Åtgärder kring Grodkällan är klara! Ta med dig en fika, kanske myggmedel och koppla av en stund i naturen på det nya trädäcket. Foto Ekspjuth.
Åtgärder kring Grodkällan är klara! Ta med dig en fika, kanske myggmedel och koppla av en stund i naturen på det nya trädäcket. Foto Agneta Nauclér. Foto Ekspjuth.

Åtgärder för friluftslivslivet i sommar

2020-07-03 11:19

Grodkällan (Tsuobbuoája) är en av kommunens mest populära besöksmål i naturen. Detta har också bidragit till att slitaget på marken kring källan har ökat till den grad att åtgärder behövt vidtas:
-Ett trädäck och kompletterande spångning har byggts vid del av källan för att stabilisera upp den sköra källkanten och marken på den mest utsatta platsen, säger Agneta Nauclér, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Källkanten är ett överhäng och källan liknar i genomskärning en säck som går ihop lite upptill. Iaktta försiktighet kring källkanten och använd främst trädäcket. På så vis avlastas kringliggande markytor samt att trädäcket är både stabilare och säkrare att gå på än själva källkanten. Detta bidrar till att minska slitaget runt källan och bevara den natur och mark som finns runt om.

-Det har nyligen kommit till vår kännedom att grillplatsen och bänkarna vid vindskyddet har blivit eldskadat. Vidare åtgärder på detta kommer att tas upp för diskussion.

  • Iaktta alltid varsamhet i naturen och var försiktiga när ni eldar!

Trädäcket vid Grodkällan skapar fler sittplatser att njuta av platsen på. Varför inte ta med fika ut och uppleva platsen en längre stund? Tänk bara på att plocka med dig skräpet hem, så fler får uppleva platsen i bra skick.

 

Vittjåkk-Akkanålke naturreservat
Alla tre vandringslederna som utgår ifrån Vittjåkk har nu fått nya vinterledsmarkeringar uppsatta av kommunen. Vandringslederna där är 3 km, 5 km och 15 km.
-Det finns alltså valmöjligheter utifrån hur långt man vill gå, hur länge man vill vara ute och vilken förmåga man har att ta sig fram i naturen. Det går även att fortsätta till Akkanålke om man vill gå ännu längre än 15 km, säger Agneta Nauclèr på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast 24 juni sattes vinterledskryssen upp längs långa (15 km) leden runt. Det har varit många vändor kring hur  man skulle lösa att få ut dessa i reservatet. Brist på deltagare på dåvarande Idéum och resurscentrum ledde till brist på arbetskraft att utföra åtgärder.
Ett år tinade snön tidigare än beräknat vilket gjorde att det inte gick att köra ut materialet i reservatet det året. Detta eftersom det inte är tillåtet med motorfordon i reservatet, undantaget snöskoter på väl snötäckt mark:
-Eftersom projekttiden egentligen gick ut det året försökte jag vara kreativ och hitta alternativa lösningar som exempelvis att ta ut materialet i skogen med häst som man gjorde förr i tiden. Men det gick inte riktigt att få till. Som tur var beviljade länsstyrelsen oss förlängning på projekttiden, vilket möjliggjorde utkörning av materialet denna vinter, berättar Agneta och fortsätter:

-Efter många försök med olika lösningar så slutade det med att Aneka Foltmer från parkavdelningen och jag gick långa leden runt, i slutet på juni, och satte upp alla kryssen själva. Ganska mycket på ren envishet och vilja. För att inte tala om en hel del myggmedel! Tanken var egentligen inte så från början i projektet, men för att ro det i hamn och lyckas få upp markeringen blev det så. 32 000 steg senare och totalt nästan två mil i skogen samma dag så var det fixat! berättar Agneta glatt.

LONA-projekt och länsstyrelsen
Åtgärderna som bland annat omfattar dessa vid Grodkällan och längs lederna på Vittjåkk-Akkanålke har möjliggjorts genom ett LONA-projekt som pågått i ett flertal år. Dessa två var nu de sista kvarstående. Inom Vittjåkk-Akkanålkereservatet pågår även åtgärder under sommaren från länsstyrelsens sida. Bland annat ska ett nytt timrat vindskydd byggas där Vargtjärnskåtan stod. Skyltning, röjning och uppsättning av ett annat vindskydd längs korta slingan är exempel på andra åtgärder som länsstyrelsen vidtagit de föregående åren för att förbättra upplevelsen för oss i reservatet.

-Ta hand om varandra i dessa tider och fortsätt visa hänsyn till varandra, även ute i naturen. Trevlig sommar! säger Agneta Nauclèr, Samhällsbyggnadsförvaltningen.


Skriv ut: