Genomlysning av grundskoleverksamheten

2016-10-31 11:38

Obs! Vi uppdaterar sidan allt eftersom med ny information. Skrolla längst ner på sidan och klicka på bildlänken... Uppdaterad 6 mars -17

Våra grundskolor är de mest omfattande och mångfacetterade av verksamheter som faller inom kommunens ansvar och som skolhuvudman.


Skolans komplexitet kommer ur själva uppdraget. Det vill säga att utifrån varje enskild elevs förutsättningar stödja var och en av dem i deras arbete, att nå upp till de nationella målen och kunna skapa sin egen goda framtid.

Komplexiteten beror också på att skolan i hög grad påverkas av utanförliggande faktorer som politiska, ekonomiska, sociala och kulturella. Ingen annan verksamhet har som skolan ett sådant uppdrag, som sträcker sig över årtionden.

• Betänk att de barn som börjar skolan hösten 2016 kommer ut i arbetslivet 2028 och ska därefter vara yrkesverksamma fram till en bra bit efter 2070...

Hur kommer deras liv att gestalta sig och vad behöver de ha med sig från sin skoltid?


Styrgruppen för "genomlysningen av grundskolan i Arvidsjaurs kommun". Från vänster: Jimmy Svensson och Ulrika Mandell, HRM Affärsutveckling, Peter Rydfjäll, Sara Nordström och Björn Lundberg, Arvidsjaurs kommun. Saknas på bild gör, Sven-Olov Granlund, Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.


Grundskolorna i Arvidsjaurs kommun har tidigare rankats högt kunskapsmässigt - nationellt sett. Men har under senare år sjunkit i dessa rankingar, tillsammans med elevernas resultat som också blivit sämre.

Detta oroar och bildar grund för analys och eftertanke.

Vi politiker har därför valt att låta genomföra en extern genomlysning (granskning) av grundskolorna i vår kommun. Detta har skett i ett nationellt anbudsförfarande, där en extern part, HRM Affärsutveckling, har tilldelats uppdraget.

Syftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet är att skapa de bästa av förutsättningar för en väl fungerande grundskoleverksamhet. Där målet är att alla våra elever i Arvidsjaurs kommun går ut grundskolan med minst godkända betyg, i samtliga ämnen.

• Det övergripande målet är våra elevers allra bästa utbildning och skolgång.
Genomlysningen kommer att titta på det nuläge vi befinner oss i – samt det börläge vi långsiktigt och uthålligt behöver arbeta mot under åren framöver.

Bra kommunikation och information mellan grundskoleverksamhetens intressenter, är en förutsättning för en framgångsrik genomlysning.

Ett antal aktiviteter ingår i genomlysningsarbetet under perioden november-mars: Allt från information, enkäter, djupintervjuer och workshop.

Arbetet avrundas med en rapport. Den ska ge en bild av de utmaningar och förbättringsområden som finns inom vårt grundskoleskolområde. Så som; nämndens arbete, styrning, ledning och verksamhetens arbete.
Rapporten ska också innehålla ett antal förslag till rekommendationer, på kort och lång sikt. För att vi i Arvidsjaur ska utveckla våra grundskolor till att bli de bästa möjliga för våra elever, deras skolgång och framtid.

Konkret förbättringsarbete. Efter det att rapporten och dess rekommendationer är klara under mars 2017 vidtar nästa viktiga steg: Att arbeta vidare med ett mer konkret förbättringsarbete, under de kommande åren.

Summering. Detta är ingen "quick fix". Utan en långsiktig resa, som löper över år och valperioder.
Vi ser fram emot en tid av sjudande skolutvecklingsarbete inom grundskolan i Arvidsjaurs kommun.
Tillsammans skapar vi den allra bästa utbildningen för våra elever!

Mvh
Styrgruppen för genomlysningen av Arvidsjaurs grundskola. 


Skriv ut: