Jimmy Svensson, från konsultföretaget HRM som leder skolgenomlysningen, höll i dialogen under mötet på torsdagen. Foto Kent Norberg.

"Tvärsnitt" diskuterade grundskolan

Torsdagen, 9/2, träffades ett tvärsnitt från utbildningsverksamheten i syfte att analysera styrkor och svagheter, inom grundskolan i Arvidsjaurs kommun:
-I skolgenomlysningen trålar vi data, säger Jimmy Svensson, HRM.

Konsultföretaget som leder genomlysningen kompletterar enkäter med djupintervjuer och workshops. Vi torsdagens analyser deltog elever, lärare, rektorer, politiker och fackförbund:
-Vi försöker ta fram vad som är viktigt att ta tag i nu och sedan. Det hoppas vi ska leda till att vi kan ge rekommendationer till beställaren för fortsatt förbättringsarbete.


Grupparbete presenteras... Leif Carlsson, rektor Fridhemsskolan, Marlene Oskarsson, fackrepresentant, Karin Andersson, lärare och Åsa Fjällman, HR-chef. Foto Kent Norberg.

För i mars återvänder HRM till Arvidsjaur för att presentera den färdiga rapporten om hur vi ska gå till väga för att få en bättre skola totalt sett. Men det innebär inte att arbetet är klart..
-Nej, vi ger rekommendationer om hur ni bör agera och jobba framgent, sedan är det fortsatt upp till er att följa dem eller inte... 

Rapporten ska presenteras både internt dagtid och kvällstid för allmänheten.

Skriv ut: