Eftersom SMHIs samverkan med länsstyrelserna inför en varning kommer att öka, finns goda förutsättningar för bättre och mer regionalt anpassade vädervarningar. Foto Kent Norberg.
Eftersom SMHIs samverkan med länsstyrelserna inför en varning kommer att öka, finns goda förutsättningar för bättre och mer regionalt anpassade vädervarningar. Foto Kent Norberg.

Frågor och svar kring förnyade värdervarningar

2021-10-20 13:40

Via länken längst ner i artikeln har SMHI samlat frågor och svar kring deras förnyade vädervarningar, med särskilt fokus på samhällsaktörer.

Varför har SMHI valt att gå över till konsekvensbaserade vädervarningar?

En av SMHIs viktigaste uppgifter är att utfärda varningar när det finns risk för vädersituationer som kan orsaka störningar i samhället. Med konsekvensbaserade vädervarningar ökar förutsättningar för att samhället i tid ska kunna rusta sig på rätt sätt genom att:
• lokala och regionala aktörer får bättre beslutsunderlag som stärker förmågan att hantera allvarliga vädersituationer
• enskilda personer får bättre möjligheter att förbereda sig inför besvärliga väderlägen
Varningsinformationen från SMHI och berörda aktörer till samhället blir tydligare, mer enhetlig och enklare att agera utifrån eftersom den bygger på en aktörsgemensam bedömning av faktiska, förväntade konsekvenser.


Skriv ut: