6-årsfirande på Glommers Timber:

Glommers Timber: "Magin sitter i vår unika råvara!

2024-02-15 10:30

Torsdag 15 februari var det 6 år sedan bröderna Björnsson tog över Glommers Timber efter IKEA Industry:
-Mycket har hänt under dessa år, men ännu mer kommer att hända kommande år, sa Paul Björnsson, vd för Stockhult wood by Norrland, som bjudit in samarbetspartners till jubileumsfika och information.

Trots coronapandemin, precis vid övertagandet och påföljande krigsutbrott, har företaget inte harvat i bottenskrapet. Men inte heller parkerat i toppeskiktet:
-Tiden har gått fort och det har varit svårnavigerat. Men personalen har varit flexibla och ställt upp när vi fått till avtal, så att vi kunnat köra tvåskift. Galna och dystra tider på många sätt, men marknaden ser ut att stabilisera sig nu, sa Paul.  

Enligt honom erbjuder koncernen ett speciellt segment som vinner över tid med "smått unik" senvuxen skog, där kviststrukturen är annorlunda och de slipper skarva, borra och limma - för att skapa en säljbar produkt.

Paul sa att det gäller att känna sin kund och deras behov, och Glommers Timber vet vad kunden Ikea vill ha:
-Därför har vi anpassat oss till det och slipper svinn. 

En av anpassningarna sågverket gjort är att justera såglinjen från 2,88 meter till 3,08. Dessa få centimetrar bidrar till att virket ligger bättre på lastbilarna, fyller upp utrymmet i fraktcontainers samt passar bra som möbellängd för Ikea.

Uppåtgående trend! Paul Björnsson, vd för Stockhult Group AB (Glommers Timber och Rolfs Såg i Kalix) berättade att sedan övertagandet av Glommers Timber, för sex år sedan, har årsomsättningen ökat från 50 till drygt 275 miljoner kronor. Arkivfoto Kent Norberg.

Dessutom har lokaler byggts om, virkestorkar köpts in mm. Totalt har 50 miljoner kronor investerats i olika etapper:
-Dyrt, men vi har blivit effektivare så det har varit värt det, konstaterade Paul och berättade att ungefär samma resa har gjorts i Kalix, vilket innebär att koncernen nu har två sågverk med samma produktinriktning. Något som kunderna ser som en fördel.
-Skulle det inträffa ett produktionsuppehåll på någon av sågverken, finns det en back-up för att kunna fortsätta leverera.

Paul ser stor utvecklingspotential i samarbetet mellan Glommers Timber och Rolfs i Kalix. Tanken är att stå på tre ben:

  • Timmer
  • Träkomponenter
  • Biobränsle

Han visar upp en bit panel, som kommer att bli första steget i komponenttillverkningen:
-Vi börjar med det här. Fräsningen av panelen ger oss kutterspån, som i sin tur förädlas till biobränsle. Det kommer att ge koncernen bättre resultat i och med att vi säkrar råvara och skapar hävstänger till fler produkter.

Redan nu finns långt framskridna planer på en helt ny produktlinje i Glommers som utvecklas i samarbete med Weldum i Arvidsjaur. Förhoppningen är att den ska vara igång v 33:
-Det är en investering i 20-22 miljoner kronorsklassen som kommer att göra oss mycket starkare inför framtiden.

Glommers Timber är byggt för 40 000 kubikmeter torkat virke. Målet är att komma upp i 100 000 kubikmeter:
-Spelar vi korten rätt tror jag industrin har en ljus framtid och att Glommers kommer vara ett effektivt sågverk om ett par år.

Idén är att jobba på och fortsätta utveckla företaget även om kampen om råvaran är tuff:
-Vår fördel, som inte alla andra har, är den unika råvaran. Där sitter magin!


Koncernen Stockhults devis: 
"Det bästa möbelvirket växer inte på träd".
Visionen: "Ett grönare samhälle och ett levande lokalsamhälle".

 


Skriv ut: