genomförs digitalt för att undvika smittrisk.

Information - Covid-19 regler tas ånyo fram på olika språk. Men med mer kraftfull formulering för att öppna ögonen för faran med att inte följa Folkhälsomyndighetens allmänna regler. Annonsering genomförd i lokal media inför sportlovet, som anses som en risk som kan ge ökad smitta. Uppmaning på kommunens sociala medier om att inte resa i onödan på sportlovet, utan att stanna i hemtrakten.

Kultur/fritid - Beslutet att hålla sportanläggningarna stängda till v10 ligger fast.


18/2 - onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

Socialförvaltningen - Inga nya smittade.

Skolförvaltningen - Inga nya smittade

Krisberedskapssamordnaren - Oro i länet för att den kraftigt ökade smittan i Västerbotten ska sprida sig till oss (Bara i Lycksele konstaterades över 300 smittade av covid-19 v 6).

HR - Lugn, samlad och trygg stämning i de kontaktar jag har.

Kultur/fritid - Fortsatt stängt i våra sporthallar + badhus till och med v 10.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - "Stabilt läge".


10/2 - onsdagens möte med kommunen krisledningsgrupp

Socialförvaltningen - Inga nya smittade. Tisdag och onsdag ges dos 2 till hemtjänst och hemsjukvård.
• Vi vaccinerar totalt 625 personer.
• Med denna vecka har 309 personer fått dos 2. Det är personer på särskilt boende, personer med hemtjänst och eller hemsjukvård samt deras hushållskontakter.
• LSS brukar samt personal får dos 2 nästa vecka.

Därmed är kommunen klar med sitt uppdrag att vaccinera.

Beredskapssamordnaren - Utbrottet i Skellefteå är oroande och farhågor finns att det ska sprida sig uppöver Norrbotten.

Kultur/fritid - Extraöppet på Prästberget under sportlovet. I övrigt ser man över möjligheten till aktiviteter för unga under lovet.

Skolan - 1 personal och 1 elev konstaterat smittade av covid-19. De är hemmavid och undervisningen fortsätter som innan. Största smittorisk är inte i skolmiljön utan på fritiden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Återupptar livsmedelskontrollerna.

Arvidsjaurhem - Personalen utför utbildning av skyddsmaterial mot covid-19.

HR - kommer i närtid ut med information om vad som gäller för "smittbärarpeng".

Kommunikation - Annonsering och informationsspridning av rådande läge.

Beslut: Håller i nuvarande restriktioner till och med vecka 7.


2/2 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

Socialförvaltningen - Inga nya fall sedan i måndags. Alla på SÄBO har fått dos nummer 2.
Dos 1 har hunnit ges till alla inom hemtjänst och hemsjukvård i Arvidsjaurs kommun. 

Kultur/fritid - Centrumbadet är stängt hela nästa vecka. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Genomfört totalt 70 trängseltillsyner sedan juni -20. "De flesta hörsammar riktlinjerna".

Skolan - Inget nytt inrapporterat. Hög efterlevnad av riktlinjerna inom skolan! Fridhem kommer att testa att bedriva digital hemundervisning på torsdag.

Information - Annonsering.
Regionens budskap ut till kommunerna i länet är att: "Alla kommer att få vaccinera sig!"


28/1 - Torsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp 


Skola - Här kommer en lägesuppdatering från dagens krisledningsgrupp med fokus på BoU verksamhet.
Smittspridningen minskar något i länet, trots detta har vi fått tre bekräftade fall inom grundskolan. Två av dessa tillhör samma smittkälla. Tack vare att personalen har testat sig när de blivit sjuka har också vi snabbt fått vetskap om detta och vården har kunnat utföra smittspårning.
Vi har tidigare varit förskonade från Covid inom BoU förutom enstaka fall på Sandbackaskolan under höstterminen. Trots att det nu är fastställts att personer har covid-19 är det fortfarande i en relativt liten omfattning. Skolorna kommer därför att fortsatt genomföra undervisning men med beaktande av de rekommendationer som alltjämt gäller. Smittskyddsläkaren i länet är informerad om lägesutvecklingen inom förvaltningen och rekommenderar att vi gå igenom smittförebyggande åtgärder med personal och elever. En del av er har genomfört detta men påminner er alla om att fortsatt arbeta med detta.

Nedan följer tillfälliga försiktighetsåtgärder och beslut fattade idag.
Dessa gäller omgående och kommer att gälla vecka 5 och 6.

 • Badhuset stängs för simundervisning
 • Idrottshallarna och ishallen stängs
 • Elever på Ringelskolan kommer inte genomföra HK undervisning på Fridhemsskolan
 • Elever på Ringelskolan kommer inte att gå till Fridhemsskolan för att genomföra språkval
 • Elever från Parkskolan kommer inte genomföra lektioner eller aktiviteter förlagda till centralorten
 • Kulturskolans undervisning på enheterna pausas men får genomföras digitalt.
 • Kökspersonal kommer inte att gå mellan köken

HR - Förlängd flex för alla anställda, men uppmaning om att se över timmarna så att det inte hopar sig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - En person hemma med förkylningssymtom. Endast trängseltillsyn genomförs nu.

Socialförvaltningen - Konstaterad smitta: Hemtjänst 3, personal 3 och brukare 3. Smittan har koppling till samma indexfall. Förhoppningen är att man klarat av att fånga upp klustret.
Vaccinering fas 1 är klar i dag. Näst på tur blir 70 +.
300 snabbtester är beställa inför helgen. Både munskydd och visir används i nära kontakter. Matsalarna på Ringelsta och Solbacken har stängt. 
"Vi drabbas också av Astra Zenecas problem med att leverera beställt antal vaccin" meddelar socialchef Lena Ruth.

Arvidsjaurhem - Regeringsbeslut på gång om statligt stöd till hyresgäster. Retroaktivt från 1 januari till mars. Men först ska EU godkänna förslaget.

Information - Vaccineringsinformation i annonsmedia, vaccinationsfilm på kommunens hemsida under länken "ArvidsjaurPlay", gå ut med mer information om det allvarliga läget med uppåtgående smittkurva i Arvidsjaur, uppdatera alla våra covid-, corona- och krisledningsgruppens sidor.

Beslut: Utöka krisledningsgruppens till två gånger i veckan: måndag afton och onsdag förmiddag. 


 

20/1 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Socialförvaltningen - Alla inom hemtjänst och hemsjukvård i Arvidsjaurs kommun ska vaccineras under onsdag och torsdag på Medborgarhuset. Dessutom kommer vissa hushållskontakter att vaccineras den här veckan. 238 personer har erbjudits vaccin, 89 procent har tackat ja. "Bra utfall" säger socialchef Lena Ruth.

Beredskapssamordnaren - Hårt tryck på sjukvården i länet. Arvidsjaur har dock klarat sig bra vad gäller pandemin så här långt.

HR - Det finns stöd för att tillfälligt flytta personal som inte vill vaccinera sig och åberopa patientsäkerhet.

Arvidsjaurhem - Jobbar med interna rutiner.

Kultur/fritid - Har möte med smittskyddsläkaren Anders Nystedt i morgon torsdag angående sportanläggningar.

Skolan - Oförändrat.

Information - Se upp med desinformation angående vaccinering och tvärt emot föra ut budskapet om hur viktigt det är att vaccinera sig samt att man ska fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även efter vaccineringen. Annonsering i lokalmedia, översatt information på andra språk, film på första vaccineringsdagen, pdf angående tillsynsuppdragen på hemsidan.


13/1 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Två nya fall förra veckan. Länet ser en liten peak uppåt efter jul-nyår. Hårt tryck på sjukvården. Arvidsjaur ligger förhållandevis bra till jämfört med antal smittade per invånare. Ny pandemilag presenterades i söndags.

Socialförvaltningen - Oförändrat läge. Hoppas det ska hålla i sig till man kunnat ge andra dosen av vaccin. 475 doser var beställda och utlovade, men vi får endast 200 doser.

Kultur/fritid - Kommunbiblioteket i Arvidsjaurs samhälle öppnar i morgon med restriktioner. I Glommersträsk öppnas biblioteket nästa onsdag. Rektor för Kulturskolan genomför riskbedömning om lokalen kan öppnas för gymnasial gruppundervisning. Prästberget öppnades på tisdagskvällen och trots stark blåst och snöande såldes drygt 30 liftkort!

Arvidsjaurhem - Utför endast akuta åtgärder i lägenhetsbeståndet och kontoret stängt. Endast bokade besök tas emot. Men ändå verkar folk ha förståelse för läget. Det visar en färsk kundundersökning. Det är vi tacksamma för, säger vd Mats Lundberg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Kommunen får ny vägledande roll med tillsyn i nya pandemilagen. Med stöd av Länsstyrelsen.

Skolan - Inga nya fall. Eleverna i grundskolan tillbaka igår. Socialchef och skolchef kommer att gå ut med samordnad information till personalen.

HR - Vi bör vara proaktiva när det gäller vikten av att vaccinera sig.

Information - Tar fram information tillsammans med socialchefen inför vaccinering, uppdaterar Covid-sidan samt mötesloggen. Artikel från första vaccineringen på SÄBO utförd med pressmeddelande till lokalmedierna.


7/1 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Efter jul- och nyårshelgerna är det ytterst viktigt att alla verkligen följer riktlinjerna med att hålla distans och vara noga med handhygienen!

Socialförvaltningen - I dag påbörjas arbetet med att ge de första vaccineringsdoserna mot covid-19, på SÄBO. 

Kultur/fritid - Stängningen av biblioteket är ifrågasatt. Inväntar pandemilagen 10 januari innan något eventuellt nytt beslut tas. Sim- och sporthall öppet för undervisning, stängt för allmänheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Har haft lite trassel med hemarbete och uppkoppling av en del tunga program. 

Arvidsjaurhem - Lugnt på "coronafronten".

Skolan - Förlänger åtgärde för matservering. Distansundervisning på gymnasiet fortstätter till 24 januari.

HR - På bordet nu är: Försäkrningsfrågor (TCA) vid hemarbete samt översyn om vi är tillräckligt tydliga med råd och anvisningar om vad som gäller vid just hemarbete.

Info - Uppföljning av vaccinering, uppdatering på hemsidan och ajour för eventuella nya råd/riktlinjer.


2020

30/12 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Socialförvaltningen - Julhelgen förflöt bra, men nu har vi fått några sjukskrivningar bland personalen. Vi håller i och håller ut... Det stora nu är förberedelser inför vaccineringen. V.1 börjar vi med SÄBO och v.2 hemsjukvård/hemtjänst, i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv.
- Vi vill sedan hjälpa hälsocentralen med vaccinering av allmänheten, så långt vaccinet räcker, och inrätta en vaccineringscentral i Medborgarhuset. 70 + är prioriterade och det skulle kunna påbörjas 1 februari.

Beredskapssamordnaren - Smittläget i Norrbotten har nu sjunkit till en nivå strax under riksgenomsnittet. Men samtidigt är det färre som testas nu också, så det kan vara lite svårt att förlita sig helt och hållet på statistiken. I Arvidsjaur har vi haft 8 nya konstaterat smittade under v52. (Totalt 39 fall sedan utbrottet.) 

Kultur/fritid - Ok till att nyttja Medborgarhuset som vaccineringscentral. Preparering inför öppnande av Prästberget pågår för fullt. Skidspåren går att nyttja.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Verksamheten rullar på.

Arvidsjaurhem - Inget nytt att rapportera.

Skolan - Lugnt inom skolan. Förskolan och fritidshemmen är öppna, men inget inrapporterat därifrån.

Information - Uppdatering av "Covidsidan" samt "Kommunens arbete till följd av coronaviruset".


22/12 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp


Socialförvaltningen - Lugnt läge. Personalbemanningen fungerar. 7 januari vaccineras alla på SÄBO, sedan personal i vård/omsorg/hemtjänst.

Beredskapssamordnaren - Generellt bättre smittläge i länet, jämfört med förra veckan. Boden har dock fortsatt besvärligt. 

Kultur/fritid - Se gårdagens inlägg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Oförändrat läge. Information har gått ut till restauranger och butiker. Informationen finns även samlad på kommunens hemsida.

Skolan - Inga nya covidfall. Juluppehåll från och med i dag.

Arvidsjaurhem - Oförändrat läge. 

HR - Uppmaning till alla arbetsledare att fortsätta att vara lyhörda för oro kring pandemin, och beredda att skapa dialog i våra verksamheter. 

Information - Fortsatt uppdatering av kommunens "Covid-sida", "Corona-sida" och "Krisledningsgruppens sida". Två nya filmer om hur man ska hålla avstånd på gator och torg samt i butikerna är utlagda. Kommuninfon med bland annat coronainformation delades ut till hushållen igår (21/12). Behov av samordning av information kring vaccineringarna samt hantering/identifiering av desinformation om detsamma.

Räddningstjänsten - Inga övningar under de två första veckorna i januari -21. Detta för att undvika smitta bland personalen i och med hemvändare under jul- och nyårshelgerna.


21/12 - Extra krisledningsmöte med anledning av skärpta restriktioner från regeringen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. De stundande storhelgerna med hemvändande innebär en ökad spridningsrisk av covid-19 och bland annat mot bakgrund av det har följande beslut fattats:

- Inom Socialförvaltningen sker inga förändringar annat än en översyn för att möjliggöra att fler jobbar hemifrån.

- Skolförvaltningen följer rekommendationen om fjärr-/distansundervisning t o m 2021-01-24.

- Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen stängs ÅNYO t o m 2021-01-08. Påminnelser kommer att meddelas till serveringsställen och restauranger om de nya restriktionerna.

- Inom Kultur/Fritid stängs sporthallarna, ishallen och badhuset. Därutöver stängs biblioteken men hemleverans/take away fortgår. Meröppet på bibliotek stängs. Foajén på Medborgarhuset stängs och bokning på Medborgarhuset stängs.

- Ingångar till kommunhuset stängs men bokade besök genomförs enligt tidigare.

- Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma.

Ovanstående gäller omedelbart och tillsvidare om inte annat angivits.


16/12 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp  

Socialförvaltningen - ingen förändring.

Beredskapssamordnaren - Bra testvilja i regionen. Drygt 6000 tester är gjorda under gångna veckan. Ett nytt fall i vår kommun under v50. Än så länge har vi klarat oss bra. 
Vaccinationerna är reviderade av utlovat antal på grund av att tillverkaren inte kan leverera mer än hälften. Prioriterade grupper går först som SÄBO och vårdpersonal. 

Arvidsjaurhem - Ingen åverkan på verksamheten. Däremot börjar vi se en ökad eftersläpning av hyran, då flera av våra företag har det riktigt besvärligt. Vi går inte till inkasso direkt utan försöker vara så behjälpliga som möjligt.

Kultur/fritid - Inga förändringar i verksamheten. Snökanonerna på Prästberget går nu för fullt, och vi kommer att öppna backen med gällande restriktioner - så snart det är möjligt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Oförändrat läge. Många jobbar hemifrån. Skickat ut information och gjort besök hos våra restauranger om vilka regler som gäller inför julens servering. Det finns även uppdaterad information på kommunens hemsida.

Skolan - Oförändrat läge. Åtgärder utförda i Ringelskolans matsal som fungerar bra. 
Farhågor finns dock inför jul- och nyårshelgerna med hemvändare som kommer från kuststäderna med betydligt större pandemiproblem än vi har. Något som i värsta fall skulle kunna starta smittspridning av covid-19 här.
Därför bör hemvändare och anhöriga vara extra noggranna och tänka på att inte resa hem om man har symtom på förkylning!

HR - Vi har rätten att leda och fördela arbetskraft. Ett vägande skäl kan vara covid-19. 

Information - Krisledningsgruppen är ajour under jul-/nyårshelgerna om det skulle inträffa något. Viktigt att gå ut med uppmaning/varning för smittspridning - inför den traditionella hemvändarhögtiden. Det fungerar inte att testa sig en fredag inför jul och tro att man är friskförklarad och fira och mingla. För om man gör test fredag, får svaret på måndag kan man ha hunnit smittas under helgen och på så vis dra covid-19 med sig hem ändå...


9/12 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp


Beredskapssamordnaren - Arvidsjaur har inga nya fall sedan v49 utan vi ligger kvar på totalt 27 konstaterade covidfall sedan utbrottet i våras. Däremot har Boden +142 och Luleå + 221 samt Piteå +152 nya fall under förra veckan. Det kan skilja något mellan Regionens och folkhälsomyndighetens siffror beroende på att om man jobbpendlar och testar sig covidpositiv i exempelvis Kiruna hamnar statistiken där, även om personen egentligen bor i Stockholm. Men vi ska enligt beslut från smittskyddsläkaren fortsätta att rapportera Regionens statistik.

Socialförvaltningen - "Just nu är läget under kontroll och allt fungerar".

Skola/fritids - Vikarieläget är ansträngt. Gymnasiet studerar på distans (med vissa undantag) enligt ett nationellt påbud, fram till 6 januari. Är vårdnadshavare smittad av covid-19 ska även eleven stanna hemma. Ingen smittspridning i skolan/fritids i dagsläget.

Kultur/fritid - 10 december kommer det rekommendationer från Alpina skidförbundet om skidanläggningar. Men vår inriktning är att hålla öppet Prästberget så snart det kommer tillräckligt med snö, om inte andra direktiv ges.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Verksamheten rullar på bra!

Arvidsjaurhem - Verksamheten rullar på bra! Dock med lite högre korttidsfrånvaro som stör en del.

Kommunikation - Annonsering, kontinuerlig uppdatering av kommunen olika sociala medier. 

Nya nationella riktlinjer - Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. (Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.)


2/12 - Onsdagens mömte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Högre procentuell smitta i länet nu än i riket, med följd att trycket på vården ökar. Fem kommuner i Norrbotten står för 89 procent av länets totala covidsmitta.

 • 11 procent av gjorda tester är posivita (covid-19), vilket inte är bra.
 • Förskolebarn ska vara hemma om någon i familjen visar tecken på symtom. Kort sagt upplever vi nu en stigande påfrestning i Norrbotten!
 • Vår kommun har klarat sig förhållandevis bra så här långt. Viktigt därför att inte resa i onödan och att fortsätta hålla strikt på relgerna och hygienen!

Socialförvaltningen - Inga nya fall utan fortsatt lugnt. Anställer för att säkerställa bemanningen.

Kultur/fritid - Centrumbadet kommer att vara stängt efter skolan gått på julledigt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Inget nytt att rapportera utan alla är duktiga på att följa restriktionerna. Personalen jobbar hemifrån i möjligaste mån.

Skola - Ingen känd smitta inom förvaltningen. Glesat ut matserveringen på Ringelskolan samt lösningar med olika mattider och servering i lektionssalar.

HR - Inte så stor skillnad mot i fjol när det gäller sjukfrånvaron. Däremot ökar antalet vård av barn.

A-hem - Inget nytt att rapportera.

Information - 2 nya fall i kommunen. Annonsering med temat: Handla tryggt, lojalt och lokalt!

 

24/11 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Generellt fortsatt besvärligt smittläge längs kusten men inlandskommunerna klarar sig bra.

Arvidsjaurhem - konstaterar något ökad korttidsfrånvaro, försiktighetsåtgärder från de anställda.

Soc - Fyra misstänkta fall av covid-19 inom soc. När det gäller personal med konstaterad covid-19 pågår smittspårning. Förberedelser för vaccinering pågår och vi har egen personal avdelad såväl i regionens styrgrupp som projektgrupp.
Vi undersöker möjligheter för inköp av snabbtest. Inom soc är personalläget ansträngt, sjuktalen är höga och sedan förra helgen är vikariepoolen aktiverad. Ansökt semester beviljas med kort varsel med anledning av detta.

Skola - Inom skolans verksamhet har inga nya fall av covid-19 rapporterats. Efterlevnad av gällande restriktioner följs mycket bra av personal och elever. Sandbackaskolan startar ordinarie undervisning från och med 2020-11-26. Hög beredskap avseende omfördelning av personal beroende av belastningsgrad inom skolans verksamhet.

HR - Krisavtal kan komma att aktiveras när alla delar/verksamheter i våra egna krisplaner är gjorda. Detta är en särskild process. Mer om krisavtalet genom HR-chefens försorg.

Info - Tema till nästa annons: Handla tryggt – Handla lokalt. 

Kommunens krisledningsgrupp - samlas för närvarande en gång i veckan för att:
... jobba för att förhindra smittspridning
... förebygga social oro och utsatthet
... säkerställa transportkedjor
... främja lokala näringslivet och civilsamhället.


18/11 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren -
Största oroshärden är fortfarande kustremsan. Personer i medelåldern är de som drabbas mest i länet. Arvidsjaurs kommun har drabbats att sex nya covid-19 fall senaste två veckorna. Totalt 18 konstaterade fall sedan utbrottet i mars, till och med igår 17/11. Uppmaning om att undvika köra till kusten för att julhandla:
-Stanna i Arvidsjaurs kommun och minska på så vis risken att drabbas av covid-19 och gynna dessutom den lokala handeln!

Soc - En konstaterad smittad brukare. Lägenhet på Ringelsta öppnas för att bedriva korrekt vård. I övrigt lugnt på den fronten. Däremot fortsatt stor sjukfrånvaro bland personalen. Personalpoolen kommer därför att gå in och säkerställa bemanningen med start i helgen. 

Kultur/fritid - Maximalt antal besökare samtidigt på biblioteket är 8 personer!
Planering för fortsatt "meröppet" vid Glommersträsk bibliotek. Sporthallar öppet endast för verksamhet av personer under 15 år. 

Samhällsbyggnad - Har roterande schema. En personal under provtagning och en i huskarantän. Genomfört åtgärder på Ånyo med grön/röd kölampa för att säkerställa antalet besökare i butiken. Tältet på ÅVC hålls stängt.

Skola - Distansundervisning (17-25/11) på gymnasieskolan Sandbacka till följd av att en elev testats positiv för covid-19.   Åtgärder ses över för att minska kontaktytorna i grundskolans bespisning.

Arvidsjaurhem - Inga visningar av lägenheter. Begränsade telefontider för uthyrning. Personalen jobbar hemifrån i möjligaste mån. Närvarande ledarskap finns dock på arbetsplatsen.

Information - Fortsatt annonsering i lokalmedia, kommunens hemsida, FB och Kommuninfon. Uppdaterad information om smittläget på hemsidan via ny länk på startsidan. Därutöver sammanfattning från krisledningsgruppens onsdagsmöten på hemsidan. Spridning av covid-19 affischer och filmer på olika språk. Motverka desinformation.


11/11 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Soc - Läget är okej. Däremot ökande sjukfrånvaro av personalen:
-Vi säger ju att de ska hålla sig hemma vid minsta förkylningssymtom och då blir det lätt så, sägre socialchef Lena Ruth. Visir används nu hela tiden av personal. Soc har gått ut med vädjan om att inte besöka våra äldre för att skydda dem från covid-19.

Arvidsjaurhem - Endast bokade besök. Plexiglas i kundmottagning. Sett över städrutiner med kvittens i trappuppgångarna. Ökat beredskapen för att kunna jobba hemifrån.

Samhällsbyggnads - Delar upp VA-personal i två grupper. Även fört diskussion om rotationsschema inom förvaltningens verksamhetsområden, för att säkra upp funktioner och kunna jobba hemifrån.

Kultur/fritid:

 • Centrumbadet - Stänger i dag för allmänheten till 8/12. Öppet för simundervisning.
 • Medborgarhuset - Stolar tas bort i entrén. Inga konserter hålls. Bion stängd.
 • Mötesplatsen Medan - Stängs till 8/12, enligt nationella skärpta åtgärder.
 • Biblioteket - Restriktioner med begränsat antal besökare införs (max 10 personer) under 15 minuter. Obs att hemleverans finns att tillgå liksom "take away", där personalen plockar ihop de böcker man vill låna och lägger dem i en hämtpåse.
 • Gielas sporthall - Träning för unga under 15 år är ok. I övrigt inställt.
 • Kulturskolan - Okej än med enskilda undervisningar från samma enhet. Inte öppet för ensembleverksamheter.
 • Gym på Gielas - Kommunen kan inte stänga privat verksamhet utan kan bara uppmana till att följa riktlinjer.

Skola - Oro bland anhöriga för ökande covid-19 i och med att det inträffat smittfall på skolor i länet. Många frågor inkommer med anledning av det. Förskola, grundskola och gymnasium innebär stora kontaktytor. Allt görs för att minska dem och förebygga smittspridning:
-Vi ger tydliga budskap om att följa regler, med allt från hygien till hur personal/elever ska sitta. Förberelser för eventuell snabb nedstängning och hemstudier. Korts sagt jobbar vi på olika lösningar, säger skolchef Ulrik Bylander

HR - "Viktigt nu att vi visar civilkurage och vågar säga till, på ett respektabelt sätt, om folk inte håller avståndet. Det gäller att vi hjälps åt om vi ska kunna bromsa smittan.

Beredskapssamordnaren - Smittan ökar fortfarande i kustremsan. Det är samhällssmitta, vilket är värre än klustersmitta, för samhällssmittan kan finnas överallt. Kanske kan inlandet fortsätta att klara sig bra om vi låter bli att köra till kusten...
Födda -05 och yngre får fortsätta att träna idrott. Gäller även träning på elitnivå. Annars är det locket på!

Information - Smittskyddsförordningen delas. Antalet konstaterade covid-19 fall kommuniceras ut på hemsidan. Hittills inga fall inom skola/omsorg. Restriktioner i kommunens möteslokaler införs.
Onsdagsmötena med kommunledningens krisledningsgrupp kommer fortsättningsvis att ske digitalt.

Skärpta åtgärder för varmvattenbassängen
På grund av den negativa utvecklingen av covid-19 tvingas kommunen till skärpta åtgärder, för att minska risken för smittspridning. Det innebära att varmvattenbassängen även fortsatt kommer att vara stängd.

Kommunen förbereder sig för en snabb öppning av bassängen när risken för smittspridning har minskat. Terminskort med sista giltighetsdag efter 2020-03-31 kommer att förlängas med de antal månader som fanns kvar på terminskortet. Detta kommer att förtydligas ytterligare när bassängen öppnas.

När bassängen öppnas igen kan det eventuellt ske med begränsningar. Kommunen för dialog med representanter för föreningen Hjärt/Lung och Reumatikerföreningen så att en återöppning kan ske snabbt och säkert, när läget tillåter.
Betalning kommer fortsättningsvis enbart att kunna genomföras via Swish.
Eventuella frågor besvaras av Matts Good, 0960-155 51 


10/11 - Beslut om skärpta allmänna råd i Kalmar-, Norrbottens- och Västerbottens län.
Läs mer här via länken till artikel på kommunens hemsida för Nyheter.


4/11 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Soc -
Fortsatt bra läge men under tisdagen framkom uppgifter om tre misstänkte smittfall. Från och med onsdag vaccineras personal och äldre, för att undvika säsongsinfluensan. Men rön påvisar att det även verkar mot covid-19:
-Vi har höjt beredskapen, är förberedda och väl rustade om det värsta skulle hända, säger socialchef Lena Ruth.

Beredskapssamordnaren - Kraftig ökning av smittan i kustregionen. Senaste veckan är länet uppe i samma nivåer som i mars. Det är A-kommunerna som fortfarande klarat sig bäst så här långt.
-Jag avråder för att lämna kommunen och åka till exempelvis kusten för att julhandla! säger Micael Degerman.
Hittills ligger Arvidsjaurs kommun kvar på totalt 11 smittade. Jättebra jobbat och hörsammat!
Men det finns en passus:
-Det är viktigt att vara beredd om vi får klustersmitta efter halloweenfirandet...

 • Självtester av covid-19 har startat och beställs via 1177. I Arvidsjaur kommer det att cirkulera en "satellitbil" som lämnar ut och hämtar upp testerna. 

Info - Kriskommunikationsnätverket i länet tillsammans med Region Nord och Länsstyrelsen återupptar veckovisa möten via Skype. Senaste veckorna har Luleå haft 128 ny konstaterade smittfall. Boden 35 och Haparanda likaså. Även Piteå har ökat kraftigt. Totalt finns 352 nya covid-19 smittade noterade i länet. 

Fortsatt annonsering i lokalmedia, på kommunens informationsskärmar, mötesloggen uppdateras efter varje möte med krisledningsgruppen samt artiklar publiceras på kommunens sociala medier. Allt i syfte att förhindra smittspridning!

Beslut:

 1. Biografen stängs igen.
 2. Avrådan från att åka till kusten på grund av kraftigt ökande covid-19 smitta.
 3. Har man förkylninsgsymtom - stanna hemma och gå och testa dig!

2/11 - Beslut angående möten och tjänsteresor

Med anledning av det försämrade smittläget i Norrbotten har följande beslut tagits i samråd med kommunalråd, socialchef tillika tf HR-chef samt undertecknad:

- Inga tjänsteresor genomförs, genomför möten om möjligt digitalt
- Redan bokade fysiska möten/utbildningar/seminarier ställs in och genomförs om möjligt digitalt
- Interna möten (APT motsvarande) må genomföras med beaktande av råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
- Politiska möten enligt direktiv från kommunalrådet
- Om möjligt, jobba hemifrån

Detta beslut gäller tillsvidare. Vid oklarheter/funderingar kontakta närmaste chef.

Mvh/ Ulf Starefeldt, kommunchef.


28/10 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Soc - Ingen förändring sedan förra onsdagen

Beredskapssamordnaren
- Orolig runt om i landet samt rätt kraftiga ökningar längs kuststäderna i Norrbotten och Kiruna. Dock ännu ingen "jättebelastning" på sjukhusen. I länet har det genomförts 4 400 smittester, som visar att vi gått från först 0,5 procent och 1,5 procent upp till nu 3,2 procent positiva smittsvar. Så helt klart har vi en ökning av covid-19.
-Rådet är att undvika att resa utanför kommunen om man absolut inte måste! Tänk även på att smittan färdas snabbare och enklare i kyla. Ishockeyn är drabbade, inte minst av den orsaken. 

Information - Fortsatt annonsering i lokalmedia, information på Arvidsjaur Play samt FB, kommunens informationsskärmar och på kommunens hemsida.

 • Tänk på att vara försiktiga med privata fester och att hålla avståndet inför helgens halloweenfirande!

21/10 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Soc - Fortsatt stabilt. En misstänkt smitta i verksamheten. De flesta respekterar regler och rutiner vid besök på äldreboendena. Vi står redo om det skulle inträffa något med upptrappad smitta.

Beredskapssamordnare - Läget är stabilt i Arvidsjaur. Men det krävs att vi fortsätter att vara ytterst noga med handhygien, att vi håller avståndet och absolut inte gå på jobbet om man känner sig krasslig. Det finns en allmän trötthet mot Corona och osäkerhet om och när vi får ett slut på detta...
Men med i och med att vintern kommit och kvicksilvret kryper nedåt i temperaturmätaren ökar risken för smittspridning. Med andra ord är det ännu mer viktigt att hålla avståndet för att begränsa smittorisken.

Information - Loggen uppdateras, fordonstester på gång, vad kan vi göra för att minska risken för smitta, seniorflik för seniorevenemang på kommunens hemsida, röstningsformulär för Årets... 2020, uppmaning om att testa sig vid symtom, att hålla avstånd och inte gå på jobbet om man känner sig förkyld.


14/10 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Soc - Läget är bra på äldreboendena, efter en del incidenter vid öppnandet. Nu flyter det på bra. Största problemet är personal som måste vara hemma för vård av sjukt barn, i och med att vi alla ska hålla oss hemma vid minsta förkylningssymtom.

Beredskapssamordnaren - 109 ny nya konstaterade smittfall i Norrbotten (2,8 positiva provsvar). Det innebär att covid-19 fortsätter att öka i länet.

Information - FAQ till näringsliv/fordonstest, annonsering, logg för allmänheten.

Uppmaning: Gå inte på jobbet om ni har förkyldningssymtom! Fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


7/10 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Soc - Öppnandet av äldreboenden har gått förhållandevis bra. Stort tryck men har reglerats med bokade besök. För närvarande finns tre misstänkta fall av covid-19.

I Norrbotten har 3 300 personer testats för covid-19 varav 1,7 procent har testats positivt. Det handlar om klustersmitta där det är svårt att peka exakt varifrån den kommer. Det man sett är att smittan är spridd över alla åldrar. Skolan har klarat sig bra. Däremot sport och då främst hockeyn har drabbats av smittspridning. 

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt pekar på slarv med handhygien och rekommenderat avstånd samt att man smygjobbar, trots symtom, som de främsta orsakerna till att smittan ökar.

Arvidsjaurs kommun har gått från totalt 9 till 11 konstaterade fall: 
- Inget alarmerande än i alla fall, säger beredskapssamordnaren Mikael Degerman.

Information - har publicerats i annonsblad, kommunens hemsida, Fb samt Arvidsjaur play-kanalen. 

Uppmaning: Var restriktiva inför Halloween och privata fester samt alla som sportar; håll avstånden i omklädningsrummen!


30/9 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Beredskapssamordnaren - Smittan är stadigt på väg uppåt med fördubbling varje vecka som det ser ut nu. Är vi inte noga med att följa de givna restriktionerna med att; hålla avstånd, vara noga med handhygien och hålla oss hemma vid symtom, kommer covid-19 att eskalera! 
Inventering av skyddsmaterial ska inventeras i olika verksamheter på grund av uppgången. 

 • I Jokkmokk har 11 nya fall nyligen upptäckts.
 • Arvidsjaur har 1 nytt fall och ytterligare prover är tagna med misstänkta fall.
 • Totalt 45 nya fall i Norrbotten!
 • Exempel på bekräftade smittrisker är privata fester, körsammankomster och resor. 
 • Varning utfärdas inför halloweenfirande. Farligaste spöket där lär vara covid-19 spöket!

Soc - Besöksförbudet på äldreboenden hävs. (Läs mer om detta och vilka regler som finns.) Regler och rutiner finns framtagna med exempelvis besökstider, hur många man får vara som besöker samtidigt, bokning, skyddsutrustning osv.

 • Bryggan hålls fortfarande stängd för besök.

Info - Annonser i lokalmedia tas fram, korta filmer tas fram till Arvidsjaur play (öppnas inom kort via länk på kommunens hemsida), information om besök på särskilda boenden läggs ut på kommunens sociala medier.


23/9 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Rekommendation: Om du känner dig krasslig, gå och testa dig för covid-19! Vänta på svar innan du går till jobbet.
Skulle provet vara positivt sker anvisningar från smittskydd Region Norrbotten om fortsatt förhållningssätt.


16/9 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Soc rapporterade att besöksförbudet på äldreboenden släpps från och med 1 oktober, enligt ett regereingsbeslut. "Vi ska se till att det finns säkra mötesplatser och rutiner, så att det fungerar bra" sa soc-chefen. 
- Information ordnar med annons och lämnra in svar på Länsstyrelsens lägesförfrågan samt lägger upp en länk från kommunens hemsida till Hjärtstartregistret.
- Beredskap berättade om 0,3 procents covidökning i länet. Men på set stora hela lugnt. Inga nya fall i Arvidsjaurs kommun. Möten med Länsstyrelsen och övriga länets myndigheter och kommuner sker via Teams varannan vecka.


9/9 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Soc rapporterar om oförändrat bra läge på äldreboendena. Personal använder fortfarande skyddsutrustning i hög utsträckning och har hög beredskap om det skulle inträffa ett nytt coronautbrott, som drabbar vår kommun.
- Beredskapssamordnaren berättar om ett nytt coronafall i Arvidsjaur. Det ska handla om en person som varit ute och rest. Var framgick inte.
-Totalt har drygt 2700 personer covidtestats i länet och endast 0,2 procent testades positiva.
- Info ser över eventuell fortsatt annonsering, denna gång riktad mot grupperna 40 och + 70. 
- I slutet av veckan ska kommunen bevara Länsstyrelsens frågor om lägesbild för social problematik till följd av Corona.
- Skolan är tillbaka i ordinarie verksamhet.


1/9 -  Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

Beslut:
- Soc erbjuder all sin personal, inom vård- och omsorg, säsongsinfluensavaccin.
- Bättre samordning för äldreaktiviteter ska ses över, så det inte krockar samma dag.
- Möjligheten att bygga en särskild "seniorflik" i kommunens Evenemangskalender undersöks.
- Att gå ut med annons och tacka medborgarna för att de följt/följer uppmaningarna om försiktighet för att hindra smittspridningen.


25/8 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Läget inom kommunen är fortsatt stabilt. Socialförvaltningen har byggt upp ett lager av skyddsutrustning för att klara tre månader, om Corona skulle trappas upp igen. I övrigt har förvaltningen återgått till "ganska" normal verksamhet.
- Måndag 1/9 öppnas matsalarna för boende på Solbacken och Ringelsta.
- Kommunen kommer inte att genomföra immunitetstester. Däremot ska personal erbjudas influensavaccin.
- Smittläget i hela länet ser bra ut. Av 2500 tester v34 var endast 0,4 procent positiva. 
- Inga konkurser i Arvidsjaurs kommun hittills.
- Flyget har anpassat slottiderna så att anländande flighter inte landar samtidigt.
- Information om att fortsätta att vara försiktig för att undvika ett bakslag av covid-19 annonseras i lokalmedia. Affischering kommer att ske samt filmer inför skolstarten har delats på kommunens sociala medier.


19/8 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Läget är stabilt inom kommunal verksamhet. Bryggan är öppnad och socialförvaltningen har i stort återgått till normal verksamhet.

- Informationsinsats riktad till ungdomar planeras inför skolstart.


12/8 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Socialnämnden
- Samverkansmöte med Länsservice 21/8 angående skyddsutrustning. Arvidsjaur anser att varje kommun bör ha utrustning för längre uthållighet. 

Beslut: 

 • Bryggan öppnar 17/8
 • Samhällsbyggnads fokus läggs nu på tillsyns av bärplockarboenden
 • Informationsannonsering i lokalmedia om att inte ge tappt, utan fortsätta att vara försiktiga för att inte drabbas av bakslag med Corona.
 • Krisledningsgruppen fortsätter med möten 1 ggn/v.

5/8 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Läget är fortfarande stabilt inom kommunen och bemanning i vården.


29/7 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Läget är stabilt inom kommunen. Detsamma gäller för bemanningen i vården.

- Bryggan öppnar eventuellt 17/8. Något beslut är dock inte fattat ännu.


22/7 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Läget fortsatt bra inom kommunen. I dagsläget finns inga misstänkta fall.

- Särskilt fokus kommer att läggas på information till ungdomar, både regionalt och nationellt.15/7 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Senaste rapporten från Länsstyrelsen visar på ett generellt bra läge för länet och vår egen uppfattning är också att läget inom kommunen är fortsatt stabilt och under kontroll.

- INFO - Arbetsmiljöverket kommer att göra kontroll avseende skyddsutrustning. Kommunen är väl förberedd.


8/7 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

- Kontroll av att information från Arméns Jägarbataljon (AJB) nått krisledningsgruppen.

Den allmänna uppfattningen är att läget i kommunen är stabilt och under kontroll.

Socialförvaltningen
- Ingen misstänkt smittad. Har plan om vi får ett utbrott av covid-19. Det finns även en plan för minimibemanning. "Med andra ord är vi redo för ett ökat pandemiläge".

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Har bemanningsplan för sommaren.


1/7 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Arvidsjaurhem
- Har plan och rutiner som håller för sommaren.

Socialförvaltningen
- Ingen misstänkt smittad. Har plan om vi får ett utbrott av covid-19. Det finns även en plan för minimibemanning. "Med andra ord är vi redo för ett ökat pandemiläge".

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Har bemanningsplan för sommaren.

Skolan
- Har bemanningsplan för sommaren med skolledarjour. Preliminärt kommer verksamheten med 15-timmarsbarn att återupptas vid skolstarten.

Beredskapssamordnaren
- Länsstyrelsen rapporterar att covidtesterna flyter på bra. Regionen ser något ökad belastning. Förmodligen har en stor del av det att göra med utbrottet i Gällivare.

Kultur/fritid
- Folk friska och det finns bemanning. Norska gästerna saknas på campingen som för närvarande är cirka halvbelagd, jämfört med tidigare år samma tid. Mestadels nu av svenskar. Gielas har för övrigt jobbat med branschen och vilka städrutiner och liknande som gäller till följd av Corona.

IT-avdelningen
- Kommer fortsättningsvis att sitta utspridda under sommaren. Minst två resurser finns i tjänst hela sommaren.

Ekonomiavdelningen
- Personal finns på plats hela sommaren.

Räddningstjänsten
- Vi har i samarbete med hälsocentralen tagit ett beslut att räddningstjänsten ska åka på hjärtstopp, eftersom det saknas ambulanspersonal till ambulans nummer 2. Avtal om det ska skrivas med chefen för hälsocentralen senare i veckan.

Kommunikation
- Har tagit fram en bemanningsplan för bevakning av covidbrevlådan, inrapportering till Länsstyrelsen samt omvärldsbevakning och utlägg på kommunens sociala medier under semesterperioden v28 till och med v32. Diskussion ska tas med kommunchefen om eventuell annonsering till allmänheten under augusti.

Beslut:
- Mötesfrekvens under sommaren 1dag/veckan; onsdagar. 
- Antal deltagare på mötena blir tre personer totalt: Ordföranden, socialförvaltningen och räddningstjänsten. Vid behov av ytterligare deltagare från andra verksamheter kommer dessa att kallas in.
- Har verksamheterna frågor som behöver behandlas på onsdagsmötena kan de mejla dem till ordföranden.
- Underlag till Länsstyrelsen ska mejlas till kommunens covidbrevlåda, senast måndag kl 12.00.
- Nästa rapport till Länsstyrelsen ska innehålla information om att Arvidsjaurs kommun återgår till läget "ingen påverkan".
- Kommunen tar kontakt med AJB för att undersöka hur deras pandemiplan ser ut vid ett utbrott. (Nyligen har det skett inryckning av värnpliktiga från hela landet.)


 

24/6 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Arvidsjaurhem
- Läget är stabilt. Under de två senaste månaderna har arbetslaget delats upp i två grupper. Inför semesterperioderna återgår det till ett arbetslag.

Socialförvaltningen
- En misstänkt smittad. Väntar på svar. Fortsatt många sjukskrivna vilket ställer till det personalmässigt i sommar. Vi jobbar för högtryck för att ordna bemanningen. Men farhågor finns för att det kan bli extra kostsam med vikarielösningar. Skyddsmateriel finns för att klara sommaren.

Skolan
- Sanering utförs på en förskoleavdelning. I övrigt lugnt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Återkallat städpersonal från semester för saneringsuppdrag. Inspektion har genomförts på en lokal restaurang som aviserar att öppna för trubadurkväll.

Beredskapssamordnaren
- Klustersmittan i Gällivare ställer till det för Regionen som tvingats gå upp i förstärkningsläge. För närvarande nio personer under intensivvård i länet, varav sex av dem kommer från Gällivare. Testerna rullar på. Ingen förhöjd dödlighet nu jämfört med samma period tidigare år. Kan behövas revideras eftersom vi i dagsläget inte vet hur den här varma inledningen på sommaren fortlöper och påverkar smittspridningen. En messengergrupp för krisledningsgruppen är nu skapad. Den ska underlätta snabba kontakter inom gruppen, när folk är sommarlediga.

Räddningstjänsten
- Varnar för brandrisk i markerna. Torsdag hålls ett nytt möte inom Region-10, där räddningscheferna samråder vilket budskap som ska kommuniceras. 

IT
- Alla friska

Ekonomi
- Alla friska.

Kultur/fritid
- Tunt med beläggning på Camp Gielas. Förhoppning om att svenskarna kommer igång med semestercamping, nu när Norge verkar fortsätta med gränsrestriktioner mot Sverige. Det är skyltat vid badet på Gielas om att hålla avståndet till varandra.

Krisinformation
- Schema ska läggas för bevakning av kommunens covid-brevlåda samt hemsida och FB under sommaren, och sedan skickas ut till alla personalledare. Affischer på olika språk om pandemin är skickade till bla Företagarna i Arvidsjaurs brevlåda. Kontakt tas med Länsstyrelsen om gemensamt budskap till befolkningen i länet.


 

17/6 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Flygplatsen
-Använder munskydd vid avgångar. Jobbat in det mesta av flygets kundfordringar. Permitteringarna kvar till oktober. Men kan förmodligen behöva jobba mer i höst då flygplatserna försöker öppna mer och mer för deras verksamheter.

Socialförvaltningen
- "Lite oroligt" på grund av förlust av sommarvikarier, på grund av oro för coronasmittan. Till det ska även räknas sjukskrivningar av ordinarie personal. "Så vi har med andra ord en hel del att jobba med inför sommarens semestrar". Positivt är att det inte finns några smittfall, däremot ökar kostnaderna för missbruksvården i takt med att solen skiner... Ambulans nummer 2 saknar personal. Något som är liknande i länets andra kommuner till följd av Corona. Besöksförbudet på äldreboendena kvarstår tills vidare.

Arvidsjaurhem
- "Vi har varit extra förstående under våren när det gäller hyrorna, till följd av Corona. Men nu fungerar det mesta bra".

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Samarbetar med Region-10 (A-kommunerna samt inlandskommuner i Västerbotten) för att på bästa sätt klara av sommarens uppdrag och semestrar.

Beredskapssamordnaren
- Smittspridningen fortsätter att öka! Klusterspridning, främst i gruvstäderna. Smittskyddsläkaren är orolig inför sommaren med ökad rörelse.

Kultur/fritid
- Badet öppnade i måndags. Få badande. Däremot många på Camp Gielas strand, i och med värmen. Campingen har en och annan sommargäst, dock långt ifrån inledningen av tidigare somrar. Förhoppningen är nu att främst Norge öppnar gränsen då de är en betydande del av intäkterna för vår turistnäring och handel.

IT
- Alla på plats i veckan för att jobba med omdaningen till nytt e-postsystem. 

Ekonomi
- Under kontroll. 

Krisinformation
- Kommer att gå ut med tack till skolan för att de på bra sätt uppmärksammat direktiven. Uppmaning till fortsatt försiktighet. Annonsering inför höstens skolstart. Schema för tisdags och onsdagsmöten samt bevakning av Coronas utveckling i sommar upprättad. 

Kommunfullmäktige
- Antog på måndagen en ny krisledningsplan.

Beslut
- Kommunchefen bevakar annonsering inför hösten/skolstart
- Arvidsjaurs kommun står kvar på graden "Måttlig påverkan" i Länsstyrelsen bevakning i WIS (Webbaserat informationssystem).
- Datumsättning av rapporteringsmallarna till Länsstyrelsen.

Framtiden
- Vi måste fortsätta vara beredda och anpassningsbara för snabba förändringar.


 

10/6 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Arvidsjaurhem
- Stabilt läge. Ska gå ut med uppmaning om att hålla avståndet om man nyttjar deras grillplatser i sommar.

Socialförvaltningen
- Bekymmer inför sommaren på grund av långtidssjukskrivningar från ordinarie personal samt att man tappat en del vikarier. Infört visir i alla vårdnära moment vilket uppgavs fungera bra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Tillsyn ska återgå från smittskyddsläkaren till kommunens regi, i juli.  

Beredskapssamordnaren
- Tendensen är ökad smittspridning, i takt med att provtagningen ökar med positiva svar. Något som bör kunna visa sig inom sjukvården de närmaste veckorna. Få nya varsel har inrapporterats. Däremot har antalet konkurser ökat kraftigt vid jämförelse med samma tid förra året (+ 74 %).

Räddningstjänsten
- Informerade om att hälsocentralen kan nu endast rycka ut med en ambulans, på grund av personalbrist. Något som kan bli ett problem under sommaren nu när befolkningen får resa fritt. Farhågor finns att räddningstjänsten kommer att kunna bli ensam på vissa utryckningar, om ambulansen är på annat uppdrag samtidigt...

Information
- Uppdatering av covid-19 information på hemsidan, annons om varuhemsändning, wis-utbildning genomförd med soc, planering av "coronajour" inför sommaren, inrapportering till Länsstyrelsen.

Kultur/fritid
- Nu finns skärm för digitala handledaren på plats utanför Medborgarhuset. 

HR-avd
- Treveckorsregeln (frånvaro) utan läkarintyg kvarstår.

Beslut
- Messengergrupp skapas för att kommunens krisledningsgrupp enkel och snabbt ska kunna nå varandra under sommaren och semestertider.


 

3/6 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Flygplatsen
-Inför munskydd för att skydda både personal och resenärer. Flygbolaget vill att även resande ska ha munskydd.

Arvidsjaurhem
-
Är fortsatt väldigt försiktiga när det handlar om att gå in i lägenheter och att åtgärda olika saker. Har skjutit på betalning för näringsidkare och givit hyresrabatt. Men nu börjar det brännas med att det ska betalas... Varit en "grym" administration kring detta.

Socialförvaltningen
-Fortfarande inga konstaterade covid-19 fall inom äldreomsorgen. Unga sommarvikarier kommer nu in i verksamheterna. Införa ansiktsvisir inom alla patientnära verksamheter. Nya mer ändamålsenliga utemöbler är beställda till Länsmansgården.

Skolan
-Information har gått ut angående skolavslutningen. Den innefattar även uppmaning till eleverna om att "ta det lugnt och följa restriktionerna".

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-Funderar på att återta personal som jobbat hemifrån inför semesterperioden. Hoppas på att få ersättning för trängseltillsyn.

Information
-Gått ut med ytterligare information angående skolavslutningen i annonser och på egna sociala kanaler. Gå ut med varning om "Ökad smittspridning i länet".

Beredskapssamordnaren
-Ökad smittspridning i Norrbotten! "Mycket talar för det. Vårdbehovet är för närvarande samma, men om ett par veckor lär det visa sig i vården" enligt smittskyddsläkarens tisdagsrapport. Misstänkta inom vård/omsorg ska testas. Regionen uppger att utrustning finns för det. Även yngre testas i högre grad nu.

Kultur/fritid
-Kommunens digitala handledare kommer att få en plexiglasanordning för att lättare kunna utföra service till äldre, med exempelvis betalning av räkningar per mobiltelefon. 

Beslut: Tjänsteresor maximalt 1,5 - 2 tim i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Digitala möten anbefalls i första hand! Finns inga andra möjligheter ska en eventuell tjänsteresa först beslutas av förvaltningschef. Detsamma gäller för utbildningar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska tas i beaktning!

Nästa möte: Onsdag. (Tisdag möte med kommuner och myndigheter.)
27/5 - 
Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen
  -Fortsatt lugnt. Nya sommarvikarier får genomgå utbildning i covid-19.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Sätter upp plexiglasskivor senast torsdag, utanför Länsmansgården, för att anhöriga ska kunna träffas till Mors dag.
 • Beredskapssamordnaren
  - Antalet sjuka i länet går ner. Ingen som avlidit sedan 9 maj. Restriktioner inom äldrevården sägs vara en stor anledning till det. I dagsläget är det 345 i landet och fem i Norrbotten som intensivvårdas för covid-19. Viktigt nu att fortsätta vara försiktiga, så att inte sjuktalen trappas upp igen!
  - Kommunerna i länet fortsätter med veckorapportering till Länsstyrelsen, som i sin tur rapporterar läget till de statliga myndigheterna.
  - Länsstyrelsen vill ha in svara på om det arrangeras barn-/ungdomsverksamheter i länet. 
  - Jokkmokk behöver hjälp för att klara av tillsynen på offentliga lokaler/restauranger. Arvidsjaurs kommun ser över möjligheten att bistå med det.
  - Höga vattenflöden i vår kommun, dock inget som hittills ställt till med problem.
  - Nu kommer värmen och det blir torrare i markerna - uppmaning därför att vara försiktiga om man ska elda! 
 • Information
  - Korrekturförfarande av Kommuninfon, annonsering i lokalmedia inför skolavslutningen, information om brandrisk, Wis-utbildning planeras med personal. 
 • Beslut
  -Att går ner i mötesfrekvens, från och med juni, till en gång i veckan. Samt att alla i krisledningsgruppen ska gå in och kontrollera lägesrapporten på anvisad plats, senast måndag lunch. 

25/5 - Måndagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

 • Socialförvaltningen
  - Ganska bra läge. Dock har smittskydd kommit ut med nya regler som skapar större personal- och skyddsutrustningsbehov. Det handlar om isolering 14 dagar från symtomdebut, oavsett provsvar. Det måste redas ut.  I övrigt är plexiglasskivor beställa för att iordningställa mötesplats utomhus.
 • Skolan
  - Oförändrat läge.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Oförändrat läge
 • Beredskapssamordnaren
  - Frivilligorganisationerna fortsätter att ringa runt till brukare och kommunens varuhemsändning jobbar på.
 • Kultur/fritid
  - Centrumbadet stänger för deras årliga underhåll och öppnar återigen 15 juni.
 • IT
  - Oförändrat läget
 • Ekonomi
  - Oförändrat läge
 • HR
  - Sjukfrånvarostatistiken till och med april månad har varit "måttlig". I övrigt redovisades att det är 15 anställda som uppnår pensionsålder under året.
 • Information
  - Framtagandet av ny annons till lokalmedia och egna sociala kanaler. Därutöver: Korrekturförfarande för Kommuninfon, artiklar om nytt regionalt samarbete inom räddningstjänsten och varning för gräsbränder.


20/5 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Flygplatsen
  -Flighter till Arlanda måndag, fredag och söndag med minimal personalstyrka. Hoppas att få tillbaka permitterad personal efter pandemin. Sommarsemestrarna klaras av, dock utan reserver. Väntar på att få in delar av kundfordringar närmaste veckorna. De stora bolagen planerar samma flygverksamhet till Arvidsjaur även nästa säsong, vilket är positivt. Flygplatsen följer i övrigt myndigheternas krav på smittskyddsåtgärder. Polisutredning pågår till följd av mejlbedrägeriförsöket.
 • Arvidsjaurhem
  - Försöker lösa hur man ska kunna genomföra lagstadgad brandinspektion på de stängda äldreboendena. MSB har fått frågan om detta, dock utan att svara. Än.
 • Energibolaget 
  -Besiktning av panna nästa vecka.
 • Socialförvaltningen
  - Hög misstanke om smitta på ett LSS-boende. Väntar på provsvar. I övrigt oro för att behovet av försörjningsstöd ökar... Jämfört med samma månader i fjol hade det ökat med 26 procent för mars och hela 51 procent för april 2020. Soc ser även ökad social oro.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - För dialog med polisen angående ordningsföreskrifter. Bostadsanpassningar för äldre ökar. Kan bero på att de har mindre hjälp av anhöriga på grund av Corona.
 • Beredskapssamordnaren
  - Länsstyrelsen hoppas komma igång med provtagningar ute i kommunerna i högre grad. I dagsläget är 15 000 personer i länet varslade från sina arbeten. De som redan var utsatta blir ännu mer utsatta. Myndigheten vill att kommunerna för upp social oro på sina mötesagendor och diskutera vad man kan göra för att komma tillrätta med det.
 • Ekonomi
  - Riktade statsbidrag ser ut att kunna bidra till att lösa det ekonomiska läget, till följd av Corona. Men åtgärder behövs för att klara flygplatsens ekonomi.
 • HR
  - Rapporterade om att SKR jobbar med att lösa deltidsbrandmännens rätt till Arbetslöshetskassa (A-kassa), om de blir permitterade från ordinarie arbete. HR plockar fram statistik för pensionsavgångar i kommunens verksamheter.

  18/5 - Måndagens möte med kommunens krisledningsgrupp
 • Socialförvaltningen
  - Fortsatt ganska lugnt, förutom helgens spontana cruising med en del incidenter som påverkade vår förvaltning.
 • Beredskapssamordnaren
  - Polisen fanns på plats med fem patruller. Enligt dem rörde det sig om uppskattningsvis om 200 bilar och närmare 1000 ungdomar som alla rörde sig ute på samhället. I övrigt ska en rapport skickas in till Länsstyrelsen om viken samverkansfrekvens kommunerna anser sig behöva under sommaren. 
 • Samhällsförvaltningen
  - Gatustädningsinsats lördag efter fredagens festande på samhället. "Det var ölflaskor, ölburkar och skräp spritt överallt". 
 • Beslut:
  - De lokala ordningsföreskrifterna ses över, för att underlätta för polisen att agera vid eventuellt kommande liknande spontana fester som i helgen.
  - Innan kommunens veckorapporter skickas till Länsstyrelsen ska de finnas tillgängliga för påseende av Krisledningsgruppen.

15/5 - Fredagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen
  - Samma läge som i onsdag. 
 • Skolan
  - Oförändrat. Dock har det kommit nya direktiv inför skolavslutningen med tillfälligt förbud för flakåkning. Dessutom säger Folkhälsomyndigheten att skolstängning inverkar väldigt lite på smittspridningen.
 • Ekonomi
  - SKR (Svenska kommuner och regioner) fortsätter att uppvakta regeringen om mer stödpengar till kommunerna.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Kontroller med restaurangägare inför skolavslutningen. 
 • Information
  - Rapportering till Länsstyrelsen om kommunikationssatsningar och utmaningar. Kommande möte med försvarsutskottets s-ledamöter, angående återupprättande av Jägarregementet K4, planeras att ske digital på grund av Corona. I övrigt: Arbete med annonsering i lokalmedia samt informationsinhämtning till Kommuninfon.
 • Övrigt: Beröm till alla Arvidsjaursbor som fortsätter att hålla i och hålla ut - för att förhindra upptrappning av covid-19 smittan!

13/5 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Flygplatsen
  -
  Har drabbats av bedrägeriförsök via kapad mejl och förfalskade underskrifter med mera, vilket ställt till det för flygplatsen i deras kontakter med kunder. Bedrägeriförsöket är polisanmält. I övrigt jobbas det med ekonomin.
 • Energibolaget
  - "Här gäller fortsatt uthållighet. Vi väntar på att få göra tester".
 • Arvidsjaurhem
  - Verksamheten rullar på som vanligt.
 • Socialförvaltningen
  - De smittskyddsåtgärder vi vidtagit fortsätter vi med. Enligt smittskyddsläkaren är besöksförbud på äldreboenden/särskilda boenden en av de bästa åtgärderna som vidtagits för att förhindra smittan att spridas. I övrigt tittar vi på vad vi kan göra för äldre som sitter isolerade i sina hem. 
 • Skolan
  - Oförändrat läge.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Stabilt. Normal sjukfrånvaro.
 • Beredskapssamordnaren
  - Lika många kvar på IVA som förra veckan. Rådet från smittskyddsläkaren: Fortsätt med besöksförbud i särskilda boenden, det är en bra åtgärd. Arbetslösheten har stigit i hela landet, mest inom besöksnäringen. Förmodad andravåg av covid-19 till hösten.
 • Ekonomi
  - Budgetuppföljning.
 • HR
  - 188 personer inom kommunens verksamheter har lämnat in svar i kompetensinventeringen.
 • Övrigt: 
  - En fråga om bröllop i Arvidsjaurs har inkommit ifrån ett par i Vänersborg. Beredskapssamordnaren och kommunledningen förbereder svar.
 • Beslut/uppmaning
  - Var uppmärksamma på försökt till bedrägerier, som tyvärr ökat i samband med Corona.
 • 11/5 - Måndagens möte med kommunens krisledningsgrupp 
 • Socialförvaltningen
  - Lugn helg. Fortfarande inga konstaterade fall av covid 19-smitta. Testat i stort sett alla med förkylningssymtom. Hoppas det håller i sig. Därför är det väldigt viktigt att inte ge efter nu utan att fortsätta att vara restriktiva och förebygga mot smittan.
 • Skolan
  - Inget nytt att rapportera sedan i fredags.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Ser att en del restauranger börjar slarva lite med reglerna, varför vi ska ge oss ut och träffa dem igen. En av våra restauranger har fått tillrättavisande två gånger tidigare. Vi har beslutat att ge den ytterligare en tredje chans, innan vi vidtar andra åtgärder.
 • Ekonomi
  - SKR anser att kommunerna bör få mer ekonomiskt statligt stöd. Men det finns inget sådant beslut. Påpekande om att det krävs läkarintyg efter 3 veckor, om personal anser sig tillhöra "riskgruppen" (för att bli allvarligt sjuk om den smittas av covid-19).
 • Information
  - Jobbar med information till Kommuninfon, däribland om pandemin.
 • Beslut
  - Krisledningsgruppen hjälps åt med lägesrapporteringen inför tisdagsmötena med Länsstyrelsen. Beredskapssamordnaren tar fram ett underlag som går på remiss innan det slutligen läggs in i WIS (webbaserat informationssystem).
 • Uppmaning
  - Slappna inte av! Sänk inte garden! För då kan det fort vända till det sämre.

 • 8/5 - Fredagens möte med kommunens krisledningsgrupp 
 • Socialförvaltningen
  - Läget är förhållandevis lugnt fortfarande på kommunens äldreboenden. "Vi tittar på det här med isolering/ensamhet och vad det i förlängningen kan innebära för våra äldre socialt". Soc ser en viss ökning av försörjningsstöd för främst yngre människor.
 • Skolan
  - Ser över tillfälliga lösningar om det skulle uppstå ytterligare behov av lärarresurser.
 • Beredskapssamordnaren
  - Frivilligorganisationerna jobbar på och uppges få allt fler förfrågningar om promenader.
  I övrigt är det nu "synnerligen viktigt" att fortsätta att hålla distansen och tvätta sig noga, så att vi inte får ett oönskat bakslag av smittan.
 • Kultur/fritid
  - Beslut togs på mötet att kommunen inte ska organisera några skolavslutningsaktiviteter i år på grund av risken för smittspridning av covid-19.
 • HR
  - Återbetalning av sjuklöner till kommunerna förlängs med två månader.
 • Flygplatsen
  - Har lyckats driva in en viss del av kundfordring till de flygbolag som landade i Arvidsjaur under vintersäsongen.
 • Information
  - Annonsering i egna sociala medier samt i lokalmedia förbereds, regelbundna möten med kommun/myndigheter, fyra ggr/vecka.
 • Regionala rådet
  - Understryker vikten av att ta med "social hållbarhet" vid kommunernas krisledningsgruppers möten.

 

6/5 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

 • Energibolaget
  - Läget är stabilt. Jobbar för närvarande med bränslefrågan.
 • Flygplatsen
  - Jobbar för fullt med att försöka driva in kundfordringar. Personalstyrkan är kraftigt förminskad för att spara pengar.
 • Socialförvaltningen
  - Fortsatt förhållandevis lugnt. Ser dock en försiktig höljning av försörjningsstöd och orosanmälningar.
 • Skolan
  - Tar det "dag för dag" inom grundskolan på grund av stor personalfrånvaro. Kulturskolan är tillfrågad om att bemanna förskolan. Övriga skolformer fungerar bra. 
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Normala sjukskrivningstal.
 • Beredskapssamordnare
  - Ser bättre ut i länet med skyddsmateriel. Länsstyrelsen försöker bygga upp ett lager inför befarade fas 1 och 2 till hösten. När det gäller provtagningar kommer det en plan för det från Länsstyrelsen. I länets kustområden ser man en tendens till minskning av antalet smittanmälningar. Inlandet ligger förmodligen efter i tid. Men de åtgärder vi gjort verkar med andra ord fungera. Nu är det av yttersta vikt att alla fortsätter att hålla i och hålla ut, så det inte går och fel håll... Länets nyanlända uppges ha svårt att ta till sig informationen om Corona. 
 • Kultur/fritid
  - "Ganska normal verksamhet". Camp Gielas är bekymrade över Norges planer på att stänga gränsen i sommar. Något som påverkar verksamheten och kan innebära minskning av personalstyrkan. 
 • Ekonomi
  - "Lite kämpigt på ekonomifronten". Minskade skatteintäkter skapar osäkra tider.
 • A-hem
  - Operativ verksamhet fungerar bra. Möjlighet att söka hyresrabatt till lokalhyresgäster, enligt statligt direktiv. På sikt finns farhågor om betalningsförmåga hos hyresgäster, om pandemin drar ut på tiden.
 • Information
  - Annonser tillverkas om att hålla i och hålla ut! Arbete med kommunens informationstidning är i full gång, går ut till alla hushåll. I övrigt regelbundna möten och uppgraderingar.
 • Övrigt
  - Rutiner för hantering av riskavfall finns framtagna för Arvidsjaurs kommun.

4/5 - Måndagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen
  - Går fortfarande bra. Arvidsjaur är en av två kommuner i länet som hittills klarat sig från konstaterat covid-19 i äldreboendena. I helgen har vi dock rätt högt personalbortfall, men det har vi lyckats lösa. Inga restriktioner än från Folkhälsomyndigheten angående LSS-boenden.
 • Skolan
  - Skolavslutningarna (se mötesnotering för förra mötet). Stort personalbortfall. Ser över eventuell omgruppering av personal från förskolan till grundskolan. Alternativt hopslagning av klasser och/eller digitala lösningar. "Vi tar en dag i sänder och löser detta". 
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Låg besöksfrekvens. Det flesta ärendena sker via telefon och mejl. Tillsyn av offentliga lokaler är nu avklarad.  Avvikelser är åtgärdade.
 • Ekonomi
  - 2020 blir väldigt tufft ekonomiskt att få ihop på grund av antalet arbetande företag gått ner kraftig, vilket skapar kringeffekter som påverkar. Problem med kundfordringar för bland annat flygplatsen, högre sjuklöner mm, innebär stora ekonomiska problem för innevarande år.
 • Lägesrapport från Piteå sjukhus: "Allvarligt". Personalen är hårt ansträngda. 

29/4 - Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen
  - "Ganska bra sedan förra mötet". Arvidsjaur är ju en av två kommuner i länet som hittills klarat sig ifrån konstaterade covid-19-fall, i äldreomsorgen. I dag tas beslut om eventuell nedstängning av "daglig verksamhet". 
 • Skolan
  - Går bra med fjärrundervisningen för Sandbackagymnasiet. Undervisningen och förskolan i övrigt rullar på. 
  - Det kommer inte att bli tillåtet med "studentflak". Maximalt 50 anhöriga får möta upp utanför skolan vid avslutningarna. Därför ses möjligheten över med att dela upp tiderna för skolavslutningarna. Efter avslutningarna ska man inte dröja sig kvar utan bege sig direkt hem. (Mer information om skolavslutningen och vad som gäller kommer att förmedlas på kommunens hemsida.)
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  - Tillsynen fortsätter. Polisen har hört av sig om att vara behjälplig ifall det skulle behövas om någon som bedriver offentlig lokal inte sköter pandemianvisningarna.
 • Beredskapssamordnaren
  - Rekordmånga varsel i Norrbotten: 1476 totalt (408 totalt i Västerbotten). Mycket i Norrbotten är kopplat till besöksbranschen (432 varsel). 
  - På tisdagen rapporterade smittskyddsläkaren om att det fanns dittills 251 smittade i länet. Två tredjedelar av de som avlidit till följd av covid-19 är över 80 år.
  - Behovet av intensivvård har ökat till 14-15 personer i länet. Men då man räknat med 25 anses det ändå som en bättre siffra än förväntat. Efter sommaren finns risken att det ökar återigen.
  - Smittspridningen ser ungefär lika ut i alla länets kommuner, enligt smittskyddsläkaren.
  - Smittskyddsläkaren säger "ok" för ungdomsidrott/matchverksamhet för födda 2020 och senare. 
  - Inget datum kunde förmedlas för utökat provtagande.
 • Kultur/fritid - Camp Gielas får utstå en del kritik för beslutet om att stänga Prästberget två veckor i förtid, till följd av pandemin och efter önskemål från hälsocentralen.
 • HR - Avvaktar beslut om "smittpenning". Allt fler börjar gå hem från jobbet då de anser sig tillhöra riskgrupp för covid-19. Ska det behövas läkarintyg? Hur det ska hanteras lönemässigt funderas det nu kring.
 • Arvidsjaurhem - Har vidtagit en del försiktighetsåtgärder.
  -Går ut med att de erbjuder lokala företag att ansöka om 50 procents tidsbegränsad hyresrabatt.
 • Information - Annonsering om "Annorlunda firande av Valborg" samt på kommunens hemsida.
  - Film om Valborgsfirande på FB.
  - Covid-19 artikel om utbildning och team som startat till hemsida o FB samt spridd till medier.
  - Planering i gång med Kommuninfon
  - Till kommunens fotoarkiv samlas nu in bilder/korta kommentarer från folk i gemene och olika yrkesroller. För att till eftervärlden spara deras påverkan till följd av Coronan. 
  - Kontinuerligt möteslogg ut på denna sida för att hålla medborgarna uppdaterade på krisledningsgruppens arbete.
 • Energibolaget - Gjort risk- och sårbarhetsanalys på bränsle och personal.
  - Kontorspersonal jobbar hemma för att undvika smitta.
  - Två maskinchefer är kontinuerligt i tjänst. 
  - Försöker hitta rutiner med transporter utifrån med tanke på smittan.
  - Tillgången på bränsletransporter minskar samtidigt som efterfrågan ökar. Därför försöker energibolaget lagra bränsle och ser i dagsläget inte någon fara för framtida behov.
 •  Flygplatsen - Befinner sig i ett mycket besvärligt läge, liksom de flesta flygplatser nu.
  - Resandet har minskat med 90 procent på vår flygplats.
  - Stora problem med att få betalt för vintertrafiken.
  - Flygplatsen i Arvidsjaur gör allt för att försöka driva in pengarna av alla de stora bolagen som rest hit i vinter.
  - Permittering av personal sker på grund av minskning i verksamheten..
  - Tillväxtverket som beviljar ersättning vid permittering är "omöjliga" att nå.
  - Flygplatsen är en viktig nod i regionen, inte minst för att hålla igång vintertester. Men även för statlig verksamhet som Försvarsmakten, Kriminalvården, AF, osv.
 • Kommunernas långsiktiga planeringar ska lämnas in till Länsstyrelsen.
 • Nästa möte - Måndag 4 maj.
 • Uppmaning: Fira Valborg utan att utsätta er och andra för smittorisk!

 


27/4 - Måndagsmorgonens möte med kommunens krisledningsgrupp är genomförd. 

 • Socialförvaltningen - Förhållandevis lugn helg.
 • Skolan - Då smitta konstaterats i Kågeskolan samt i skolor i Vilhelmina och Malå diskuterar inlandskommunerna hur de ska gå tillväga om det blir aktuellt att stänga grundskolorna. Viktigt är att fortsätta uppmana elever/personal att är man det minsta sjuk ska man stanna hemma!
  Skolchefen i Arvidsjaur intervjuas i kvällens Rapport 19:30 med anledning av en färsk rapport om "likvärdig skola".
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - Fortsätter med tillsyn av restauranger/offentliga lokaler under veckan.
 • Beredskapssamordnaren - Lugn helg. Varuhemtransporten fungerar bra. Militär ambulans finns nu stationerad på hälsocentralen i Arvidsjaur med två förare från Försvarsmakten, som kör från Arjeplog, Arvidsjaur till Älvsbyn.
 • Information - Kommande annons i X.et, möte med Covid-19-teamet, kommunikativ lägesrapport till tisdagens möte med hela länet/myndigheter.
 • Normal verksamhet i övrigt på kommunens avdelningar.
 • Budskap: Fortsätt att hålla distansen, var hemma om du är sjuk och motverka på så vis smittspridning!

24/4: Fredagens möte med krisledningsgruppen innebar inga nya beslut.
Trevlig helg och kom ihåg att hålla distansen samt att tvätta händerna ofta och noga!


22/4 Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen - Bryggan stängde igår för att bli kohortvård (avgränsad vård) och ett Covid-19-team är inrättat.
 • Skolan - Förskolan har "ganska" många barn borta. I övrigt oförändrat.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - Mer personal tillbaka inom lokalvård. Tillsyn av restauranger/kaféer/lokaler är till hälften avklarade. En restaurang hade inte koll på vilka regler som gäller nu under pandemin. "Det är åtgärdat nu".
 • Beredskapssamordnaren - Provtagning är fortfarande en flaskhals. Trycket ökar på "handlatjänsten". Kyrkan hjälper till med att handla medicin.
 • Kultur/fritid - Oförändrat.
 • IT - Oförändrat.
 • Ekonomi - Oförändrat.
 • HR - Höga sjuklönekostnader till följd av Corona. Sjuktalen totalt för mars i fjol var 6,61 och mars i år 8,75. Mest drabbade: Soc + skolan.
 • Information - I hela landet upplevs nu informationströtthet om Corona. I södra delen av landet upplever myndigheterna att folk i gemene essutom börjar släppa på uppmaningen att hålla distans; " distanseringsslöhet" kallar man det för. För att nå ut med budskap till äldre som inte läser information digitalt annonserar Arvidsjaurs kommun i annonsblad, som går ut till alla hushåll. Det övergripande budskapet på alla medier är att "Håll i och håll ut!" så ska vi på sikt övervinna denna pandemi tillsammans. Uppmaning även att "gå ut i friska luften - men håll distansen!".

20/4 Måndagens möte med kommunens krisledningsgrupp 

 • Socialförvaltningen konstaterar att det finns samhällssmitta i Arvidsjaur.
 • Skolan får svar under tisdagen på hur avslutningen ska gå till.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av smittskyddsläkaren att genomföra kontroller på restauranger, så att reglerna följs.
 • Beredskapssamordnaren hade inget nytt från helgen att rapportera.
 • Kultur/fritid har normal verksamhet men med betydligt mindre boende- och badgäster. Återbetalning på grund av stängningen av Prästberget sker inte, med stöd av beslut från Svenska skidanläggningars organisation.
 • IT har fortfarande full styrka och jobbar på distans.
 • Ekonomi har normal verksamhet.
 • HR berättade att E-tjänsten med kompetensundersökningen bland kommunens personal nu är i full gång. Avdelningen tar även fram en lathund för skyddsstopp.


17/4 Fredagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen - Bryggan stängs för korttidsplatser och ska istället användas som isoleringsavdelning, om det skulle inträffa att man får bekräftad smitta. Soc inrättar även ett "Covid-19-team" som får extra utbildning. Ska vara igång i mitten av nästa vecka.
  "Vi försöker hela tiden ligga ett steg före och hoppas nu även att Regionen tar beslut m att öppna OBS-platserna. I övrigt rapporterades det om "hyfsad" tillgång på skyddsmateriel, förutom munskydd som det råder brist på.

 • Skolan - En rikstäckande rapport visar att det inte skett någon större smittspridning i skolan. NIU igång med träning.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - Inga större förändringar. VA-personalen är uppdelade i två enheter, vilket fungerar bra.
 • Beredskapssamordnare - Överlag lugnt. Men generellt ligger vi några veckor efter Stockholm vad gäller peaken på smittan. Man ska fortsatt vara uppmärksam på desinformation samt att det figurerar oseriösa aktörer som försöker sälja "skyddsmateriel". 
 • Kultur/fritid - Skolan har inkommit med en ROK (Risk- och sårbarhetsanalys).
 • IT - Alla friska. Samma säkerhet i datasystemet för de som jobbar hemma som på kontoret.
 • Ekonomi - Alla friska och arbetet löper på som vanligt.
 • HR - E-tjänst för att undersöka personalens olika kompetenser kommer igång under fredagseftermiddagen.
 • Morgonens budskap: "Håll ut!"

15/4 Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Socialförvaltningen rapporterar att läget är stabilt, att de för närvarande känner sig lugna. Inga i dagsläget bekräftade coronafall. Men att de ändå planerar för det värsta. 
 • Kultur & fritid/Camp Gielas har normal verksamhet med för säsongen ovanligt låg beläggning.
 • Skolan har fortsatt stor personalfrånvaro. Förhoppningen är att det hinner ändrar sig till det bättre efter påskledigheten.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen hade inga större förändringar att berätta om, sedan förra mötet.
 • Beredskapssamordnaren sa att kommunerna ska förbereda sig för utökat provtagande och att Socialstyrelsen fått i uppdrag att sköta samordning av mediciner samt skyddsmaterial. Kommunerna ska dock så långt det är möjligt fortsätta att samordna beställningar via sina ordinarie kanaler. Kyrkan bistår i utkörning av mediciner. Hjärt- och lung i Arvidsjaur har ringt runt till sina medlemmar och undersökt deras behov. Ett uppskattat initiativ. Räddningstjänsten kommer att sköta ambulans nr 1 på halvtid. I övrigt arbetas det med att revidera kommunens kontinuitets- och pandemiplan.
 • HR kommer att skicka ut kompetensundersökningen till all personal under veckan.
 • Nästa möte sker fredag 09:00.

9/4 Torsdagsmötet avklarat. Information i korthet:

 • Kultur/Fritid: Arvidsjaurs kommun har på torsdagen tagit ett beslut om att stänga Prästberget för säsongen. För att inte belasta vården/ambulans, mer än nödvändigt vid eventuella olyckor i skidbacken. Centrumbadet fortfarande öppet.
 • Socialförvaltningen - Väl förberedda inför påsken. Alla sköterskor i tjänst. "Personalpoolen är guld värda" för verksamheten. LSS-boenden fortfarande öppna för anhörigbesök.
 • Fridhemsskolan - Stor personalfrånvaro. Hoppas på att påskledigheten ska hinna med att generera bättre personalresurser till dess att skolan startar igen.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - Flera sjuka på städavdelningnen. Vikarier har tagits in. VA-ska ha skyddsutrustning vid spolning av brunnar. Kontoret rapporterar en del VAB (Vård av barn.)
 • Beredskapssamordnaren - Redovisade berättade om kommunens övergripande pandemiplan, där alla verksamheters pandemiplaner ligger som bilagor. Arvidsjaurs församling bistår kommunens handlingshjälp med medicinleveranser.
 • IT avd - alla friska nu.
 • Ekonomiavd - Två jobbar hemifrån. Ingen sjuk. Säkrat betalningsflöden.
 • HR avd - Alla friska nu och allt rullar på. Frånvarostatistiken i kommunens verksamheter var generellt högre i fjol samma tid, än i år. Endast Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar högre sjukfrånvarostatistik än i fjol. Förmodligen till följd av att personal är hemma med sjuka barn. Övrigt: Kompetensutredning i det närmaste klar.
 • Krisledningsnämnden - aktiverad.

6/4 Måndagsmorgonens möte med kommunens krisledningsgrupp

Verksamheterna rapporterade över lag om en "lugn helg".

 • Socialförvaltningen - "Bra helg, vi har lyckats bemanna med vikarier. 
 • Samhällsförvaltningen - Kan eventuellt bli aktuellt med stängning av Ånyo.
 • Handlartjänsten - Förväntas öka. Stärker upp med personal.
 • Prästberget - Inriktningbeslut togs om att stänga över påsken. Nästa möte blir på torsdag, då frågan tas upp på nytt.

3/4: Kommunens morgonmöte

 • Soc har en svagt stigande kurva av sjukskrivningar och jobbar nu för att få tag på vikarier som ska täcka upp över påskhelgen. Söker även efter mer skyddsmaterial.
 • Skolan: Elevluncherna är uppdelade så att Fridhemsskolan äter på Sandbacka. E-tjänst skapad för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.
 • Beslut om eventuell stängning av Prästberget tas efter helgen.
 • HR tar fram vilka kompetenser som finns inom kommunens verksamheter, för att vid framtida behov kunna använda personal mellan förvaltningarna.
 • IT meddelar att tekniken med distansarbetet fungerar bra. 
 • Info-avd har högt fortsatt tryck.
 • Beslut om att fortsätta med annonsering i Annons-X:et, för att kunna nå de som inte normalt är in på digitala kanaler.
 • Dörrarna till kommunhuset stänger på måndag. Dörrarna i korridorerna fortsättningsvis stängda. Förbokning krävs för besök utifrån. Anledningen är att undvika smittspridning.
 • Verksamheterna har tagit fram en kontinuitetsplan.
 • Nästa möte: Måndag 08:00.

2/4: Kommunen har beslutat att stänga kommunhuset för spontana besök från och med måndag 6/4.
Bokade besök kommer att krävas, för att försöka minska smittspridningen av Corona. Växel: 0960-155 00.


 1/4 Onsdagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Soc annonserar efter personal.
 • Kommunen ska genomföra en övergripande riskanalys på kommunens verksamheter med anledning av smittorisk.
 • Högstadieelever på Fridhemsskolan kommer att serveras lunch på Sandbackaskolan. Detta för att sprida ut eleverna så mycket som möjligt under lunchen och därmed begränsa smittspridning.
 • Kommunhuset kommer att stängas, planeras från och med måndag. Mer information kommer om detta.
 • Informationsmaterial för utskick till de äldre invånarna ska tas fram.

30/3 Måndagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Allt fler jobbar hemifrån för att säkra verksamheterna. 
 • Soc kommer att gå ut med annons om att de söker personal.
 • Kommunens digitala handledare kommer att upphöra med gruppmöten med äldre och istället vara behjälplig via telefon och eventuellt göra hembesök.
 • Beslut togs om att koppla ur alkohollåsen (blåsverktyget) på kommunens bilar.
 • Nya kommunallagen öppnar för digitala kommunfullmäktigemöten. "Det närmar sig med stormfart då vi har många äldre ledamöter. Inget är beslutat än, men vi skapar förutsättningar för det" meddelade kommunalrådet Sara Lundberg.
 • Skolan ska se över matrutinerna under veckan.
 • Film om att handla lokalt, för att stötta våra företag i Coronakrisen, ligger sedan fredag ute på våra sociala medier.

 27/3  Fredagens möte med kommunens krisledningsgrupp

 • Soc meddelar att de i dag stänger matsalarna på Solbacken och Ringelsta samt allmänna utrymmen i äldreboendena. Syftet är att minska smittspridningen.
 • 30 mars stängs avlastning/växelvård på Bryggan. Syftet är att lösgöra vårdplatser.
 • Soc meddelade vidare att personalläget är detsamma med många vikarier. 
 • Kommunens verksamheter gör avvägningar om man ska låta nyckelfunktioner jobba på distans för att säkra dessa positioner. 
 • Mötet ville återigen understryka vikten av att alla förstår att man nu måste ta sitt ansvar och stanna hemma från jobbet vid förkylningssymtom. För allas bästa!

25/3: Inga stora nya beslut som påverkar medborgarna vid morgonens krisledningsgruppsmöte.

 • Skolan rapporterade att distansundervisningen på gymnasienivå fungerar bra under rådande omständigheter. Soc har rätt stor personalfrånvaro, på grund av förkylningssymtom, men kämpar på och klarar sig som det ser ut nu.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att gå ut och informera om Folkhälsomyndighetens nya krav på bordsservering på restaurangerna.
 • IT jobbar med att bygga teknik, så att även de kan jobba hemifrån med de som sitter och jobbar på distans.
 • Det viktigaste budskapet från smittskyddsläkaren är att få folk ute i kommunerna att förstå vikten av att inte gå och smygjobba - om de känner sig det minsta förkyld!
 • Skiter vi i det kommer vi få betydligt svårare att stoppa smittspridningen!

24/3: "Lill-Ica, Ica Supermarket och Coop är överens om att samverka med Arvidsjaurs kommun som inför en biståndsfri service med handling av dagligvaror. Detta för att minska risken att bli smittad till följd av Coronaviruset.

-Vi vänder oss till dig som tillhör en riskgrupp och därför ska undvika att utsättas för smittorisk i livsmedelsaffärerna, säger socialchef Lena Ruuth.
Läs mer här (länk till artikel på kommunens hemsida)


23/3. Vid måndagens morgonmöte med kommunens krisledningsgrupp fanns inga stora förändringar att repportera.


Socialtjänsten kämpar på med bemanning i äldreboendena, och även om det börjar vara lite "kärvt" rapporteras läget vara under kontroll.

Totalt finns i dag 23 konstaterade fall av Covi-19 i länet.


20/3. Fredagens möte med kommunens krisledningsgrupp

Inga nya stora beslut togs. Nyckelpersoner på alla verksamheter finns tillgängliga. 
Konstaterade Coronafall i Norrbotten har ökat från 10 till 13. Med andra ord ingen brant ökning i länet, hittills.
Fortsätt att vara noga med hygienen, undvik folksamlingar och stanna hemma om du känner dig förkyld. Tillsammans kan vi begränsa smittspridningen.
// Trevlig helg!


18/3. Läget vid onsdagsmorgonens möte inom kommunens krisledningsgrupp:

Soc: Personalfrånvaron är stor med andledning av utgivna råd och anvisningar. Men läget är under kontroll.

Gymnasieskolan: Sandbackaskolan i Arvidsjaur följer regeringens rekommendation och övergår till distans-/fjärrundervisning från och med i dag, onsdag 18 mars. (Läs mer här ). 

Grundskolan: Hög personalfrånvaro med anledning av utgivna råd och anvisningar.  

Förskola: Många barn är hemma.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Fler önskar jobba hemifrån samt viss frånvaro. Men läget rapporteras vara under kontroll.

Städ: Extra städning sker inom äldreomsorgen.

Räddningstjänsten: Har gått ut med information om rutiner vid olyckor, precis som andra kommuner har gjort. 

IT: Jobbar med lösningar för de som behöver bärbara datorer för att kunna jobba hemifrån/distans.

Centrumbadet/sporthallarna: Kommer att stängas om grundskolan stängs.

Mötesplatsen för ungdomar "Källaren": Stänger i dag 18/3.

Information: Kontinuerligt arbete. Avstämningar via möten med kommunens krisledningsgrupp och frekventa möten med länets myndigheter/kommuner. Länsstyrelsen är samordnande myndighet för länet.

Kommunen samverkar med berörda aktörer.

Prioritet: "Skydda våra äldre". Förhindra ryktesspridning genom att vara transparenta, korrekta och kontinuerligt förmedla myndigheternas rekommendationer samt kommunens arbete kring Coronaviruset.  


17/3. Sandbackaskolan informerar angående rekommenderad stängning av gymnasieskola och Komvux:
Regeringen rekommenderar stängning av gymnasieskolor och Komvux och övergång till distansundervisning hemifrån.

 • Sandbackaskolan i Arvidsjaur följer denna rekommendation och övergår till distansundervisning från och med onsdag den 18 mars. Rektor informerar berörd personal och elever under eftermiddagen.

16/3. Vid måndagens möte med kommunes krisledningsgrupp beslutades att:

...stänga varmvattenbässängen från och med 20200317 tills vidare. Vi önskar att ni har förståelse för vår åtgärd.

..stänga ner biografen till vidare. Detta eftersom i princip alla filmer som medborgarhuset har repertoarlagt är uppskjutna och framflyttade av Filminstitutet. Vi väljer att stänga ner bion då vi helt enkelt inte får några nya filmer att visa. Dagbion berörs inte i nuläget, och de filmer som är schemalagda kommer i nuläget att visas (detta kan komma att ändras.)

...samtliga kulturevenemang som arrangeras av Kultur och Fritid ställs in med omedelbar verkan och tills annat anges. Detta gäller konserter, teaterföreställningar och dansföreställningar - både offentliga och föreställningar i förskola/skola -arrangerade av Kultur och Fritid. Anledningen till detta beslut är att inplanerade evenemang skulle ha genomförts med hjälp av kulturaktörer tillresta från annan ort, samt att vi, vid offentliga tillställningar, inte kan kontrollera/garantera att besökande publik är smittfri. 


16/3. Arvidsjaurs kommun har med anledning av att Covid-19-utbrottet klassats som pandemi utökat restriktionerna enligt följande:

- Inga tjänsteresor tillsvidare.
- Inget fysiskt deltagande i interna eller externa konferenser, kurser/sammankomster tillsvidare. Egna interna möten ska naturligtvis genomföras.
- Stanna hemma även vid milda symtom på influensa/förkylning.
- Besluten gäller tills vidare.

• Krisledningsgruppen är aktiverad i Arvidsjaurs kommun och träffas nästa gång måndag v12.
• Kommunens vård- och omsorg har dagliga skypemöten (digitalt) med Hälsocentralen.
• Kommunen införde besöksförbud på äldreboenden under fredagen 13 mars och tills vidare.


10/3. Arvidsjaurs kommun har förberett sig för en eventuell upptrappning av Coronaviruset. 
Detta har vi gjort hittills:

 • Översikt och uppdatering av samtliga pandemiplaner.
 • Risk- och konsekvensanalys avseende nyckelpersoner. Främst inom skola och omsorg. Men även inom viss service, exempelvis "kost".
 • Kommunen har beslutat om reserestriktion utanför Norr- och Västerbotten.
 • Restriktioner finns även för besök i kommunens äldreboenden (läs mer nedan).
 • Kommunens krisledningsgrupp sammanträder till följd av Coronaviruset regelbundet måndag, onsdag och fredag.
 • Socialförvaltningen har daglig kontakt med Hälsocentralen.
 • Minst en gång i veckan genomförs samverkanskonferens via gruppsamtal med Länsstyrelsen, Region Norrbotten, länets alla kommuner och övriga myndigheter.  

 • Information till besökare i socialtjänsten:
  Vid den här tiden på året är många olika smittsamma sjukdomar i omlopp. Vi avråder därför från besök om du har förkylningssymtom som hosta, andningssvårigheter, feber eller magsjuka. Denna rekommendation lämnas som en extra säkerhetsåtgärd då flera av de som bor/vistas hos oss hör till riskgrupperna som kan drabbas extra hårt vid smitta.
  Vi föredrar också att vara extra försiktiga tills vi vet mer om Coronaviruset och spridningen av detta. Vi tillämpar därutöver våra normala hygienrutiner i verksamheten och söker information från säkra källor så som Folkhälsomyndigheten och 1177.

  Har du frågor vänd dig till enhetschefen. Har du frågor om Coronaviruset ring 113 13.
  // Tack för visad hänsyn/Socialtjänsten.
Skriv ut: